Heren hoofdklasse 1917

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1917 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdan Pingjum 10 5 3 1 43
2 1917 Emile Hoyois (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 9 5 1 0 38
3 1917 August van Lierde (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 9 4 2 2 37
4 1917 Albert Decastieau (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 6 5 3 0 31
5 1917 Ids (W) Roukema Wommels, Bolsward, Witmarsum Wommels, Bolsward, Witmarsum 5 4 5 1 28
6 1917 George Herphelin (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 6 3 2 0 26
7 1917 Anne Smidts Franeker Franeker 5 3 2 0 23
8 1917 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 3 2 2 0 15
9 1917 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 1 3 4 0 13
10 1917 Nanning Staalstra Franeker Franeker 1 3 3 0 12
11 1917 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 2 2 1 0 11
12 1917 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 2 1 3 0 11
13 1917 Andre Rienstra Sneek Sneek 2 1 3 0 11
14 1917 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 2 1 3 0 11
15 1917 Louis Neuray (Belgie) Kamp Zeist, Gaasterland Kamp Zeist, Gaasterland 1 3 2 1 11
16 1917 Pierre Urbain (Belgie) Kamp Zeist Kamp Zeist 2 1 2 0 10
17 1917 Michiel Miedema Franeker Franeker 2 1 1 0 9
18 1917 Vital Paternostre (Belgie) Kamp Zeist, Harderwijk Kamp Zeist, Harderwijk 1 2 2 0 9
19 1917 Klaas Faber Franeker, Sneek, Rauwerd Franeker, Sneek, Rauwerd 2 0 2 0 8
20 1917 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 1 1 3 0 8
21 1917 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 0 3 2 0 8
22 1917 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 1 5 0 7
23 1917 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 1 1 1 0 6
24 1917 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 1 1 1 0 6
25 1917 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 1 1 1 0 6
26 1917 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 1 1 1 0 6
27 1917 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Menaldum, Franeker Menaldum, Franeker 1 0 3 1 6
28 1917 Marcel Pouleur (Belgie) Kamp Zeist, Gaasterland Kamp Zeist, Gaasterland 0 2 2 0 6
29 1917 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 0 2 1 0 5
30 1917 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 1 0 1 0 4
31 1917 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 1 0 1 0 4
32 1917 J de Windt Leeuwarden Leeuwarden 0 1 2 0 4
33 1917 Klaas Sijtsma Franeker Franeker 0 1 2 0 4
34 1917 Valentijn Bruinsma Franeker Franeker 0 1 2 0 4
35 1917 Dersire Carton (Belgie) Kamp Zeist Kamp Zeist 0 1 1 0 3
36 1917 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
37 1917 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
38 1917 Hendrik Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 0 3 0 3
39 1917 Ids Bierma Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
40 1917 S Grijpstra Hantum Hantum 0 1 0 0 2
41 1917 Jan de Vries Sneek Sneek 0 1 0 0 2
42 1917 I Desmecht (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 0 1 0 0 2
43 1917 R Wielinga Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
44 1917 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
45 1917 J van Vliet Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 1 0 0 2
46 1917 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 0 1 0 0 2
47 1917 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
48 1917 Haye Hiemstra Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
49 1917 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
50 1917 Jan W van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 0 2 0 2
51 1917 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
52 1917 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 0 2 0 2
53 1917 Sybren Kamstra Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
54 1917 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 0 2 0 2
55 1917 Leon Thijsbaert (Belgie) Kamp Zeist Kamp Zeist 0 0 1 0 1
56 1917 Rintje Wijngaarden St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
57 1917 W van Noord St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
58 1917 E Louwenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
59 1917 Jules Thirimont (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 0 0 1 0 1
60 1917 IJpe Smid Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
61 1917 M de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
62 1917 E van der Meer Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
63 1917 Dirk Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
64 1917 Sj Politiek Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
65 1917 Reinder Hofstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
66 1917 Oscar Gallet (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 0 0 1 0 1
67 1917 Laas Bonnema Winsum Winsum 0 0 1 0 1
68 1917 W Baarda Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
69 1917 Jean Baptiste Ferrin (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 0 0 1 0 1
70 1917 Dirk Kuipers Arum, Makkum Arum, Makkum 0 0 1 0 1
71 1917 Jan Obe van der Schel Arum Arum 0 0 1 0 1
72 1917 Geert de Vries Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
73 1917 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
74 1917 Otto Postma Makkum, Tzummarum Makkum, Tzummarum 0 0 1 0 1
75 1917 Siebren Kooistra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1