Heren hoofdklasse 1941

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1941 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 7 3 3 0 30
2 1941 Feite de Jager Harlingen Harlingen 6 3 3 0 27
3 1941 Jan de Groot Weidum Weidum 6 3 2 2 26
4 1941 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 6 1 6 1 26
5 1941 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 5 3 3 2 24
6 1941 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 1 5 5 0 18
7 1941 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 3 1 4 0 15
8 1941 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 2 2 4 0 14
9 1941 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 1 2 7 1 14
10 1941 Bauke Wiersma Berlikum, Wier Berltsum, Wier 3 1 2 1 13
11 1941 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 3 1 1 1 12
12 1941 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 0 5 2 0 12
13 1941 Hans Knol Harlingen Harlingen 1 3 2 0 11
14 1941 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 4 3 0 11
15 1941 Willem Bosma Bolsward Bolsward 2 1 2 1 10
16 1941 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 2 0 3 2 9
17 1941 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 2 1 0 0 8
18 1941 Auke Bergsma Wier Wier 2 1 0 0 8
19 1941 Klaas Posthumus Beers, Deinum, Leeuwarden, St-Jacobiparochie Bears, Deinum, Leeuwarden, St.-Jacobiparochie 2 0 2 1 8
20 1941 Anne Braam Sexbierum Sexbierum 1 2 1 0 8
21 1941 Sietse de Groot Weidum Weidum 1 2 1 0 8
22 1941 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 1 1 3 0 8
23 1941 Sieger Kuipers Leeuwarden Leeuwarden 1 1 3 0 8
24 1941 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 1 0 5 0 8
25 1941 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 1 1 2 0 7
26 1941 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 5 0 7
27 1941 Lou Seerden Franeker Franeker 1 1 1 0 6
28 1941 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 1 1 1 0 6
29 1941 Dirk Ganzinga Dronrijp, St-Jacobiparochie Dronrijp, St.-Jacobiparochie 1 1 1 0 6
30 1941 Rinse Keizer Leeuwarden Leeuwarden 1 1 1 0 6
31 1941 Jelle Stellingwerf Oosterlittens Oosterlittens 0 3 0 0 6
32 1941 Riemer Reinalda Winsum, Menaldum, Zuidhorn Winsum, Menaldum, Zuidhorn 0 3 0 0 6
33 1941 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 4 0 6
34 1941 Piet Hoekstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 2 2 0 6
35 1941 Jan Wieling Wier Wier 1 1 0 0 5
36 1941 Arjen Pascal Harlingen Harlingen 0 2 1 0 5
37 1941 Siebe Stellingwerf Harlingen Harlingen 1 0 2 0 5
38 1941 Gerrit Braaksma Harlingen Harlingen 1 0 1 1 4
39 1941 Pieter de Haan Holwerd, Akkerwoude Holwerd, Akkerwoude 1 0 1 0 4
40 1941 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 1 2 0 4
41 1941 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
42 1941 Geert Kracht Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
43 1941 Sietse Kooistra Tjzn Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
44 1941 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
45 1941 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
46 1941 R Tigchelaar Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
47 1941 Evert Colmer Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
48 1941 Jelle Hoekstra Pietersbierum, Sexbierum, Franeker Pietersbierum, Sexbierum, Franeker 0 1 1 0 3
49 1941 Tjipke de Jong Minnertsga, Wier Minnertsga, Wier 0 1 1 0 3
50 1941 Leo Vogels Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
51 1941 J Veenstra Berlikum Berltsum 0 1 1 0 3
52 1941 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
53 1941 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
54 1941 Georg (Jorke) Jellema Weidum Weidum 0 1 0 0 2
55 1941 Willem Geerts St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
56 1941 S Wijngaarden St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
57 1941 Sipke Vis Minnertsga Minnertsga 0 1 0 0 2
58 1941 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 0 0 2 0 2
59 1941 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 0 2 0 2
60 1941 Tjerk Zijlstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 0 2 0 2
61 1941 Siebe Stelpstra Huizum Huizum 0 0 1 0 1
62 1941 Elias P Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
63 1941 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 0 0 1 0 1
64 1941 Wilhelm Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
65 1941 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
66 1941 Dirk de Vries Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
67 1941 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
68 1941 Marten Bijlsma Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
69 1941 W Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
70 1941 Klaas Delgrosso Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
71 1941 Jan Uildriks Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
72 1941 A Post Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
73 1941 Jacob Fokkens Winsum Winsum 0 0 1 0 1
74 1941 Oepke Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
75 1941 D Hijlarides Marssum Marssum 0 0 1 0 1
76 1941 Frans Kingma Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
77 1941 D Kingma Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
78 1941 Theo van Dijk Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
79 1941 J Weistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1