Heren hoofdklasse 1931

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1931 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 13 6 1 5 52
2 1931 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 7 5 5 1 36
3 1931 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 9 1 5 3 34
4 1931 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 5 3 6 0 27
5 1931 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 4 5 0 25
6 1931 Hans Knol Harlingen Harlingen 5 2 5 1 24
7 1931 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 3 5 3 0 22
8 1931 Sjouke Helfrich Kimswerd, Wijnaldum, St-Jacobiparochie, Warga Kimswerd, Wijnaldum, St.-Jacobiparochie, Wergea 2 6 3 0 21
9 1931 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 5 5 0 21
10 1931 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 4 3 2 0 20
11 1931 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 1 3 5 0 14
12 1931 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 2 2 2 0 12
13 1931 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 1 3 3 0 12
14 1931 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 3 1 0 0 11
15 1931 Nanning Staalstra Franeker Franeker 2 2 1 0 11
16 1931 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 0 1 0 10
17 1931 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 2 1 2 0 10
18 1931 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 1 5 0 10
19 1931 Yde de Jong Arum Arum 2 1 1 0 9
20 1931 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 2 0 3 0 9
21 1931 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 3 0 0 9
22 1931 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 1 2 0 0 7
23 1931 Sybren Vellinga Franeker Franeker 1 1 2 0 7
24 1931 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen, Heerenveen Harlingen, Heerenveen 1 1 2 1 7
25 1931 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 2 0 0 0 6
26 1931 Jetse Kuipers Kimswerd Kimswerd 1 1 1 0 6
27 1931 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 1 1 1 0 6
28 1931 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 1 0 3 0 6
29 1931 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 2 2 0 6
30 1931 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 2 2 0 6
31 1931 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 0 1 4 0 6
32 1931 Johannes Werkhoven Witmarsum Witmarsum 1 0 2 0 5
33 1931 Gerrit Meijerhof Leeuwarden Leeuwarden 0 1 3 0 5
34 1931 Jan Althof Franeker Franeker 1 0 1 0 4
35 1931 Dirk Ganzinga Dronrijp Dronrijp 0 2 0 0 4
36 1931 Nanning Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 2 0 4
37 1931 Aart Kramer Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
38 1931 Rients/Rommert Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 1 2 0 4
39 1931 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
40 1931 Corry de Way Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
41 1931 Oepke Vellinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
42 1931 S Vlietstra Franeker Franeker 1 0 0 0 3
43 1931 Atse Dijkstra Marssum Marssum 0 1 1 0 3
44 1931 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 1 1 0 3
45 1931 Dirk de Jong Wier, Huizum Wier, Huizum 0 1 1 0 3
46 1931 Marten Koopal Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 1 1 0 3
47 1931 Henk van der Molen Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
48 1931 Siebe Stelpstra Huizum Huizum 0 1 1 0 3
49 1931 Jelle Venema Huizum, Rauwerd Huizum, Rauwerd 0 1 1 0 3
50 1931 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
51 1931 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 0 1 0 0 2
52 1931 Klaas van der Heide Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
53 1931 W Visser Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
54 1931 J Zondervan Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
55 1931 J Leien Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
56 1931 J Beuker Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
57 1931 T van der Rol Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 1 0 0 2
58 1931 Sipke Boschma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
59 1931 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 0 1 0 1
60 1931 Chris van der Woude Franeker Franeker 0 0 1 0 1
61 1931 Siebe Stellingwerf Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
62 1931 K Dijkstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
63 1931 Lou Seerden Franeker Franeker 0 0 1 0 1
64 1931 Rein Kuperus Franeker Franeker 0 0 1 0 1
65 1931 M Post Wierum Wierum 0 0 1 0 1
66 1931 E Borger Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
67 1931 P Posthumus Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
68 1931 Johannes van der Plaats Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
69 1931 L Koopal Sneek Sneek 0 0 1 0 1
70 1931 S Travaille Sneek Sneek 0 0 1 0 1
71 1931 H Molenaar Sneek Sneek 0 0 1 0 1
72 1931 Gerben de Boer Franeker Franeker 0 0 1 0 1
73 1931 Ale Tjallema Wommels Wommels 0 0 1 0 1
74 1931 F Wiersma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
75 1931 A Feitsma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
76 1931 Ruurd Rienstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
77 1931 E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
78 1931 Piet Oord Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
79 1931 Reimer Terpstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
80 1931 Tjeerd Bakker Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
81 1931 Tj Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
82 1931 Bauke van der Meulen Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
83 1931 Hermanus de Vries Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
84 1931 E Kuiken St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
85 1931 R Kuiken St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
86 1931 Dirk R Keizer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1