Heren hoofdklasse 1942

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1942 Jan de Groot Weidum Weidum 9 4 4 3 39
2 1942 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 5 5 8 3 33
3 1942 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 5 4 6 2 29
4 1942 Feite de Jager Harlingen Harlingen 5 3 7 0 28
5 1941 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 6 1 6 1 26
6 1942 Adrianus (Janus) Paassen Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 5 3 4 2 25
7 1942 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 6 2 1 0 23
8 1942 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 4 2 5 0 21
9 1942 Meindert van der Weerd Arum , Bolsward Arum, Bolsward 3 4 3 2 20
10 1942 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 3 2 7 0 20
11 1942 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 4 1 5 1 19
12 1942 Jelle Hoekstra Pietersbierum, Sexbierum, Franeker Pietersbierum, Sexbierum, Franeker 3 3 4 0 19
13 1942 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 3 0 0 18
14 1942 Dirk Ganzinga Dronrijp, St-Jacobiparochie Dronrijp, St.-Jacobiparochie 1 5 4 0 17
15 1942 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 0 4 8 0 16
16 1942 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 3 1 4 0 15
17 1942 Sjoerd Rijpstra Beetgum, Winsum Beetgum, Winsum 2 3 3 1 15
18 1942 Pieter de Haan Holwerd, Akkerwoude Holwerd, Akkerwoude 0 4 7 0 15
19 1942 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 4 1 0 0 14
20 1942 Riemer Reinalda Winsum, Menaldum, Zuidhorn Winsum, Menaldum, Zuidhorn 3 2 1 1 14
21 1942 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 2 2 2 2 12
22 1942 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 1 2 5 0 12
23 1942 Sietse de Groot Weidum Weidum 2 1 3 0 11
24 1942 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 1 5 0 10
25 1942 Auke Bergsma Wier Wier 2 1 1 0 9
26 1942 Sietse Kooistra Tjzn Dokkum Dokkum 1 3 0 0 9
27 1942 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 0 4 1 0 9
28 1942 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 2 1 0 0 8
29 1942 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 1 1 2 0 7
30 1942 Piet Hoekstra Sexbierum, Pietersbierum Sexbierum, Pietersbierum 1 1 1 0 6
31 1942 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 0 1 4 0 6
32 1942 Willem Bosma Bolsward Bolsward 0 1 3 0 5
33 1942 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
34 1942 P Bilstra Dokkum, Huizum Dokkum, Huizum 0 2 0 0 4
35 1942 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
36 1942 Jan Uildriks Sexbierum Sexbierum 1 0 0 0 3
37 1942 Lou Seerden Franeker Franeker 0 1 1 0 3
38 1942 Sietse van der Ploeg Dongjum Dongjum 0 1 1 0 3
39 1942 Jouke van der Duim Leeuwarden, Warga Leeuwarden, Wergea 0 1 1 0 3
40 1942 Sieger Kuipers Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
41 1942 Leo Vogels Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
42 1942 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
43 1942 Dirk P Keizer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
44 1942 K Jellema Roordahuizum Roordahuizum 0 1 0 0 2
45 1942 K (Witm) de Vries Roordahuizum Roordahuizum 0 1 0 0 2
46 1942 E Kuipers Roordahuizum Roordahuizum 0 1 0 0 2
47 1942 Lourens van der Weerd Arum Arum 0 1 0 0 2
48 1942 Frans Kingma Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
49 1942 Siebe Stellingwerf Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
50 1942 Johannes Lens Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
51 1942 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 0 0 2 0 2
52 1942 Hans Knol Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
53 1942 Marten Post Wierum Wierum 0 0 2 0 2
54 1942 J Stienstra Ternaard Ternaard 0 0 2 0 2
55 1942 P Posthumus Ternaard Ternaard 0 0 2 0 2
56 1942 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
57 1942 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
58 1942 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
59 1942 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
60 1942 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
61 1942 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 0 1 0 1
62 1942 Tjipke de Jong Wier, Minnertsga Wier, Minnertsga 0 0 1 0 1
63 1942 Gerrit Braaksma Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
64 1942 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 0 0 1 0 1
65 1942 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
66 1942 Evert Colmer Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
67 1942 Rinse Keizer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
68 1942 Johannes Brandsma sr Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
69 1942 Marten Dijkma Akkerwoude Akkerwoude 0 0 1 0 1
70 1942 Arjen Dijkstra Akkerwoude Akkerwoude 0 0 1 0 1
71 1942 Sibren Spanjer Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
72 1942 Melle van der Heide Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
73 1942 W S Bouma Hallum Hallum 0 0 1 0 1
74 1942 G Beintema Hallum Hallum 0 0 1 0 1
75 1942 A Bruinenberg Hallum Hallum 0 0 1 0 1
76 1942 Jelle Stellingwerf Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
77 1942 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 0 0 1 0 1
78 1942 Klaas Riemersma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
79 1942 Klaas Jepma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
80 1942 G Dijkstra Akkerwoude Akkerwoude 0 0 1 0 1