Heren hoofdklasse 1923

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1923 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 9 8 2 3 45
2 1923 Michiel Miedema Franeker Franeker 10 4 4 2 42
3 1923 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 8 8 0 0 40
4 1923 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 9 4 4 2 39
5 1923 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 4 9 1 0 31
6 1923 Ids Jousma Dokkum Dokkum 6 2 5 0 27
7 1923 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 5 4 2 0 25
8 1923 Anne Smidts Franeker Franeker 5 2 6 1 25
9 1923 Hans Knol Harlingen Harlingen 2 7 3 1 23
10 1923 Ids (W) Roukema Witmarsum,Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 4 4 3 1 23
11 1923 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 4 2 6 1 22
12 1923 Andre Rienstra Sneek Sneek 4 3 3 1 21
13 1923 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 4 2 5 0 21
14 1923 Valentijn Bruinsma Franeker Franeker 3 3 6 0 21
15 1923 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 4 2 3 0 19
16 1923 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 2 4 4 0 18
17 1923 Nanning Staalstra Franeker Franeker 3 3 2 0 17
18 1923 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 2 3 4 0 16
19 1923 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 2 3 4 0 16
20 1923 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 4 1 1 0 15
21 1923 Sipke Boschma Franeker Franeker 2 2 5 0 15
22 1923 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 2 5 0 15
23 1923 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 1 4 4 0 15
24 1923 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 2 1 1 0 9
25 1923 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 2 3 0 7
26 1923 Jurre Yntema Witmarsum Witmarsum 2 0 0 0 6
27 1923 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 1 1 1 0 6
28 1923 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 1 1 1 0 6
29 1923 Sybren Vellinga Franeker Franeker 1 0 3 0 6
30 1923 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Menaldum, Franeker Menaldum, Franeker 1 0 2 0 5
31 1923 Sybe Sevenster Leeuwarden Leeuwarden 1 0 2 0 5
32 1923 Herke Plantinga Franeker, St-Jacobiparochie,Wommels Franeker, St.-Jacobiparochie, Wommels 0 2 1 0 5
33 1923 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 3 0 5
34 1923 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 1 0 1 0 4
35 1923 Pieter Zijlstra Beetgum Beetgum 1 0 1 0 4
36 1923 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 0 1 2 0 4
37 1923 Jan J Reitsma jr Amsterdam, Pingjum Amsterdam, Pingjum 1 0 0 0 3
38 1923 Johannes Struiksma Wommels Wommels 1 0 0 0 3
39 1923 S van der Eems Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
40 1923 Cornelis Westra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
41 1923 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
42 1923 Klaas Sijtsma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
43 1923 Anne van der Ploeg Ried Ried 0 1 1 0 3
44 1923 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
45 1923 L Nauta Ried Ried 0 1 1 0 3
46 1923 S de Jong Franeker Franeker 0 1 1 0 3
47 1923 Sijmon Wijnands Dronrijp Dronrijp 0 0 3 0 3
48 1923 Minne Meijer Ried Ried 0 1 1 0 3
49 1923 Minne van der Zee Wommels Wommels 0 1 0 0 2
50 1923 Hendrik Pasma Sneek Sneek 0 1 0 0 2
51 1923 Tjebbe de Jong Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
52 1923 Jan de Vries Sneek Sneek 0 1 0 0 2
53 1923 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
54 1923 Tjebbe Ypma Arum Arum 0 1 0 0 2
55 1923 J Meester Sneek Sneek 0 1 0 0 2
56 1923 Nanning Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
57 1923 Aart Kramer Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
58 1923 DD de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
59 1923 Djurre van der Eems Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
60 1923 Arjen Dijkstra Wommels Wommels 0 1 0 0 2
61 1923 Johannes Felkers Wommels Wommels 0 1 0 0 2
62 1923 Th Pasma Sneek Sneek 0 1 0 0 2
63 1923 Otto Leenstra Sneek, Wieuwerd Sneek, Wieuwerd 0 1 0 0 2
64 1923 A Vijver Franeker Franeker 0 1 0 0 2
65 1923 D Wenselaar Franeker Franeker 0 1 0 0 2
66 1923 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
67 1923 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 2 0 2
68 1923 H Park Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
69 1923 Reinder Anema Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
70 1923 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
71 1923 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
72 1923 Chris van der Woude Franeker Franeker 0 0 1 0 1
73 1923 Ype Schuitmaker Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
74 1923 Naisy Milfort Frameries (Belgie) Frameries (Belgie) 0 0 1 0 1
75 1923 Eugene de Koker Frameries (Belgie) Frameries (Belgie) 0 0 1 0 1
76 1923 Achille Mahieu Frameries (Belgie Frameries (Belgie 0 0 1 0 1
77 1923 D Faber Huizum Huizum 0 0 1 0 1
78 1923 D Westerlaan Huizum Huizum 0 0 1 0 1
79 1923 IJ de Boer Huizum Huizum 0 0 1 0 1
80 1923 Jan Zwart Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
81 1923 Jacob Looyenga Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
82 1923 L Looyenga Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
83 1923 W Dijkstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
84 1923 C van der Meulen Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
85 1923 J Kwast Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
86 1923 M de Graaf Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
87 1923 W van der Goot Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
88 1923 B Bontekoe Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
89 1923 E Dorenbos Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
90 1923 R Vonk Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
91 1923 W Broeijer Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
92 1923 M van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
93 1923 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 0 0 1 0 1
94 1923 Jan W van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
95 1923 G Brunia Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
96 1923 Dirk Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
97 1923 J Jager St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
98 1923 A Steenstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
99 1923 K Smidt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
100 1923 R Lens Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
101 1923 E Stienstra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
102 1923 JW Boschma Franeker Franeker 0 0 1 0 1