Heren hoofdklasse 1925

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1925 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 13 3 5 3 50
2 1925 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 11 4 5 4 46
3 1925 Ids Jousma Dokkum Dokkum 8 4 5 0 37
4 1925 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 5 6 4 0 31
5 1925 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 3 6 6 1 27
6 1925 Hans Knol Harlingen Harlingen 5 3 5 0 26
7 1925 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 4 4 6 1 26
8 1925 Ids (W) Roukema Witmarsum,Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 4 4 5 1 25
9 1925 Andre Rienstra Sneek Sneek 4 3 5 0 23
10 1925 Nanning Staalstra Franeker Franeker 4 3 4 0 22
11 1925 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 4 3 0 20
12 1925 Sijmon Wijnands Dronrijp Dronrijp 2 5 3 0 19
13 1925 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 1 5 6 0 19
14 1925 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 3 2 5 0 18
15 1925 Michiel Miedema Franeker Franeker 2 3 5 1 17
16 1925 Anne Smidts Franeker Franeker 2 4 1 0 15
17 1925 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 3 1 1 1 12
18 1925 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 1 3 2 0 11
19 1925 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 1 3 2 0 11
20 1925 Aart Kramer Beetgum Beetgum 2 1 2 0 10
21 1925 Sipke Boschma Franeker Franeker 1 2 3 0 10
22 1925 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 1 2 2 0 9
23 1925 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 1 2 2 0 9
24 1925 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 0 3 3 0 9
25 1925 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 2 0 2 0 8
26 1925 Taeke Laverman Menaldum, Berlikum Menaldum, Berltsum 1 1 3 0 8
27 1925 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 1 1 2 0 7
28 1925 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 1 1 1 0 6
29 1925 Pieter Helfrich Midlum, Wijnaldum, Harlingen Midlum, Wijnaldum, Harlingen 1 1 1 0 6
30 1925 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 2 2 0 6
31 1925 Otto Leenstra Sneek, Wieuwerd Sneek, Wieuwerd 1 0 2 0 5
32 1925 Jelle Venema Rauwerd, Leeuwarden Rauwerd, Leeuwarden 1 0 2 0 5
33 1925 Anne van Koningsveld Franeker Franeker 0 2 1 0 5
34 1925 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 1 3 0 5
35 1925 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 0 1 3 0 5
36 1925 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
37 1925 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
38 1925 Sybren Vellinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
39 1925 Jan de Vries Sneek Sneek 1 0 0 0 3
40 1925 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
41 1925 A van der Meulen Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
42 1925 Hendrik Pasma Sneek Sneek 1 0 0 0 3
43 1925 Nanne de Vries Rauwerd Rauwerd 1 0 0 0 3
44 1925 G Douma Rauwerd Rauwerd 1 0 0 0 3
45 1925 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
46 1925 Klaas R Terpstra Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
47 1925 Chris van der Woude Franeker Franeker 0 1 1 0 3
48 1925 H Park Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
49 1925 Minne van der Zee Wommels Wommels 0 0 3 0 3
50 1925 S van der Duim Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
51 1925 Herke Plantinga St-Jacobiparochie, Franeker, Wommels St.-Jacobiparochie, Franeker, Wommels 0 1 0 0 2
52 1925 Johannes Felkers Wommels Wommels 0 1 0 0 2
53 1925 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
54 1925 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
55 1925 J Muller Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
56 1925 P de Vries Hardegarijp Hurdegaryp 0 1 0 0 2
57 1925 A de Vries Rauwerd Rauwerd 0 0 2 0 2
58 1925 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
59 1925 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
60 1925 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
61 1925 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
62 1925 Wopke Ytsma Marssum Marssum 0 0 1 0 1
63 1925 D Stienstra Marssum Marssum 0 0 1 0 1
64 1925 Sj Kuperus Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
65 1925 Jurre Yntema Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
66 1925 Geert Faber Warga Wergea 0 0 1 0 1
67 1925 Hans Koelstra Roordahuizum, Jorwerd Roordahuizum, Jorwerd 0 0 1 0 1
68 1925 Atse Dijkstra Marssum Marssum 0 0 1 0 1
69 1925 Ype Schuitmaker Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
70 1925 J Riemersma Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
71 1925 Douwe Miedema Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
72 1925 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
73 1925 Jacob Jillings Sneek Sneek 0 0 1 0 1
74 1925 Anne Ferwerda Sneek Sneek 0 0 1 0 1
75 1925 P van der Laan Sneek Sneek 0 0 1 0 1
76 1925 H de Jong Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
77 1925 D Heida Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1