Heren hoofdklasse 1929

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1929 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 5 12 4 0 43
2 1929 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 8 7 4 1 42
3 1929 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 8 4 7 0 39
4 1929 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 9 4 3 1 38
5 1929 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 7 4 2 3 31
6 1929 Ids Jousma Dokkum Dokkum 6 5 3 1 31
7 1929 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 5 4 7 0 30
8 1929 Hans Knol Harlingen Harlingen 6 4 3 1 29
9 1929 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 5 1 4 1 21
10 1929 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 3 3 3 0 18
11 1929 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 2 2 7 1 17
12 1929 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 3 1 5 1 16
13 1929 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 2 1 6 0 14
14 1929 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 3 1 0 13
15 1929 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 3 0 1 12
16 1929 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 2 1 4 1 12
17 1929 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 2 1 4 0 12
18 1929 Michiel Miedema Franeker Franeker 2 2 1 0 11
19 1929 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 2 1 3 0 11
20 1929 Gerrit de Vries Tzummarum Tzummarum 1 2 2 1 9
21 1929 Rients/Romke Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 2 2 0 9
22 1929 Herke Plantinga St-Jacobiparochie, Franeker, Wommels St.-Jacobiparochie, Franeker, Wommels 1 2 1 0 8
23 1929 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 2 4 0 8
24 1929 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 1 1 2 0 7
25 1929 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 1 1 2 0 7
26 1929 Nanning Staalstra Franeker Franeker 1 1 2 0 7
27 1929 Andre Rienstra Sneek Sneek 1 1 1 0 6
28 1929 Sybren Vellinga Franeker Franeker 1 1 1 0 6
29 1929 Jan de Vries Sneek Sneek 1 1 1 0 6
30 1929 Chris van der Woude Franeker Franeker 1 1 1 0 6
31 1929 H Broersma Arum Arum 0 2 1 0 5
32 1929 Gerrit Meijerhof Leeuwarden Leeuwarden 0 1 3 0 5
33 1929 Johannes Werkhoven Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
34 1929 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
35 1929 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 1 0 1 0 4
36 1929 Gerben (Germ) Hoitsma Berlikum Berltsum 1 0 1 0 4
37 1929 Anne Ferwerda Sneek Sneek 1 0 1 0 4
38 1929 Ruurd Rienstra Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
39 1929 Yde de Jong Arum Arum 0 1 2 0 4
40 1929 Aart Kramer Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
41 1929 Klaas Hibma Makkum, Peins, Franeker, Dronrijp Makkum, Peins, Franeker, Dronrijp 0 1 1 0 3
42 1929 Jan Obe van der Schel Arum Arum 0 1 1 0 3
43 1929 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 1 1 0 3
44 1929 A Tigchelaar Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
45 1929 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen, Heerenveen Harlingen, Heerenveen 0 1 0 0 2
46 1929 Reimer Terpstra Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
47 1929 Lammert Palma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
48 1929 G Hoen Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
49 1929 E Groeneveld Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
50 1929 Dirk Oegema Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
51 1929 Gerben de Boer Franeker Franeker 0 1 0 0 2
52 1929 Siebe Bos Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
53 1929 Johannes Dam Joure Joure 0 1 0 0 2
54 1929 Wiebe Dijkma Murmerwoude Murmerwoude 0 1 0 0 2
55 1929 Marten Dijkma Murmerwoude Murmerwoude 0 1 0 0 2
56 1929 Anne Minnema Murmerwoude, Huizum Murmerwoude, Huizum 0 1 0 0 2
57 1929 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 0 2 0 2
58 1929 Marten Koopal Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 0 2 0 2
59 1929 Siebe Stelpstra Huizum Huizum 0 0 2 0 2
60 1929 Henk van der Molen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
61 1929 Sipke Boschma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
62 1929 Jacobus Jellema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
63 1929 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
64 1929 Jelle Venema Huizum, Rauwerd Huizum, Rauwerd 0 0 1 0 1
65 1929 Jacob Jillings Sneek Sneek 0 0 1 0 1
66 1929 Ale Tjallema Wommels Wommels 0 0 1 0 1
67 1929 A Feitsma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
68 1929 H Park Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
69 1929 J IJsbrandij Huizum Huizum 0 0 1 0 1
70 1929 A Hiemstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1
71 1929 Hendrik Pasma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
72 1929 Th Pasma Sneek Sneek 0 0 1 0 1
73 1929 S Travaille Sneek Sneek 0 0 1 0 1
74 1929 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
75 1929 Freerk Wiersma Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
76 1929 Piet Oord Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1