Heren hoofdklasse 1919

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1919 Ids Jousma Dokkum Dokkum 10 5 3 0 43
2 1919 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdam Pingjum, Amsterdam 8 6 4 1 40
3 1919 Anne Smidts Franeker Franeker 8 3 5 3 35
4 1919 Hendrik Lemstra Witmarsum Witmarsum 8 2 2 0 30
5 1919 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 6 3 4 0 28
6 1919 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 7 2 2 0 27
7 1919 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 5 3 5 0 26
8 1919 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Menaldum, Franeker Menaldum, Franeker 5 3 3 1 24
9 1919 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 4 4 2 0 22
10 1919 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 5 2 2 0 21
11 1919 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 2 6 1 0 19
12 1919 Ids (W) Roukema Witmarsum,Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 1 6 0 0 15
13 1919 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 2 2 3 0 13
14 1919 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 2 2 1 0 11
15 1919 Pieter Helfrich Harlingen, Midlum, Wijnaldum Harlingen, Midlum, Wijnaldum 1 3 2 0 11
16 1919 Klaas Boersma Dokkum Dokkum 3 0 0 0 9
17 1919 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 2 0 3 0 9
18 1919 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 0 2 4 0 8
19 1919 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 2 0 1 0 7
20 1919 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 1 2 0 0 7
21 1919 Michiel Miedema Franeker Franeker 1 0 4 0 7
22 1919 J van der Vliet Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 3 1 0 7
23 1919 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 0 3 1 0 7
24 1919 Nanning Staalstra Franeker Franeker 0 0 7 0 7
25 1919 Rinse Brouwer Dokkum Dokkum 2 0 0 1 6
26 1919 Jan Obe van der Schel Arum Arum 1 1 1 0 6
27 1919 Dirk Kuipers Arum Arum 1 0 3 0 6
28 1919 Hubertus Westerhuis Oosterlittens Oosterlittens 0 3 0 0 6
29 1919 Jan de Vries Sneek Sneek 0 3 0 0 6
30 1919 Andre Rienstra Sneek Sneek 0 2 2 0 6
31 1919 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 1 0 2 0 5
32 1919 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 1 0 2 0 5
33 1919 Hille Ypma Arum Arum 1 0 2 0 5
34 1919 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 1 0 2 0 5
35 1919 Jan Boelens Oosterlittens Oosterlittens 0 2 1 0 5
36 1919 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 2 1 0 5
37 1919 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 2 1 0 5
38 1919 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 1 0 1 0 4
39 1919 Sybren Kamstra Dronrijp Dronrijp 1 0 1 0 4
40 1919 A van Veen Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
41 1919 C van der Meulen Harlingen Harlingen 0 2 0 0 4
42 1919 Tjebbe Ypma Arum Arum 0 1 2 0 4
43 1919 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
44 1919 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
45 1919 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
46 1919 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
47 1919 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 1 0 0 1 3
48 1919 Klaas Faber Franeker, Sneek, Rauwerd Franeker, Sneek, Rauwerd 1 0 0 0 3
49 1919 Djurre van der Eens Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
50 1919 M (Lwd) de Jong Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
51 1919 E van der Akker Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
52 1919 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
53 1919 Hans Knol Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
54 1919 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
55 1919 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
56 1919 J Meester Sneek Sneek 0 1 0 0 2
57 1919 Douwe Kwast Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
58 1919 W Veldema Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
59 1919 Laas Bonnema Winsum Winsum 0 1 0 0 2
60 1919 S Fopma Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
61 1919 A Fleur Sneek Sneek 0 1 0 0 2
62 1919 J D Sieswerda Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
63 1919 WP Rijpma Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
64 1919 S J van de Witte Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
65 1919 Melle Veenstra Huizum Huizum 0 0 2 0 2
66 1919 Pieter Ladenius Franeker Franeker 0 0 2 0 2
67 1919 Sybren Roukema Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
68 1919 Douwe Miedema Irnsum Jirnsum 0 0 2 0 2
69 1919 Sybe Sevenster Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
70 1919 Otto Postma Makkum, Tzummarum Makkum, Tzummarum 0 0 1 0 1
71 1919 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
72 1919 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
73 1919 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
74 1919 H de Jong Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
75 1919 B van der Woude Franeker Franeker 0 0 1 0 1
76 1919 B Pollema Midlum Midlum 0 0 1 0 1
77 1919 R Bruinsma Midlum Midlum 0 0 1 0 1
78 1919 S Bakker Sijbrandaburen Sijbrandaburen 0 0 1 0 1
79 1919 W Goinga Wirdum Wirdum 0 0 1 0 1
80 1919 Ids Bierma Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
81 1919 Kl Olivier Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
82 1919 J Steigstra Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
83 1919 P Stienstra Lemmer Lemmer 0 0 1 0 1
84 1919 AK de Vries Lemmer Lemmer 0 0 1 0 1
85 1919 Jelte Dijkstra Lemmer Lemmer 0 0 1 0 1
86 1919 H Schuil sr Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
87 1919 J Schoot Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
88 1919 D van Zon Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
89 1919 A (Wit) Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
90 1919 K (Witm) de Vries Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
91 1919 J de Vries Stiens Stiens 0 0 1 0 1
92 1919 Hermanus de Vries Stiens Stiens 0 0 1 0 1
93 1919 Y van der Werf Stiens Stiens 0 0 1 0 1
94 1919 D van Dellen Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
95 1919 P Hiemstra Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1