Heren hoofdklasse 1933

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1933 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 6 4 2 6 28
2 1933 Sjouke Helfrich Wijnaldum, St-Jacobiparochie, Kimswerd, Warga Wijnaldum, St.-Jacobiparochie, Kimswerd, Wergea 5 1 6 0 23
3 1933 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen, Heerenveen Harlingen, Heerenveen 5 3 1 1 22
4 1933 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 4 1 2 1 16
5 1933 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 2 3 4 1 16
6 1933 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 2 2 5 1 15
7 1933 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 3 1 3 0 14
8 1933 Lou Seerden Franeker Franeker 2 3 1 0 13
9 1933 Willem Bosma Bolsward Bolsward 2 1 4 0 12
10 1933 Hans Knol Harlingen Harlingen 2 1 4 1 12
11 1933 Corry de Way Bolsward Bolsward 2 2 1 0 11
12 1933 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 1 3 2 0 11
13 1933 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 0 4 1 10
14 1933 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 1 2 3 0 10
15 1933 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 3 0 0 2 9
16 1933 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 1 3 0 0 9
17 1933 Dirk de Jong Wier, Huizum Wier, Huizum 0 1 7 0 9
18 1933 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 2 1 0 8
19 1933 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 2 1 0 8
20 1933 Geert Kracht Harlingen Harlingen 1 0 5 0 8
21 1933 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 0 1 0 7
22 1933 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 1 1 2 0 7
23 1933 Yde de Jong Arum Arum 0 3 1 0 7
24 1933 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 3 1 0 7
25 1933 Siebe Stelpstra Huizum Huizum 1 1 1 0 6
26 1933 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 1 1 0 6
27 1933 Ynze Bouma Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 2 1 0 5
28 1933 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 0 0 5 0 5
29 1933 Anne Minnema Murmerwoude, Huizum Murmerwoude, Huizum 1 0 1 0 4
30 1933 Anne van Sinderen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 1 0 4
31 1933 Gerrit Meijerhof Leeuwarden Leeuwarden 1 0 1 0 4
32 1933 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
33 1933 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 0 1 2 0 4
34 1933 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 2 0 4
35 1933 Nanning Staalstra Franeker Franeker 1 0 0 0 3
36 1933 Murk van der Molen Makkum Makkum 1 0 0 0 3
37 1933 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 1 0 0 0 3
38 1933 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 0 1 1 0 3
39 1933 Jan Althof Franeker Franeker 0 1 1 0 3
40 1933 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 0 1 1 0 3
41 1933 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 0 0 3 0 3
42 1933 Gerrit Kuipers Arum Arum 0 1 0 0 2
43 1933 Nico Bijlsma Bolsward, St-Annaparochie Bolsward, St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
44 1933 Wiebe Dijkma Murmerwoude Murmerwoude 0 1 0 0 2
45 1933 Barend van der Veen Warga Wergea 0 1 0 0 2
46 1933 A Albertsma Weidum Weidum 0 0 1 0 1
47 1933 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 0 0 1 0 1
48 1933 Gerrit de Vries Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
49 1933 Klaas van der Heide Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
50 1933 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
51 1933 Dirk Ganzinga Dronrijp, St-Jacobipoarochie Dronrijp, St.-Jacobipoarochie 0 0 1 0 1
52 1933 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 0 0 1 0 1
53 1933 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
54 1933 Anne Ferwerda Sneek Sneek 0 0 1 0 1
55 1933 J de Haan Sneek Sneek 0 0 1 0 1
56 1933 L Blom Sneek Sneek 0 0 1 0 1