Heren hoofdklasse 1927

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1927 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 15 1 3 4 50
2 1927 Ids Jousma Dokkum Dokkum 11 2 5 0 42
3 1927 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 9 3 5 4 38
4 1925 Ids (W) Roukema Witmarsum,Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 4 4 5 1 25
5 1927 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 3 5 4 0 23
6 1927 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 2 5 6 0 22
7 1927 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 4 3 3 0 21
8 1927 Hans Knol Harlingen Harlingen 0 9 2 0 20
9 1927 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 3 3 4 1 19
10 1927 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 4 1 2 1 16
11 1927 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 3 2 3 0 16
12 1927 Chris van der Woude Franeker Franeker 2 3 3 1 15
13 1927 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 4 0 2 0 14
14 1927 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 2 3 2 0 14
15 1927 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 4 6 0 14
16 1927 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 2 2 3 0 13
17 1927 Nanning Staalstra Franeker Franeker 1 4 1 0 12
18 1927 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 2 5 1 12
19 1927 Ids Roukema (W) Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 1 2 5 0 12
20 1927 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 2 2 1 1 11
21 1927 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 0 0 0 9
22 1927 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 2 1 1 0 9
23 1927 Anne Smidts Franeker Franeker 1 1 4 1 9
24 1927 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 2 1 0 0 8
25 1927 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 1 2 1 0 8
26 1927 Jelle Venema Leeuwarden, Rauwerd Leeuwarden, Rauwerd 2 0 1 0 7
27 1927 Sibren Taekema Menaldum Menaldum 1 1 2 0 7
28 1927 Valentijn Vellinga Franeker Franeker 2 0 0 0 6
29 1927 Gerben (Germ) de Boer Franeker Franeker 2 0 0 0 6
30 1927 Dirk de Jong Wier, Huizum Wier, Huizum 1 1 1 0 6
31 1927 Andre Rienstra Sneek Sneek 1 1 1 0 6
32 1927 Frans Lubach Dokkum Dokkum 0 3 0 0 6
33 1927 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
34 1927 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 1 0 0 5
35 1927 Sijmon Wijnands Dronrijp Dronrijp 1 1 0 0 5
36 1927 Willem G de Jong St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 3 0 5
37 1927 Rients/Romke Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
38 1927 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
39 1927 Michiel Miedema Franeker Franeker 0 0 4 0 4
40 1927 Douwe Massolt Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
41 1927 Herke Plantinga St-Jacobiparochie, Wommels, Franeker St.-Jacobiparochie, Wommels, Franeker 0 1 1 0 3
42 1927 Sipke Boschma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
43 1927 Romke Pagels Wommels Wommels 0 0 3 0 3
44 1927 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 3 0 3
45 1927 Minne Zonneveld Franeker Franeker 0 1 0 0 2
46 1927 W Fortuin Franeker Franeker 0 1 0 0 2
47 1927 J de Groot Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
48 1927 Aant van Dellen Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
49 1927 Hendrik H Jepma Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
50 1927 Anne Ferwerda Sneek Sneek 0 1 0 0 2
51 1927 H de Jong Rauwerd Rauwerd 0 1 0 0 2
52 1927 Jacob Jillings Sneek Sneek 0 1 0 0 2
53 1927 J Riemersma Rauwerd Rauwerd 0 1 0 0 2
54 1927 A Tigchelaar Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
55 1927 P Ladenius Achlum Achlum 0 1 0 0 2
56 1927 W Bruinsma Achlum Achlum 0 1 0 0 2
57 1927 S Bosgra Achlum Achlum 0 1 0 0 2
58 1927 Evert van der Schoot Franeker Franeker 0 1 0 0 2
59 1927 Anne van Koningsveld Franeker Franeker 0 1 0 0 2
60 1927 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
61 1927 Jan de Vries Sneek Sneek 0 1 0 0 2
62 1927 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
63 1927 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 0 2 0 2
64 1927 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 0 2 0 2
65 1927 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 0 2 0 2
66 1927 Tj Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 2 0 2
67 1927 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 0 0 2 0 2
68 1927 Yde de Jong Arum Arum 0 0 2 0 2
69 1927 P Bilstra Stiens Stiens 0 1 0 0 2
70 1927 P Stienstra Menaldum Menaldum 0 0 2 0 2
71 1927 J Hamstra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
72 1927 Sybren Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
73 1927 Corry de Way Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
74 1927 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
75 1927 S van der Duim Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
76 1927 Jacobus van der Woude Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
77 1927 A van der Woude Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
78 1927 H Veldstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
79 1927 Ale Tjallema Wommels Wommels 0 0 1 0 1
80 1927 Johannes Felkers Wommels Wommels 0 0 1 0 1
81 1927 Klaas van der Heide Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
82 1927 Piet Oord Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
83 1927 Sj Bakker Irnsum Jirnsum 0 0 1 0 1
84 1927 Hans Koelstra Roordahuizum,Jorwerd Roordahuizum, Jorwerd 0 0 1 0 1
85 1927 Geert J Faber Warga Wergea 0 0 1 0 1
86 1927 P Elzinga Arum Arum 0 0 1 0 1
87 1927 Gerrit de Vries Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
88 1927 Johannes Swart Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
89 1927 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
90 1927 Klaas Hibma Makkum, Franeker, Dronrijp, Peins Makkum, Franeker, Dronrijp, Peins 0 0 1 0 1
91 1927 D Blanksma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
92 1927 R Brandsma Makkum Makkum 0 0 1 0 1