Heren hoofdklasse 1932

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1932 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 9 0 3 3 30
2 1932 Hans Knol Harlingen Harlingen 5 1 6 1 23
3 1932 Sjouke Helfrich Kimswerd, St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Warga Kimswerd, St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Wergea 4 4 2 1 22
4 1932 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 3 4 5 2 22
5 1932 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 3 4 4 0 21
6 1932 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 2 4 7 0 21
7 1932 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 5 2 1 0 20
8 1932 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 3 3 5 0 20
9 1932 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 4 2 1 2 17
10 1932 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 2 3 5 0 17
11 1932 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 0 1 0 13
12 1932 Dirk de Jong Wier, Huizum Wier, Huizum 3 2 0 0 13
13 1932 Corry de Way Bolsward Bolsward 2 2 1 0 11
14 1932 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 0 4 0 10
15 1932 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen, Heerenveen Harlingen, Heerenveen 1 1 4 0 9
16 1932 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 2 0 2 0 8
17 1932 Geert Kracht Harlingen Harlingen 2 0 2 0 8
18 1932 Ids (W) Roukema Witmarsum,Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 1 1 2 0 7
19 1932 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 1 1 2 0 7
20 1932 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 1 0 4 0 7
21 1932 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 0 1 4 0 6
22 1932 Nico Bijlsma St-Annaparochie, Bolsward St.-Annaparochie, Bolsward 1 0 2 0 5
23 1932 Jan Althof Franeker Franeker 0 2 1 0 5
24 1932 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 1 0 1 0 4
25 1932 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
26 1932 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 2 0 0 4
27 1932 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
28 1932 Aart Kramer Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
29 1932 Klaas van der Heide Bolsward Bolsward 0 1 2 0 4
30 1932 Wiebe Dijkma Murmerwoude Murmerwoude 1 0 0 0 3
31 1932 Cornelis Westra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
32 1932 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 1 1 0 3
33 1932 Ynze Kuperus Franeker, Wijnaldum Franeker, Wijnaldum 0 1 1 0 3
34 1932 Johannes Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
35 1932 Piet Oord Bolsward Bolsward 0 1 1 0 3
36 1932 Piet de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
37 1932 Yde de Jong Arum Arum 0 1 0 0 2
38 1932 Tjebbe de Jong Tzummarum, Wier Tzummarum, Wier 0 1 0 0 2
39 1932 Marten Koopal Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
40 1932 G Landstra Wier Wier 0 1 0 0 2
41 1932 Gerrit Meijerhof Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
42 1932 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 1 0 0 2
43 1932 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
44 1932 Willem Bosma Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
45 1932 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
46 1932 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
47 1932 Rein Kuperus Franeker Franeker 0 1 0 0 2
48 1932 R Brandsma Makkum Makkum 0 1 0 0 2
49 1932 Frans Lubach Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
50 1932 R tho Bockholt Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
51 1932 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 0 0 2 0 2
52 1932 Sybren Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
53 1932 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
54 1932 Jetse Kuipers Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
55 1932 Dirk Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
56 1932 Willem Geerts St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
57 1932 H Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1