Heren hoofdklasse 1920

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1920 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 12 4 2 4 46
2 1920 Ids Jousma Dokkum Dokkum 10 6 3 1 45
3 1920 Nanning Staalstra Franeker Franeker 7 7 5 1 40
4 1920 Michiel Miedema Franeker Franeker 8 4 4 1 36
5 1920 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 7 5 3 2 34
6 1920 Andre Rienstra Sneek Sneek 5 3 7 0 28
7 1920 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 6 3 2 2 26
8 1920 Anne Smidts Franeker Franeker 6 3 1 0 25
9 1920 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 6 2 3 2 25
10 1920 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 5 2 5 0 24
11 1920 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 0 8 7 0 23
12 1920 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 4 2 5 0 21
13 1920 Hendrik Lemstra Witmarsum Witmarsum 5 1 3 0 20
14 1920 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdam Pingjum, Amsterdam 4 1 4 0 18
15 1920 Melle Veenstra Huizum Huizum 4 0 6 1 18
16 1920 Jan de Vries Sneek Sneek 2 3 5 0 17
17 1920 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 1 4 5 0 16
18 1920 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 1 5 2 0 15
19 1920 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 2 2 4 0 14
20 1920 Valentijn Bruinsma Franeker Franeker 3 0 2 0 11
21 1920 Sybren Vellinga Franeker Franeker 3 0 1 0 10
22 1920 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 2 1 2 0 10
23 1920 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leidem Oosterlittens, Leiden 1 3 1 1 10
24 1920 Rinse Brouwer Dokkum Dokkum 1 2 3 0 10
25 1920 Klaas Faber Franeker, Sneek, Rauwerd Franeker, Sneek, Rauwerd 1 3 0 0 9
26 1920 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 1 2 2 0 9
27 1920 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 1 1 2 0 7
28 1920 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 4 0 7
29 1920 Jan Boelens Oosterlittens Oosterlittens 1 1 1 0 6
30 1920 Herke Plantinga Franeker, St-Jacobiparochie, Wommels Franeker, St.-Jacobiparochie, Wommels 1 1 1 0 6
31 1920 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 1 1 1 0 6
32 1920 L Ringma Sneek Sneek 0 3 0 0 6
33 1920 Haye Hiemstra Menaldum Menaldum 0 2 2 0 6
34 1920 Sipke Boschma Franeker Franeker 1 1 0 0 5
35 1920 Klaas Boersma Dokkum Dokkum 1 0 2 0 5
36 1920 J van der Vliet Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 2 1 0 5
37 1920 Douwe Kwast Harlingen Harlingen 0 2 1 0 5
38 1920 Taeke Laverman Menaldum, Berlikum Menaldum, Berltsum 0 2 1 0 5
39 1920 Tjebbe de Jong Tzummarum Tzummarum 0 1 3 0 5
40 1920 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 0 1 3 0 5
41 1920 A (Wit) Zijlstra Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
42 1920 P de Vries Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
43 1920 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 0 2 0 0 4
44 1920 A Aukema Harlingen Harlingen 0 1 2 0 4
45 1920 Sybe Sevenster Leeuwarden Leeuwarden 0 1 2 0 4
46 1920 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 2 0 4
47 1920 Jacob M Dijkstra Menaldum Menaldum 0 1 2 0 4
48 1920 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 0 0 4 0 4
49 1920 J Kwast Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
50 1920 Hans Knol Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
51 1921 Sj van der Leij St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
52 1920 Ype Schuitmaker Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
53 1920 R Hofman Drachten Drachten 0 1 0 0 2
54 1920 Klaas Sijtsma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
55 1920 C van der Meulen Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
56 1920 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
57 1920 Anne van der Ploeg Ried Ried 0 1 0 0 2
58 1920 Piet Stap Ried Ried 0 1 0 0 2
59 1920 A Anema Ried Ried 0 1 0 0 2
60 1920 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
61 1920 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
62 1920 August van Lierde Ninove (Belgie) Ninove (Belgie) 0 1 0 0 2
63 1920 Ids Bierma Holwerd Holwerd 0 0 2 0 2
64 1920 Dirk Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 2 0 2
65 1920 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 0 2 0 2
66 1920 J Wiersma Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
67 1920 D de Boer Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
68 1920 J Looyenga Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
69 1920 Sybren Roukema Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
70 1920 D D de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
71 1920 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
72 1920 Jan Plantinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
73 1920 Djurre van der Eems Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
74 1920 JE Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
75 1920 H van der Zee Arum Arum 0 0 1 0 1
76 1920 J (Leeuw) Postma Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
77 1920 Hille Ypma Arum Arum 0 0 1 0 1
78 1920 Jan W van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
79 1920 Douwe van der Berg Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
80 1920 A Hoekstra Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
81 1920 J Kuperus Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
82 1920 R de Jong St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
83 1920 Tj de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
84 1920 Johannes Schat St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
85 1920 Johannes Swart Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
86 1920 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
87 1920 J K Dijkstra Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
88 1920 Job Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
89 1920 C Hilverda Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
90 1920 W Broeijer Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
91 1920 S Grijpstra Hantum Hantum 0 0 1 0 1
92 1920 W Bierma Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
93 1920 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
94 1920 C Greben Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
95 1920 W Veldema Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
96 1920 Jac de Vries Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
97 1920 KJ Bokma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
98 1920 S Schotanus StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 0 1 0 1
99 1920 E Louwenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
100 1920 H Stellingwerf St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
101 1920 Cornelis Westra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
102 1920 A van Veen Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
103 1920 Albert Terpstra Oosterend/Harlingen/Franeker Oosterend/Harlingen/Franeker 0 0 1 0 1
104 1920 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
105 1920 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
106 1920 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
107 1920 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
108 1920 J (Arum) Postma Arum Arum 0 0 1 0 1