Heren hoofdklasse 1935

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1935 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 11 4 1 0 42
2 1935 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 6 6 5 2 35
3 1935 Klaas Kuiken St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 6 6 3 2 33
4 1935 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 7 4 2 0 31
5 1935 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 3 7 2 0 25
6 1935 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen Harlingen 3 4 2 1 19
7 1935 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 4 2 1 0 17
8 1935 Willem Bosma Bolsward Bolsward 1 5 4 0 17
9 1935 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 3 1 5 2 16
10 1935 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 2 2 6 0 16
11 1935 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 3 0 6 0 15
12 1935 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 3 1 3 1 14
13 1935 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 2 3 2 2 14
14 1935 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 1 2 7 0 14
15 1935 Ynze Bouma Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 3 1 2 1 13
16 1935 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 2 2 3 0 13
17 1935 Geert Kracht Harlingen Harlingen 3 0 3 0 12
18 1935 Hans Knol Harlingen Harlingen 1 2 5 0 12
19 1935 Klaas Falkena Boslward Bolsward 2 1 3 0 11
20 1935 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 1 6 0 11
21 1935 Lou Seerden Franeker Franeker 1 2 3 0 10
22 1935 Piet de Jong Leeuwarden Leeuwarden 1 1 2 0 7
23 1935 Herke Plantinga St-Jacobiparochie, Franeker, Wommels St.-Jacobiparochie, Franeker, Wommels 2 0 0 0 6
24 1935 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 1 0 3 1 6
25 1935 Evert van der Schoot Franeker Franeker 1 0 3 0 6
26 1935 Marten Bijlsma Bolsward Bolsward 0 3 0 0 6
27 1935 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 0 1 4 0 6
28 1935 Dirk F Hiemstra Sexbierum Sexbierum 1 1 0 0 5
29 1935 Klaas Goodijk Sexbierum Sexbierum 1 1 0 0 5
30 1935 Jan Althof Franeker Franeker 1 0 1 0 4
31 1935 Ynze Kuperus Franeker, Wijnaldum Franeker, Wijnaldum 1 0 1 0 4
32 1935 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 2 0 0 4
33 1935 Dirk de Jong Huizum, Wier Huizum, Wier 0 2 0 0 4
34 1935 Siebe Bos Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
35 1935 Theo Friat Belgie België 1 0 0 0 3
36 1935 Arjen Pascal Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
37 1935 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels, Bolsward Witmarsum, Wommels, Bolsward 0 1 1 0 3
38 1935 Anne Braam Sexbierum Sexbierum 0 1 1 0 3
39 1935 J K de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
40 1935 W Mulder Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
41 1935 S Frijling Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
42 1935 Tj van der Ham Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
43 1935 F Wijmenga St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
44 1935 Paul Pinchart Belgie België 0 1 0 0 2
45 1935 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
46 1935 Corry de Way Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
47 1935 Wilhelm Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
48 1935 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
49 1935 Nanning Staalstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
50 1935 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
51 1935 Melle van der Heide Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
52 1935 J Stienstra Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
53 1935 S Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
54 1935 E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
55 1935 J Helfrich Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
56 1935 Jetse Kuipers Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
57 1935 H Mulder Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
58 1935 IJde (Yke) Schiphof Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
59 1935 Ruurd Rienstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
60 1935 Josse Forton Belgie België 0 0 1 0 1
61 1935 Johny Mestag Belgie België 0 0 1 0 1
62 1935 Maurice Vandenhaute Belgie België 0 0 1 0 1
63 1935 Willem Jellema Weidum Weidum 0 0 1 0 1
64 1935 Oepke Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
65 1935 Piet Buren Baard Baard 0 0 1 0 1
66 1935 J Bruinsma Baard Baard 0 0 1 0 1
67 1935 J Hoekstra Baard Baard 0 0 1 0 1
68 1935 Sietse de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
69 1935 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 0 1 0 1
70 1935 Sipke Helfrich Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
71 1935 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 0 0 1 0 1
72 1935 Jouke van der Duim Warga, Leeuwarden Wergea, Leeuwarden 0 0 1 0 1
73 1935 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 0 1 0 1