Heren hoofdklasse 1924

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1924 Michiel Miedema Franeker Franeker 7 4 2 2 31
2 1924 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 5 4 4 0 27
3 1924 Ids Jousma Dokkum Dokkum 6 3 2 0 26
4 1924 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 6 3 2 1 26
5 1924 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 5 3 5 1 26
6 1924 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 5 2 6 1 25
7 1924 Andre Rienstra Sneek Sneek 4 4 4 0 24
8 1924 Pieter Helfrich Midlum, Wijnaldum, Harlingen Midlum, Wijnaldum, Harlingen 2 8 1 0 23
9 1924 Hans Knol Harlingen Harlingen 4 3 4 0 22
10 1924 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 4 2 6 1 22
11 1924 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 3 3 0 0 15
12 1924 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 1 2 8 0 15
13 1924 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 4 7 0 15
14 1924 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 3 2 1 0 14
15 1924 Ids (W) Roukema Witmarsum,Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 1 3 5 0 14
16 1924 Anne Smidts Franeker Franeker 3 1 2 0 13
17 1924 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 3 1 1 0 12
18 1924 Nanning Staalstra Franeker Franeker 3 0 3 0 12
19 1924 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 3 0 0 12
20 1924 Sybren Vellinga Franeker Franeker 2 2 2 0 12
21 1924 Sipke Boschma Franeker Franeker 1 3 2 0 11
22 1924 Herke Plantinga St-Jacobiparochie, Wommels, Franeker St.-Jacobiparochie, Wommels, Franeker 1 2 3 0 10
23 1924 Jurre Yntema Witmarsum Witmarsum 2 1 1 0 9
24 1924 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 1 2 0 7
25 1924 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 2 0 0 0 6
26 1924 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 1 1 1 0 6
27 1924 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 1 1 1 0 6
28 1924 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 0 0 6 0 6
29 1924 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 1 1 0 0 5
30 1924 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 2 0 5
31 1924 Sybe Sevenster Leeuwarden Leeuwarden 0 1 3 0 5
32 1924 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 1 0 1 0 4
33 1924 Jacob (Jappie) Pie Dijkstra Menaldum, Franeker Menaldum, Franeker 1 0 1 0 4
34 1924 Roel de Jong Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
35 1924 Pieter Zijlkstra Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
36 1924 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
37 1924 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 1 2 0 4
38 1924 Klaas Sijtsma Franeker Franeker 1 0 1 0 4
39 1924 Rinse de Swart Menaldum Menaldum 0 1 1 0 3
40 1924 Haye Hiemstra Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
41 1924 H Park Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
42 1924 Minne van der Zee Wommels Wommels 0 1 0 0 2
43 1924 Johannes Felkers Wommels Wommels 0 1 0 0 2
44 1924 D Ferwerda Franeker Franeker 0 1 0 0 2
45 1924 W Wieling Huizum Huizum 0 1 0 0 2
46 1924 W Huizinga Huizum Huizum 0 1 0 0 2
47 1924 Siebe Stelpstra Huizum Huizum 0 1 0 0 2
48 1924 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
49 1924 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
50 1924 Sijmon Wijnands Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
51 1924 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
52 1924 E Louwenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 2 0 2
53 1924 E Piersma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
54 1924 A Pasma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
55 1924 Th Pasma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
56 1924 Th Ringia Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
57 1924 L Kingma Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
58 1924 G Tilstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
59 1924 Douwe Massolt Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
60 1924 M de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
61 1924 W (Dronr) Hoitsma Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
62 1924 W Bruinsma Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
63 1924 B Brouwer Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
64 1924 Arjen Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
65 1924 S Aukema Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
66 1924 Sybren Roukema Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
67 1924 Johannes van der Plaats Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
68 1924 Sj Kuperus Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
69 1924 K Faber Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
70 1924 Hendrik Pasma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
71 1924 F van Dijk Franeker Franeker 0 0 1 0 1
72 1924 N Tuinstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
73 1924 S Schotanus Franeker Franeker 0 0 1 0 1
74 1924 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
75 1924 Jan de Vries Sneek Sneek 0 0 1 0 1
76 1924 Gerrit de Vries Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
77 1924 Otto Leenstra Sneek, Wieuwerd Sneek, Wieuwerd 0 0 1 0 1