Heren hoofdklasse 1938

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1938 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 8 7 4 3 42
2 1938 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 5 7 3 1 32
3 1938 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 5 3 4 0 25
4 1938 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 4 3 7 0 25
5 1938 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 5 3 3 1 24
6 1938 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 5 2 4 1 23
7 1938 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 5 2 1 3 20
8 1938 Willem Bosma Bolsward Bolsward 4 2 4 0 20
9 1938 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 4 2 4 1 20
10 1938 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 3 4 3 0 20
11 1938 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 4 2 2 1 18
12 1938 Hans Knol Harlingen Harlingen 2 5 2 1 18
13 1938 Harmen (Hampie) Bogaard Heerenveen, Harlingen Heerenveen, Harlingen 3 2 3 0 16
14 1938 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 3 2 3 2 16
15 1938 Bauke Wiersma Berlikum, Wier Berltsum, Wier 3 2 2 0 15
16 1938 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 2 3 1 0 13
17 1938 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 2 1 4 0 12
18 1938 Anne Braam Sexbierum Sexbierum 1 2 5 0 12
19 1938 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 2 1 1 0 9
20 1938 W Leistra Wijnaldum Wijnaldum 2 1 0 0 8
21 1938 Lou Seerden Franeker Franeker 1 1 3 1 8
22 1938 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 0 1 6 0 8
23 1938 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 1 2 0 0 7
24 1938 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 1 1 2 0 7
25 1938 Marten Bijlsma Bolsward Bolsward 0 2 3 0 7
26 1938 Wilhelm Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 1 1 0 6
27 1938 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 2 2 0 6
28 1938 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 1 3 0 5
29 1938 Anne Minnema Huizum Huizum 1 0 1 0 4
30 1938 Herke Plantinga Franeker, Wommels, St-Jacobiparochie Franeker, Wommels, St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
31 1938 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 1 0 1 0 4
32 1938 Hermanus de Vries Wijnaldum Wijnaldum 1 0 1 0 4
33 1938 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 0 2 0 0 4
34 1938 Jan Uildriks Sexbierum Sexbierum 0 2 0 0 4
35 1938 A Koster Harlingen Harlingen 0 1 2 0 4
36 1938 H Gerlofsma Wommels Wommels 1 0 0 0 3
37 1938 E Wiersma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
38 1938 Josse Forton Brussel (Belgie) Brussel 1 0 0 0 3
39 1938 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
40 1938 Feite de Jager Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
41 1938 Arjen Pascal Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
42 1938 Minne van Smeden Franeker Franeker 0 1 1 0 3
43 1938 Corry de Way Bolsward Bolsward 0 1 1 0 3
44 1938 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 1 1 0 3
45 1938 Johannes Brunia Arum Arum 0 1 1 0 3
46 1938 Klaas Goodijk Sexbierum Sexbierum 0 1 1 0 3
47 1938 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 0 0 3 0 3
48 1938 Tjerk Zijlstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 1 0 0 2
49 1938 Evert van der Schoot Franeker Franeker 0 1 0 0 2
50 1938 Oepke Vellinga Franeker Franeker 0 1 0 0 2
51 1938 Lourens van der Weerd Arum Arum 0 1 0 0 2
52 1938 W J Zijlstra Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
53 1938 Jacobus van der Woude Leeuwarden, Franeker Leeuwarden, Franeker 0 0 2 0 2
54 1938 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
55 1938 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 0 0 1 0 1
56 1938 Geert Kracht Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
57 1938 Ynze Bouma Leeuwarden, Harlingen Leeuwarden, Harlingen 0 0 1 0 1
58 1938 IJde (Ike) Schiphof Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
59 1938 Jan Tanja Oostrum Oostrum 0 0 1 0 1
60 1938 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
61 1938 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
62 1938 Sjoerd Rijpstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
63 1938 P Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
64 1938 W Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
65 1938 Sj Talsma Tzummarim Tzummarum 0 0 1 0 1
66 1938 S Porte Oude Leije Oude Leije 0 0 1 0 1
67 1938 P Porte Oude Leije Oude Leije 0 0 1 0 1
68 1938 H van Sinderen Oude Leije Oude Leije 0 0 1 0 1
69 1938 G Koster Franeker Franeker 0 0 1 0 1
70 1938 Dirk F Hiemstra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
71 1938 ? Thibaut Wasmes (Belgie) Wasmes (Belgie) 0 0 1 0 1