Heren hoofdklasse 1940

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1940 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 6 2 3 0 25
2 1940 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 4 2 5 1 21
3 1940 Klaas Kuiken St-Jacoiparochie, St-Annaparochie St.-Jacoiparochie, St.-Annaparochie 5 0 1 2 16
4 1940 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 3 2 3 1 16
5 1940 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 3 2 2 0 15
6 1940 Bauke Wiersma Berlikum, Wier Berltsum, Wier 2 3 3 1 15
7 1940 Feite de Jager Harlingen Harlingen 2 2 2 0 12
8 1940 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 3 0 2 2 11
9 1940 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 3 0 2 1 11
10 1940 Riemer Reinalda Winsum, Menaldum, Zuidhorn Winsum, Menaldum, Zuidhorn 2 1 2 1 10
11 1940 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 2 1 2 0 10
12 1940 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 1 3 1 0 10
13 1940 Jan de Groot Weidum Weidum 2 1 1 0 9
14 1940 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 4 1 9
15 1940 Willem Bosma Bolsward Bolsward 1 2 1 0 8
16 1940 Anne Braam Sexbierum Sexbierum 1 1 3 0 8
17 1940 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 1 2 0 0 7
18 1940 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 1 1 2 0 7
19 1940 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 3 1 0 7
20 1940 Lou Seerden Franeker Franeker 1 1 1 1 6
21 1940 Hans Knol Harlingen Harlingen 1 0 3 0 6
22 1940 Wilhelm Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 1 1 0 1 5
23 1940 Harmen (Hampie) Bogaard Heerenveen, Harlingen Heerenveen, Harlingen 1 0 2 0 5
24 1940 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 1 0 2 0 5
25 1940 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 0 2 0 0 4
26 1940 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 0 2 0 0 4
27 1940 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 0 2 0 0 4
28 1940 Evert Colmer Holwerd Holwerd 0 2 0 0 4
29 1940 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 1 2 0 4
30 1940 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
31 1940 Sipke Helfrich Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
32 1940 L Willekes Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
33 1940 Frans van der Vliet Witmarsim, Leeuwarden Witmarsim, Leeuwarden 0 1 1 0 3
34 1940 Jan Wieling Wier Wier 0 1 1 0 3
35 1940 Elias P Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
36 1940 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
37 1940 Sjoerd Rijpstra Beetgum, Winsum Beetgum, Winsum 0 1 0 0 2
38 1940 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
39 1940 Pieter de Haan Holwerd, Akkerwoude Holwerd, Akkerwoude 0 1 0 0 2
40 1940 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
41 1940 Klaas Delgrosso Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
42 1940 H de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
43 1940 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 0 2 0 2
44 1940 Marten Bijlsma Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
45 1940 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 2 0 2
46 1940 Sieger Kuipers Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
47 1940 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 0 0 1 0 1
48 1940 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
49 1940 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 0 0 1 0 1
50 1940 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
51 1940 Arjen Pascal Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
52 1940 W Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
53 1940 Johannes Brunia Arum Arum 0 0 1 0 1
54 1940 J van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
55 1940 Tjerk Zijlstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 0 1 0 1