Heren hoofdklasse 1939

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1939 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 7 3 4 3 31
2 1939 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 7 1 5 0 28
3 1939 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 6 2 3 2 25
4 1939 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 5 3 2 0 23
5 1939 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 4 3 5 1 23
6 1939 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 5 1 3 0 20
7 1939 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 2 3 5 1 17
8 1939 Arjen Pascal Harlingen Harlingen 2 4 1 1 15
9 1939 Willem Bosma Bolsward Bolsward 2 2 4 1 14
10 1939 Anne Braam Sexbierum Sexbierum 2 2 4 1 14
11 1939 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 2 2 4 0 14
12 1939 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 1 4 3 1 14
13 1939 Feite de Jager Harlingen Harlingen 0 6 2 0 14
14 1939 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 4 0 1 1 13
15 1939 Bauke Wiersma Berlikum, Wier Berltsum, Wier 2 2 2 2 12
16 1939 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 1 2 5 0 12
17 1939 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 1 3 2 0 11
18 1939 Harmen (Hampie) Bogaard Heerenveen, Harlingen Heerenveen, Harlingen 1 2 2 0 9
19 1939 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 1 2 2 0 9
20 1939 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 1 2 1 0 8
21 1939 Piet Edens Leeuwarden Leeuwarden 1 1 2 0 7
22 1939 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 0 2 3 0 7
23 1939 Lou Seerden Franeker Franeker 0 1 5 0 7
24 1939 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 1 1 1 6
25 1939 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 1 0 6
26 1939 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 1 1 0 6
27 1939 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 1 1 1 0 6
28 1939 Hans Knol Harlingen Harlingen 1 1 0 0 5
29 1939 Marten Bijlsma Bolsward Bolsward 0 2 1 0 5
30 1939 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 1 0 1 1 4
31 1939 Pieter de Haan Holwerd, Akkerwoude Holwerd, Akkerwoude 1 0 1 0 4
32 1939 Willem Geerts St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 1 0 4
33 1939 IJde (Ike) Schiphof Leeuwarden Leeuwarden 0 2 0 0 4
34 1939 Sietse de Groot Weidum Weidum 1 0 0 0 3
35 1939 Jan Tanja Oostrum Oostrum 1 0 0 0 3
36 1939 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
37 1939 Jan Wieling Wier Wier 1 0 0 0 3
38 1939 W Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
39 1939 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 1 0 0 2
40 1939 Geert Kracht Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
41 1939 Klaas Zijlstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
42 1939 Jan Uildriks Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
43 1939 A Post Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
44 1939 Raymond Boulonne Belgie België 0 1 0 0 2
45 1939 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
46 1939 Ids (W) Roukema Bolsward, Wommels Bolsward, Wommels 0 0 1 0 1
47 1939 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 0 0 1 0 1
48 1939 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
49 1939 Sietse Kooistra Fzn Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
50 1939 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
51 1939 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
52 1939 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
53 1939 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
54 1939 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
55 1939 Herke Plantinga Franeker, Wommels, St-Jacobiparochie Franeker, Wommels, St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
56 1939 E Wiersma Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
57 1939 G Koster Franeker Franeker 0 0 1 0 1
58 1939 Tjerk Zijlstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 0 1 0 1
59 1939 Jacobus van der Woude Leeuwarden, Franeker Leeuwarden, Franeker 0 0 1 0 1
60 1939 R Huau Belgie België 0 0 1 0 1