Heren hoofdklasse 1930

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1930 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 12 4 4 2 48
2 1930 Hans Knol Harlingen Harlingen 7 6 5 0 38
3 1930 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 7 5 3 1 34
4 1930 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 6 5 3 0 31
5 1930 Ids Jousma Dokkum Dokkum 5 2 5 0 24
6 1930 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 4 4 4 3 24
7 1930 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 6 1 2 0 22
8 1930 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 4 3 2 0 20
9 1930 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 3 4 3 1 20
10 1930 Rients/Rommert Reitsma Witmarsum Witmarsum 3 3 4 0 19
11 1930 Sjouke Helfrich Kimswerd, Wijnaldum, St-Jacobiparochie, Warga Kimswerd, Wijnaldum, St.-Jacobiparochie, Wergea 4 1 3 0 17
12 1930 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 2 4 0 17
13 1930 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 1 3 4 0 13
14 1930 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 3 4 0 13
15 1930 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 1 2 5 0 12
16 1930 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 3 0 2 2 11
17 1930 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 2 1 3 1 11
18 1930 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 1 3 2 0 11
19 1930 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 1 1 4 0 9
20 1930 Aart Kramer Beetgum Beetgum 1 2 1 0 8
21 1930 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 2 0 7
22 1930 Marten Koopal Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 2 3 0 7
23 1930 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 0 1 5 0 7
24 1930 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 1 1 0 6
25 1930 Henk van der Molen Leeuwarden Leeuwarden 1 1 1 0 6
26 1930 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen, Heerenveen Harlingen, Heerenveen 1 0 3 0 6
27 1930 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 1 1 0 0 5
28 1930 Siebe Stelpstra Huizum Huizum 1 1 0 0 5
29 1930 Wiebe Dijkma Murmerwoude Murmerwoude 0 2 1 0 5
30 1930 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 0 2 1 0 5
31 1930 Nanning Staalstra Franeker Franeker 0 2 1 0 5
32 1930 Herke Plantinga St-Jacobiparochie, Franeker, Wommels St.-Jacobiparochie, Franeker, Wommels 0 2 1 0 5
33 1930 Dirk de Jong Huizum, Wier Huizum, Wier 0 1 3 0 5
34 1930 Gerrit Meijerhof Leeuwarden Leeuwarden 1 0 1 0 4
35 1930 Johannes Werkhoven Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
36 1930 Dirk Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 0 1 0 4
37 1930 D de Vries Kimswerd Kimswerd 1 0 1 0 4
38 1930 Tjeerd Bakker Beetgum Beetgum 0 2 0 0 4
39 1930 Klaas Hibma Makkum, Peins, Franeker, Dronrijp Makkum, Peins, Franeker, Dronrijp 0 1 2 0 4
40 1930 Klaas van der Heide Bolsward Bolsward 0 0 4 0 4
41 1930 Ruurd Rienstra Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
42 1930 Anne Minnema Murmerwoude, Huizum Murmerwoude, Huizum 0 1 1 0 3
43 1930 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
44 1930 Corry de Way Bolsward Bolsward 0 0 3 0 3
45 1930 Michiel Miedema Franeker Franeker 0 1 0 0 2
46 1930 Jelle Venema Huizum, Rauwerd Huizum, Rauwerd 0 1 0 0 2
47 1930 Gerrit de Vries Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
48 1930 Rein Kuperus Franeker Franeker 0 1 0 0 2
49 1930 D Slot Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
50 1930 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
51 1930 Jacob Jillings Sneek Sneek 0 1 0 0 2
52 1930 L Koopal Sneek Sneek 0 1 0 0 2
53 1930 Anne Ferwerda Sneek Sneek 0 1 0 0 2
54 1930 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 0 0 2 0 2
55 1930 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 0 2 0 2
56 1930 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 0 2 0 2
57 1930 Piet Oord Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
58 1930 Siebe Bos Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
59 1930 K Peasens Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
60 1930 Lou Seerden Franeker Franeker 0 0 1 0 1
61 1930 Sybren Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
62 1930 A Tigchelaar Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
63 1930 Lammert Palma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
64 1930 G Hoen Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
65 1930 Reimer Terpstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
66 1930 B Wolthuizen Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
67 1930 G Landstra Wier Wier 0 0 1 0 1
68 1930 Douwe Miedema Wier Wier 0 0 1 0 1
69 1930 Marten Dijkma Murmerwoude Murmerwoude 0 0 1 0 1
70 1930 Yde de Jong Arum Arum 0 0 1 0 1
71 1930 H Broersma Arum Arum 0 0 1 0 1
72 1930 Foppe Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1