Heren hoofdklasse 1945

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1945 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 12 2 5 6 45
2 1945 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 9 3 7 2 40
3 1945 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 9 3 4 0 37
4 1945 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 6 6 3 1 33
5 1945 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 5 6 6 1 33
6 1945 Pieter de Haan Holwerd, Akkerwoude Holwerd, Akkerwoude 4 8 3 1 31
7 1945 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 6 2 5 2 27
8 1945 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 5 3 5 1 26
9 1945 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 4 5 3 2 25
10 1945 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 3 5 4 0 23
11 1945 Klaas Posthumus Beers, Deinum, Leeuwarden, St-Jacobiparochie Bears, Deinum, Leeuwarden, St.-Jacobiparochie 2 5 5 2 21
12 1945 Jan de Groot Weidum Weidum 5 0 5 0 20
13 1945 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 3 2 6 0 19
14 1945 Sjoerd Rijpstra Beetgum, Winsum Beetgum, Winsum 3 3 3 0 18
15 1945 Aebe Haima Dongjum, Assen, Groningen, Weidum Dongjum, Assen, Groningen, Weidum 2 3 4 1 16
16 1945 Dirk de Vries Sexbierum Sexbierum 0 6 4 0 16
17 1945 Auke Bergsma Wier Wier 3 2 2 0 15
18 1945 Adrianus (Janus) Paassen Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 2 2 4 1 14
19 1945 Riemer Reinalda Winsum, Menaldum, Zuidhorn Winsum, Menaldum, Zuidhorn 1 4 3 0 14
20 1945 Sietse van der Ploeg Dongjum Dongjum 1 2 7 1 14
21 1945 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 2 5 0 12
22 1945 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 1 2 5 0 12
23 1945 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 2 1 3 0 11
24 1945 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 2 0 5 0 11
25 1945 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 3 4 0 10
26 1945 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 2 2 0 0 10
27 1945 Tjipke de Jong Minnertsga, Wier Minnertsga, Wier 1 2 2 0 9
28 1945 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 0 2 4 0 8
29 1945 Marten van der Hem Rauwerd, Leeuwarden, Huizum Rauwerd, Leeuwarden, Huizum 1 2 0 0 7
30 1945 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 1 2 0 0 7
31 1945 Klaas Zwart St-Annaparochie, Berlikum St.-Annaparochie, Berltsum 1 1 1 0 6
32 1945 Ynze Bouma Leeuwarden, Harlingen Leeuwarden, Harlingen 1 0 3 0 6
33 1945 Sietse de Groot Weidum Weidum 1 0 3 0 6
34 1945 Jouke van der Duim Leeuwarden, Warga Leeuwarden, Wergea 1 1 0 0 5
35 1945 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 0 2 1 0 5
36 1945 Lou Seerden Franeker Franeker 0 1 3 0 5
37 1945 Klaas Kuiken St- Jacobiparochie, St-Annaparochie St.- Jacobiparochie, St.-Annaparochie 1 0 1 0 4
38 1945 Leo Vogels Tzummarum Tzummarum 0 0 4 0 4
39 1945 Bauke Wiersma Wier, Berlikum Wier, Berltsum 1 0 0 0 3
40 1945 Feite de Jager Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
41 1945 Tjerk Zijlstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 1 1 0 3
42 1945 Piet Hoekstra Sexbierum, Pietersbierum Sexbierum, Pietersbierum 0 1 0 0 2
43 1945 Herke Plantinga Franeker, Wommels, St-Jacobiparochie Franeker, Wommels, St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
44 1945 Evert Colmer Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
45 1945 Dirk P Keizer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
46 1945 P Bilstra Huizum, Dokkum Huizum, Dokkum 0 1 0 0 2
47 1945 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 2 0 2
48 1945 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 0 0 2 0 2
49 1945 Klaas Pekel Ried Ried 0 0 2 0 2
50 1945 Johannes Heidstra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 2 0 2
51 1945 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
52 1945 Klaas Koldijk Jorwerd Jorwerd 0 0 1 0 1
53 1945 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
54 1945 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
55 1945 H van der Veer Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
56 1945 J Bruinsma Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
57 1945 R Hoekstra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
58 1945 Bienze Venema Weidum Weidum 0 0 1 0 1
59 1945 Siebe Stellingwerf Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
60 1945 J Alkema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
61 1945 Johannes Seerden Franeker Franeker 0 0 1 0 1
62 1945 B Rijpma Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
63 1945 A Zoethout Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
64 1945 S de Jong Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
65 1945 Doekle Yntema Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
66 1945 F Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
67 1945 H Hoekstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
68 1945 Roel Hoekstra Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
69 1945 P Posthumus Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
70 1945 G Vonk Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
71 1945 R Bergsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1