Heren hoofdklasse 1921

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1921 Ids Jousma Dokkum Dokkum 14 3 4 0 52
2 1921 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 12 5 6 1 52
3 1921 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 11 6 5 2 50
4 1921 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 11 5 5 2 48
5 1921 Ids (W) Roukema Witmarsum,Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 10 5 2 2 42
6 1921 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 8 6 2 1 38
7 1921 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 8 4 5 0 37
8 1921 Nanning Staalstra Franeker Franeker 6 3 5 0 29
9 1921 Andre Rienstra Sneek Sneek 4 4 6 1 26
10 1921 Michiel Miedema Franeker Franeker 3 4 8 0 25
11 1921 Anne Smidts Franeker Franeker 3 2 8 0 21
12 1921 Pieter Helfrich Midlim, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 1 5 2 0 15
13 1921 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 3 2 1 14
14 1921 Hans Knol Harlingen Harlingen 2 3 1 0 13
15 1921 Herke Plantinga Franeker,Wommels, St-Jacobiparochie Franeker, Wommels, St.-Jacobiparochie 2 1 5 0 13
16 1921 Jan de Vries Sneek Sneek 1 3 4 0 13
17 1921 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 0 4 4 0 12
18 1921 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 2 2 1 1 11
19 1921 Johannes van der Plaats Harlingen Harlingen 2 1 2 0 10
20 1921 Tjebbe de Jong Tzummarum Tzummarum 2 0 4 0 10
21 1921 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 3 0 0 9
22 1921 Hendrik Lemstra Witmarsum Witmarsum 2 0 1 0 7
23 1921 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 1 1 2 0 7
24 1921 Cornelis Westra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 2 3 0 7
25 1921 Valentijn Bruinsma Franeker Franeker 1 1 1 0 6
26 1921 J Meester Sneek Sneek 1 1 1 0 6
27 1921 W Broeijer Ternaard Ternaard 1 1 1 0 6
28 1921 L Ringma Sneek Sneek 1 1 1 0 6
29 1921 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 0 2 2 0 6
30 1921 Sybren Vellinga Franeker Franeker 1 1 0 0 5
31 1921 Klaas Sijtsma Franeker Franeker 1 1 0 0 5
32 1921 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 1 0 2 0 5
33 1921 C van der Meulen Harlingen Harlingen 1 0 2 0 5
34 1921 Ype Schuitmaker Leeuwarden Leeuwarden 0 2 1 0 5
35 1921 S Fopma Oosterlittens Oosterlittens 0 2 1 0 5
36 1921 Sipke Boschma Franeker Franeker 0 1 3 0 5
37 1921 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 1 0 1 0 4
38 1921 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
39 1921 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 2 0 0 4
40 1921 W Oosterhoff Witmarsum Witmarsum 0 2 0 0 4
41 1921 Tjebbe Ypma Arum Arum 0 1 2 0 4
42 1921 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
43 1921 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
44 1921 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
45 1921 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
46 1921 Jan Obe van der Schel Arum Arum 0 1 1 0 3
47 1921 Sj van der Leij St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
48 1921 J Stienstra Menaldum Menaldum 0 1 1 0 3
49 1921 R Vonk Ternaard Ternaard 0 1 1 0 3
50 1921 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 0 1 1 0 3
51 1921 Jan J Reitsma jr Amsterdam, Pingjum Amsterdam, Pingjum 0 1 0 0 2
52 1921 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
53 1921 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
54 1921 J van der Vliet Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 1 0 0 2
55 1921 DD de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
56 1921 S J van de Witte Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
57 1921 H de Jong Rauwerd Rauwerd 0 1 0 0 2
58 1921 Joh de Jong Rauwerd Rauwerd 0 1 0 0 2
59 1921 Douwe Miedema Irnsunm Jirnsum 0 1 0 0 2
60 1921 Wop Ytsma Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
61 1921 Gerrit Hiemstra Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
62 1921 Jurre Yntema Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
63 1921 B Hoogeveen Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
64 1921 Tj Kuperus Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
65 1921 S van Zuilen Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
66 1921 Jac de Vries Wommels Wommels 0 1 0 0 2
67 1921 S Kuiken St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
68 1921 Sybren Roukema Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
69 1921 A Hoekstra Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
70 1921 Minne van der Zee Wommels Wommels 0 1 0 0 2
71 1921 Jac M Dijkstra Menaldum Menaldum 0 0 2 0 2
72 1921 Douwe Kwast Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
73 1921 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 0 0 2 0 2
74 1921 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 2 0 2
75 1921 Piet Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 2 0 2
76 1921 H (H) de Jong Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
77 1921 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
78 1921 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
79 1921 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
80 1921 Hans Schaafsma Arum Arum 0 0 1 0 1
81 1921 Rinse Brouwer Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
82 1921 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
83 1921 Sijmon Wijnands Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
84 1921 Otto Postma Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
85 1921 Aart Kramer Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
86 1921 J Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
87 1921 P Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
88 1921 J van der Leij St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
89 1921 D Steensma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
90 1921 W Veldema Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
91 1921 J Stielstra Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
92 1921 J Kwast Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
93 1921 Jacob Jillings Sneek Sneek 0 0 1 0 1
94 1921 S Schotanus St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
95 1921 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
96 1921 Johannes Swart Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
97 1921 H Park Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
98 1921 Reimer Terpstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
99 1921 P Roersma Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
100 1921 JK Dijkstra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
101 1921 J D Sieswerda Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
102 1921 P de Vries Huizum Huizum 0 0 1 0 1
103 1921 D Kiestra Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
104 1921 M Hiemstra Arum Arum 0 0 1 0 1
105 1921 J IJsbrandij Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
106 1921 Tj de Vries Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
107 1921 S Geerdink Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
108 1921 W Rienks Arum Arum 0 0 1 0 1
109 1921 Laurent Tremiseau Lessines (Belgie) Lessines (Belgie) 0 0 1 0 1
110 1921 Marcel Pouleur (Belgie) Brussel (Belgie) Brussel 0 0 1 0 1
111 1921 Lucien Allard Braine-le-Comte (Belgie) Braine-le-Comte (Belgie) 0 0 1 0 1