Heren hoofdklasse 1936

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1936 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 9 5 2 0 39
2 1936 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 6 5 3 0 31
3 1936 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen Harlingen 5 4 4 0 27
4 1936 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 6 3 2 3 26
5 1936 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 5 3 3 1 24
6 1936 Hans Knol Harlingen Harlingen 6 1 3 2 23
7 1936 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 4 3 4 0 22
8 1936 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 3 1 1 19
9 1936 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 5 1 1 0 18
10 1936 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 0 6 6 0 18
11 1936 Ynze Bouma Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 2 3 5 0 17
12 1936 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 3 2 2 2 15
13 1936 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 2 4 1 0 15
14 1936 Willem Bosma Bolsward Bolsward 2 3 3 1 15
15 1936 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 0 5 5 0 15
16 1936 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 3 0 5 1 14
17 1936 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 2 2 2 0 12
18 1936 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 2 2 1 1 11
19 1936 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 2 1 3 0 11
20 1936 Sipke Helfrich Harlingen Harlingen 2 1 3 0 11
21 1936 Lou Seerden Franeker Franeker 1 2 4 0 11
22 1936 Anne Braam Sexbierum Sexbierum 1 2 4 0 11
23 1936 Wilhelm Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 0 5 0 8
24 1936 Jan Tanja Oostrum Oostrum 1 1 2 0 7
25 1936 A Koster Harlingen Harlingen 1 1 1 1 6
26 1936 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 0 3 0 6
27 1936 J K de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 2 2 0 6
28 1936 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 0 2 2 0 6
29 1936 Piet Fennema Wijnaldum Wijnaldum 1 1 0 0 5
30 1936 Marten Bijlsma Bolsward Bolsward 1 1 0 0 5
31 1936 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 1 3 0 5
32 1936 Ids (W) Roukema Witmarsum, Bolsward, Wommels Witmarsum, Bolsward, Wommels 0 1 3 0 5
33 1936 D Willekes Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
34 1936 Arjen Pascal Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
35 1936 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 1 0 1 1 4
36 1936 Bauke Wiersma Berlikum, Wier Berltsum, Wier 0 2 0 0 4
37 1936 Willem Jellema Weidum Weidum 1 0 0 0 3
38 1936 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
39 1936 H de Jong Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
40 1936 Corry de Way Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
41 1936 R Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
42 1936 B Molenbuur Oostrum Oostrum 0 1 1 0 3
43 1936 T de Vries Oostrum Oostrum 0 1 1 0 3
44 1937 J Volbeda Weidum Weidum 0 1 0 0 2
45 1936 Murk van der Molen Makkum Makkum 0 1 0 0 2
46 1936 A van der Leij Peins Peins 0 1 0 0 2
47 1936 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
48 1936 Evert Colmer Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
49 1936 Minne Colmer Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
50 1936 Bauke van der Meulen Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
51 1936 S de Jong Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
52 1936 S Travaille Sneek Sneek 0 1 0 0 2
53 1936 Constant Podevyn Belgie België 0 1 0 0 2
54 1936 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 0 1 0 0 2
55 1936 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 0 1 0 0 2
56 1936 Pieter Gjaltema Peins Peins 0 1 0 0 2
57 1936 Evert van der Schoot Franeker Franeker 0 0 2 0 2
58 1936 Jan Althof Franeker Franeker 0 0 2 0 2
59 1936 Geert Kracht Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
60 1936 Minne van Smeden Franeker Franeker 0 0 1 0 1
61 1936 Gerrit Kuipers Arum Arum 0 0 1 0 1
62 1936 D Kuipers Arum Arum 0 0 1 0 1
63 1936 G Koster Franeker Franeker 0 0 1 0 1
64 1936 A Tigchelaar Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
65 1936 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
66 1936 M Post Wierum Wierum 0 0 1 0 1
67 1936 H Huizinga Wierum Wierum 0 0 1 0 1
68 1936 Thomas Prins Wierum Wierum 0 0 1 0 1
69 1936 Oepke Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
70 1936 S Werkhoven Franeker Franeker 0 0 1 0 1
71 1936 H Molenaar Sneek Sneek 0 0 1 0 1
72 1936 J Leistra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
73 1936 Xavier de Boeck Belgie België 0 0 1 0 1
74 1936 Prosper van Medegael Belgie België 0 0 1 0 1
75 1936 Francois Schaillee Belgie België 0 0 1 0 1
76 1936 Siebe Stellingwerf Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
77 1936 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
78 1936 Reinder Terpstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
79 1936 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
80 1936 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
81 1936 Jacobus van der Woude Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 0 1 0 1
82 1936 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 0 1 0 1
83 1936 Nanning Staalstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
84 1936 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 0 0 1 0 1
85 1936 Anne van Koningsveld Franeker Franeker 0 0 1 0 1
86 1936 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
87 1936 Feite de Jager Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
88 1936 F Kracht Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1