Heren hoofdklasse 1934

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1934 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 11 1 3 1 38
2 1934 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 10 2 2 2 36
3 1934 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 9 2 4 0 35
4 1934 Klaas Koldijk 3 5 8 0 27
5 1934 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 4 4 3 1 23
6 1934 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 3 4 5 0 22
7 1934 Ynze Bouma Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 3 4 5 0 22
8 1934 Geert Kracht Harlingen Harlingen 4 2 4 0 20
9 1934 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 3 4 2 0 19
10 1934 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 1 7 2 1 19
11 1934 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 1 5 4 1 17
12 1934 Hans Knol Harlingen Harlingen 2 4 2 0 16
13 1934 Lou Seerden Franeker Franeker 1 6 1 1 16
14 1934 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 2 3 2 1 14
15 1934 Willem Bosma Bolsward Bolsward 3 1 2 0 13
16 1934 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 2 2 3 1 13
17 1934 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 1 2 4 0 11
18 1934 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen Harlingen 3 0 1 0 10
19 1934 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 2 1 2 1 10
20 1934 Corry de Way Bolsward Bolsward 1 3 1 0 10
21 1934 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 0 2 6 0 10
22 1934 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 1 1 3 0 8
23 1934 Dirk de Jong Huizum, Wier Huizum, Wier 1 1 3 0 8
24 1934 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 3 2 0 8
25 1934 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 2 0 0 0 6
26 1934 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 1 1 1 0 6
27 1934 Oepke Vellinga Franeker Franeker 0 2 1 0 5
28 1934 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 3 0 5
29 1934 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
30 1934 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 1 2 0 4
31 1934 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 0 0 4 0 4
32 1934 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 1 0 0 1 3
33 1934 Herke Plantinga St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
34 1934 Cornelis Westra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
35 1934 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
36 1934 Evert van der Schoot Franeker Franeker 0 1 1 0 3
37 1934 Yde de Jong Arum Arum 0 0 3 0 3
38 1934 Siebe Stelpstra Huizum Huizum 0 1 0 0 2
39 1934 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 1 0 0 2
40 1934 IJ Zwierstra Huizum Huizum 0 1 0 0 2
41 1934 Barend van der Veen Warga Wergea 0 0 2 0 2
42 1934 Jacobus van der Woude Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 0 2 0 2
43 1934 Anne van Koningsveld Franeker Franeker 0 1 0 0 2
44 1934 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
45 1934 Jouke van der Duim Warga, Leeuwarden Wergea, Leeuwarden 0 0 1 0 1
46 1934 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 0 0 1 0 1
47 1934 Murk van der Molen Makkum Makkum 0 0 1 0 1
48 1934 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 1934 Marten Koopal Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
50 1934 Piet de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
51 1934 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
52 1934 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
53 1934 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 0 0 1 0 1
54 1934 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
55 1934 Tjeerd Bakker Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
56 1934 Rene Berteau Braine-le-Comte (Belgie) Braine-le-Comte (Belgie) 0 0 1 0 1
57 1934 Maurice Bombois Braine-le-Comte (Blegie) Braine-le-Comte (Blegie) 0 0 1 0 1
58 1934 Fernand Dubray Braine-le-Comte (Belgie) Braine-le-Comte (Belgie) 0 0 1 0 1
59 1934 W Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
60 1934 J Helfrich Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
61 1934 W Mulder Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
62 1934 A Koster Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
63 1934 Gerrit Kuipers Arum Arum 0 0 1 0 1
64 1934 Rinke Hibma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
65 1934 JK de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
66 1934 H Elgersma Warga Wergea 0 0 1 0 1
67 1934 A van der Woude Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1