Heren hoofdklasse 1926

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1926 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 16 4 6 2 62
2 1926 Ids Jousma Dokkum Dokkum 13 2 3 1 46
3 1926 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 9 6 6 2 45
4 1926 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 8 3 8 0 38
5 1926 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 5 6 2 0 29
6 1926 Michiel Miedema Franeker Franeker 4 5 6 1 28
7 1926 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 4 6 1 2 25
8 1926 Hans Knol Harlingen Harlingen 4 5 3 0 25
9 1926 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 4 3 4 1 22
10 1926 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 6 1 0 0 20
11 1926 Ids Roukema (H) Harlingen Harlingen 1 6 4 0 19
12 1926 Ids Roukema (W) Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 2 4 4 0 18
13 1926 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 3 2 1 0 14
14 1926 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 1 3 3 0 12
15 1926 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 0 5 2 0 12
16 1926 Andre Rienstra Sneek Sneek 3 1 0 0 11
17 1926 Sybren Vellinga Franeker Franeker 1 3 2 0 11
18 1926 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 1 3 1 0 10
19 1926 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 1 2 3 1 10
20 1926 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 2 3 0 10
21 1926 Jan de Vries Sneek Sneek 3 0 0 0 9
22 1926 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 2 1 1 0 9
23 1926 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 2 0 3 0 9
24 1926 Sipke Boschma Franeker Franeker 1 2 2 0 9
25 1926 Sijmon Wijnands Dronrijp Dronrijp 0 3 3 0 9
26 1926 Nanning Staalstra Franeker Franeker 0 3 3 0 9
27 1926 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 2 0 1 0 7
28 1926 Jan Leijen Harlingen Harlingen 1 2 0 0 7
29 1926 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 1 5 0 7
30 1926 Jelle Venema Leeuwarden, Rauwerd Leeuwarden, Rauwerd 0 0 7 0 7
31 1926 Jacob Jillings Sneek Sneek 2 0 0 1 6
32 1926 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 1 1 1 0 6
33 1926 Minne van der Zee Wommels Wommels 1 1 1 0 6
34 1926 Anne Smidts Franeker Franeker 0 2 2 0 6
35 1926 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 2 2 0 6
36 1926 Rinze Rinzes Yetsinga Arum Arum 1 1 0 0 5
37 1926 Siebe Bos Harlingen Harlingen 1 1 0 1 5
38 1926 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 0 1 3 0 5
39 1926 S de Jong Franeker Franeker 0 1 3 0 5
40 1926 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 0 1 2 0 4
41 1926 Rients/Romke Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
42 1926 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 1 0 0 0 3
43 1926 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
44 1926 P de Vries Huizum Huizum 1 0 0 0 3
45 1926 Pieter Zijlstra Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
46 1926 Rypke Zijlstra Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
47 1926 Valentijn Vellinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
48 1926 Gerben de Boer Franeker Franeker 1 0 0 0 3
49 1926 Johannes van der Plaats Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
50 1926 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 1 1 0 3
51 1926 Herke Plantinga St-Jacobiparochie, Wommels, Franeker St.-Jacobiparochie, Wommels, Franeker 0 1 1 0 3
52 1926 Djurre van der Eems Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
53 1926 Th Pasma Sneek Sneek 0 1 1 0 3
54 1926 Gerrit de Vries Tzummarum Tzummarum 0 0 3 0 3
55 1926 Jacob (Jappie) Pieters Dijkstra Menaldum, Franeker Menaldum, Franeker 0 1 0 0 2
56 1926 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
57 1926 Yde de Jong Arum Arum 0 1 0 0 2
58 1926 Jan Obe van der Schel Arum Arum 0 1 0 0 2
59 1926 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
60 1926 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
61 1926 T Lichtendahl Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
62 1926 R Bruinsma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
63 1926 W Dijkstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
64 1926 Hendrik Pasma Sneek Sneek 0 1 0 0 2
65 1926 J de Boer Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
66 1926 Hans Koelstra Roordahuizum, Jorwerd Roordahuizum, Jorwerd 0 1 0 0 2
67 1926 S Buitenga Roordahuizum Roordahuizum 0 1 0 0 2
68 1926 BK van der Berg Roordahuizum Roordahuizum 0 1 0 0 2
69 1926 Nanne de Vries Rauwerd Rauwerd 0 0 2 0 2
70 1926 A Tigchelaar Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
71 1926 Melle Veenstra Huizum, Hilversum Huizum, Hilversum 0 0 1 0 1
72 1926 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
73 1926 Anne van Koningsveld Franeker Franeker 0 0 1 0 1
74 1926 Jurre Yntema Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
75 1926 Minne Zonneveld Franeker Franeker 0 0 1 0 1
76 1926 Willem Elsinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
77 1926 J Hazelhoff Franeker Franeker 0 0 1 0 1
78 1926 M Boersma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
79 1926 P Bilstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
80 1926 W Veeman Stiens Stiens 0 0 1 0 1
81 1926 H Landstra Wier Wier 0 0 1 0 1
82 1926 D Meijer Wier Wier 0 0 1 0 1
83 1926 H Boersma Wier Wier 0 0 1 0 1
84 1926 Tj Anema Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
85 1926 C van der Meulen Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
86 1926 H Post Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
87 1926 S J van de Witte Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
88 1926 H Mulder Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
89 1926 J Sieswerda Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
90 1926 Hendrik Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
91 1926 Chr Pasma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
92 1926 K Pasma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
93 1926 S Posthuma Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
94 1926 Johannes Swart Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
95 1926 Otto Leenstra Wieuwerd, Sneek Wieuwerd, Sneek 0 0 1 0 1
96 1926 G Hoen Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
97 1926 Lammert Palma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
98 1926 S Terpstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
99 1926 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
100 1926 Johannes Dam Joure Joure 0 0 1 0 1
101 1926 H de Bruin Joure Joure 0 0 1 0 1
102 1926 A Zeldenthuis Joure Joure 0 0 1 0 1
103 1926 P Jansen Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
104 1926 W van der Wal Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
105 1926 A Boonstra Midlum Midlum 0 0 1 0 1
106 1926 C Hoekstra Midlum Midlum 0 0 1 0 1
107 1926 J Lemstra Midlum Midlum 0 0 1 0 1
108 1926 G Douma Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
109 1926 J Riemersma Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
110 1926 Reimer Terpstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
111 1926 D Tigchelaar Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1