Heren hoofdklasse 1937

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1937 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 9 3 4 2 37
2 1937 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 9 3 3 1 36
3 1937 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 4 5 4 1 26
4 1937 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 5 2 5 2 24
5 1937 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 4 4 4 4 24
6 1937 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 3 5 4 0 23
7 1937 Harmen (Hampie) Bogaard Harlingen, Heerenveen Harlingen, Heerenveen 5 2 3 2 22
8 1937 Bauke Wiersma Berlikum, Wier Berltsum, Wier 3 3 5 1 20
9 1937 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 4 3 1 1 19
10 1937 Hans Knol Harlingen Harlingen 3 3 3 0 18
11 1937 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 1 5 0 16
12 1937 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 2 3 4 0 16
13 1937 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 3 4 0 13
14 1937 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 3 1 1 0 12
15 1937 Lou Seerden Franeker Franeker 3 0 3 0 12
16 1937 Willem Bosma Bolsward Bolsward 1 3 3 0 12
17 1937 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 0 4 3 0 11
18 1937 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 2 2 0 1 10
19 1937 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 1 2 3 0 10
20 1937 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 1 0 6 0 9
21 1937 Piet Fennema Wijnaldum Wijnaldum 2 1 0 0 8
22 1937 Feite de Jager Harlingen Harlingen 1 2 1 0 8
23 1937 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 1 1 3 0 8
24 1937 Anne Braam Sexbierum Sexbierum 2 0 1 0 7
25 1937 W Leistra Wijnaldum Wijnaldum 1 2 0 0 7
26 1937 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 2 0 0 0 6
27 1937 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 1 1 1 0 6
28 1937 Marten Bijlsma Bolsward Bolsward 1 1 0 0 5
29 1937 Ynze Bouma Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 1 3 0 5
30 1937 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 0 5 0 5
31 1937 Gerrit Kuipers Arum Arum 1 0 1 0 4
32 1937 Jan Tanja Oostrum Oostrum 0 2 0 0 4
33 1937 Wilhelm Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 1 2 0 4
34 1937 Sipke Helfrich Harlingen Harlingen 0 1 2 0 4
35 1937 A Koster Harlingen Harlingen 0 0 4 0 4
36 1937 E Wiersma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
37 1937 Herke Plantinga Franeker, St-Jacobiparochie, Wommels Franeker, St.-Jacobiparochie, Wommels 1 0 0 0 3
38 1937 Maurice Didier Belgie België 1 0 0 0 3
39 1937 Minne van Smeden Franeker Franeker 0 1 1 0 3
40 1937 Anne van Koningsveld Franeker Franeker 0 1 1 0 3
41 1937 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 0 1 1 0 3
42 1937 Arjen Pascal Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
43 1937 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 0 1 1 0 3
44 1937 Geert Kracht Harlingen Harlingen 0 0 3 0 3
45 1937 J Volbeda Weidum Weidum 0 1 0 0 2
46 1937 G Zwart Huizum Huizum 0 1 0 0 2
47 1937 Ae Groeneveld Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
48 1937 H Zijlstra Joure Joure 0 1 0 0 2
49 1937 Evert van der Schoot Franeker Franeker 0 1 0 0 2
50 1937 S Wiersma Murmerwoude Murmerwoude 0 1 0 0 2
51 1937 Dirk de Jong Huizum, Wier Huizum, Wier 0 1 0 0 2
52 1937 Anne Minnema Huizum Huizum 0 1 0 0 2
53 1937 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 0 1 0 0 2
54 1937 Jan Althof Franeker Franeker 0 1 0 0 2
55 1937 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
56 1937 B Molenbuur Oostrum Oostrum 0 0 1 0 1
57 1937 K Melling Oostrum Oostrum 0 0 1 0 1
58 1937 W Blumers Oostrum Oostrum 0 0 1 0 1
59 1937 Oepke Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
60 1937 Jan Uildriks Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
61 1937 J Zijlstra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
62 1937 Fernand Dubray Belgie België 0 0 1 0 1
63 1937 Tjeerd Bakker Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
64 1937 Sjoerd Rijpstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
65 1937 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
66 1937 Tjerk Zijlstra Sexbierum, Pietersbierum Sexbierum, Pietersbierum 0 0 1 0 1
67 1937 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1