Heren hoofdklasse 1922

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1922 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 13 3 6 1 51
2 1922 Ids Jousma Dokkum Dokkum 13 2 5 1 48
3 1922 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 11 4 5 2 46
4 1922 Nanning Staalstra Franeker Franeker 6 7 9 0 41
5 1922 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 8 4 5 0 37
6 1922 Michiel Miedema Franeker Franeker 7 4 8 2 37
7 1922 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 6 6 6 2 36
8 1922 Hans Knol Harlingen Harlingen 3 6 6 1 27
9 1922 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 7 2 0 0 25
10 1922 Tjebbe de Jong Tzummarum Tzummarum 4 3 6 1 24
11 1922 Andre Rienstra Sneek Sneek 3 6 3 1 24
12 1922 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 4 3 4 0 22
13 1922 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 2 3 6 0 18
14 1922 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 3 4 1 1 18
15 1922 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 3 2 4 1 17
16 1922 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 2 4 2 0 16
17 1922 Anne Smidts Franeker Franeker 2 3 4 0 16
18 1922 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 1 4 5 1 16
19 1922 Valentijn Bruinsma Franeker Franeker 4 1 1 0 15
20 1922 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 2 2 4 0 14
21 1922 Herke Plantinga Franeker, St-Jacobiparochie, Wommels Franeker, St.-Jacobiparochie, Wommels 1 3 5 0 14
22 1922 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 2 2 1 0 11
23 1922 Jan de Vries Sneek Sneek 2 1 2 0 10
24 1922 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 2 1 2 1 10
25 1922 Sybe Sevenster Leeuwarden Leeuwarden 1 3 0 0 9
26 1922 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 1 2 2 0 9
27 1922 Sipke Boschma Franeker Franeker 1 2 1 0 8
28 1922 Sybren Vellinga Franeker Franeker 0 4 0 0 8
29 1922 Otto Postma Tzummarum Tzummarum 2 0 1 0 7
30 1922 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 2 0 1 0 7
31 1922 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 0 2 3 0 7
32 1922 Jacob Jillings Sneek Sneek 2 0 0 0 6
33 1922 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 0 2 2 0 6
34 1922 Johannes van der Plaats Harlingen Harlingen 0 2 2 0 6
35 1922 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 1 1 0 0 5
36 1922 Haye Hiemstra Menaldum Menaldum 1 0 2 0 5
37 1922 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 0 2 1 0 5
38 1922 Taeke Laverman Menaldum, Berlikum Menaldum, Berltsum 0 1 3 0 5
39 1922 Rinse de Swart Menaldum Menaldum 1 0 1 0 4
40 1922 J Stienstra Menaldum Menaldum 1 0 1 0 4
41 1922 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 2 0 0 4
42 1922 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
43 1922 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 1 2 0 4
44 1922 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 0 1 2 0 4
45 1922 Gerrit Hiemstra Menaldum Menaldum 1 0 0 0 3
46 1922 Jac de Vries Anjum Anjum 1 0 0 0 3
47 1922 Jurre Yntema Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
48 1922 Dirk Kuipers Makkum Makkum 0 1 1 0 3
49 1922 W Bierma Holwerd Holwerd 0 1 1 0 3
50 1922 R Vonk Ternaard Ternaard 0 1 1 0 3
51 1922 M S Elgersma Zurich Zurich 0 0 3 0 3
52 1922 M D Yntema Zurich Zurich 0 0 3 0 3
53 1922 Minne van der Zee Wommels Wommels 0 1 0 0 2
54 1922 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
55 1922 J van Sinderen Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
56 1922 A Hoekstra Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
57 1922 Jan Rosema Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
58 1922 L Ringma Sneek Sneek 0 1 0 0 2
59 1922 W Veldema Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
60 1922 Cornelis Westra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
61 1922 W Wieling St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
62 1922 Wybren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
63 1922 S Geerding Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
64 1922 Ype Schuitmaker Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
65 1922 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
66 1922 J Meester Sneek Sneek 0 1 0 0 2
67 1922 Aart Kramer Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
68 1922 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
69 1922 W Baarda Menaldum Menaldum 0 0 2 0 2
70 1922 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
71 1922 P Rinia Makkum Makkum 0 0 1 0 1
72 1922 C Adema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
73 1922 P Massolt Franeker Franeker 0 0 1 0 1
74 1922 S Kuipers Zurich Zurich 0 0 1 0 1
75 1922 P Keizer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
76 1922 D de Jong St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
77 1922 H Keizer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
78 1922 E de Vries Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
79 1922 H Werkhoven Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
80 1922 Reinder Hofstra Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
81 1922 J van der Vliet Franeker Franeker 0 0 1 0 1
82 1922 Ids Bierma Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
83 1922 Jan IJsbrandij Huizum Huizum 0 0 1 0 1
84 1922 W van der Goot Huizum Huizum 0 0 1 0 1
85 1922 J van Zurk Huizum Huizum 0 0 1 0 1
86 1922 S Schotanus Franeker Franeker 0 0 1 0 1
87 1922 August van Lierde Ninove (Belgie) Ninove (Belgie) 0 0 1 0 1
88 1922 Lucien Allard Braine-le-Comte (Belgie) Braine-le-Comte (Belgie) 0 0 1 0 1
89 1922 Laurent Tremiseau Lessines (Belgie) Lessines (Belgie) 0 0 1 0 1
90 1922 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
91 1922 E Stienstra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
92 1922 Joh Ronner Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
93 1922 J Lens Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
94 1922 L Kingma Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 0 1 0 1
95 1922 T van der Rol Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 0 1 0 1
96 1922 JA Stap Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 0 1 0 1
97 1922 Djurre van der Eems Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
98 1922 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
99 1922 K Roedema Cornwerd Cornwerd 0 0 1 0 1
100 1922 Anne van der Ploeg Ried Ried 0 0 1 0 1
101 1922 L Nauta Ried Ried 0 0 1 0 1
102 1922 K Visser Ried Ried 0 0 1 0 1
103 1922 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
104 1922 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
105 1922 G Vollema Wommels Wommels 0 0 1 0 1
106 1922 M van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
107 1922 A (Wit) Zijlstra Lemmer Lemmer 0 0 1 0 1
108 1922 S van der Bijl Lemmer Lemmer 0 0 1 0 1
109 1922 J Wagenmakers Lemmer Lemmer 0 0 1 0 1
110 1922 P Dijkstra Cornwerd Cornwerd 0 0 1 0 1
111 1922 P de Vries Huizum Huizum 0 0 1 0 1
112 1922 Geert Faber Warga Wergea 0 0 1 0 1