Heren hoofdklasse 1946

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1946 Pieter de Haan Holwerd, Akkerwoude Holwerd, Akkerwoude 8 6 8 0 44
2 1946 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 7 6 10 1 43
3 1946 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 6 8 8 0 42
4 1946 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 6 5 12 1 40
5 1946 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 7 6 4 0 37
6 1946 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 6 4 10 1 36
7 1946 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 7 5 4 0 35
8 1946 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 5 5 6 1 31
9 1946 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 6 4 4 3 30
10 1946 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 5 4 5 2 28
11 1946 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Warga St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Kimswerd, Wergea 4 5 5 1 27
12 1946 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 5 5 1 3 26
13 1946 Sjoerd Rijpstra Beetgum, Winsum Beetgum, Winsum 3 3 7 0 22
14 1946 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 3 4 3 2 20
15 1946 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 2 5 4 0 20
16 1946 Riemer Reinalda Winsum, Menaldum, Zuidhorn Winsum, Menaldum, Zuidhorn 4 2 3 0 19
17 1946 Jelle Hoekstra Pietersbierum, Sexbierum, Franeker Pietersbierum, Sexbierum, Franeker 3 3 3 1 18
18 1946 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 4 3 0 17
19 1946 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 3 2 2 3 15
20 1946 Jan de Groot Weidum Weidum 3 1 3 0 14
21 1946 Tjipke de Jong Minnertsga, Wier Minnertsga, Wier 3 1 3 0 14
22 1946 Gerrit Rijpstra Beetgum Beetgum 2 2 3 0 13
23 1946 Piet Hoekstra Sexbierum, Pietersbierum Sexbierum, Pietersbierum 2 2 2 0 12
24 1946 Klaas Pekel Ried Ried 2 2 1 0 11
25 1946 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 1 3 2 0 11
26 1946 Marten van der Hem Rauwerd, Huizum, Leeuwarden Rauwerd, Huizum, Leeuwarden 1 1 5 0 10
27 1946 Ritske van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 1 8 0 10
28 1946 Feite de Jager Harlingen Harlingen 2 1 1 0 9
29 1946 Foppe Visser Franeker, Ried Franeker, Ried 1 3 0 1 9
30 1946 Jouke van der Duim Leeuwarden, Warga Leeuwarden, Wergea 0 3 3 0 9
31 1946 Bauke van Loon Beetgum Beetgum 2 0 2 0 8
32 1946 Klaas Zwart Berlikum, St-Annaparochie Berltsum, St.-Annaparochie 1 0 3 0 6
33 1946 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 3 0 0 6
34 1946 Ynze Bouma Leeuwarden, Harlingen Leeuwarden, Harlingen 0 2 2 0 6
35 1946 Aebe Haima Dongjum, Assen, Groningen, Weidum Dongjum, Assen, Groningen, Weidum 1 1 0 0 5
36 1946 Jelle Stellingwerf Oosterlittens Oosterlittens 0 2 1 0 5
37 1946 Herke Plantinga Franeker, Wommels, St-Jacobiparochie Franeker, Wommels, St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
38 1946 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 1 0 1 0 4
39 1946 Dirk de Vries Sexbierum Sexbierum 0 1 2 0 4
40 1946 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 1 2 0 4
41 1946 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
42 1946 Auke de Jong Franeker Franeker 1 0 0 0 3
43 1946 Theo van Dijk Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
44 1946 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, t-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.Annaparochie 1 0 0 0 3
45 1946 Sietse van der Ploeg Dongjum Dongjum 1 0 0 1 3
46 1946 Albert Veldkamp Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 1 1 0 3
47 1946 Lou Seerden Franeker Franeker 0 1 1 0 3
48 1946 Dreeuwes Smedinga Harlingen, Midlum Harlingen, Midlum 0 1 1 0 3
49 1946 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 0 0 3 0 3
50 1946 Sietse Travaille Ried Ried 0 1 0 0 2
51 1946 Klaas Stoffels Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
52 1946 Tjalling Werkhoven Franeker Franeker 0 1 0 0 2
53 1946 C Bouma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
54 1946 Johannes Brandsma sr Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
55 1946 Johannes Tjepkema St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
56 1946 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
57 1946 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
58 1946 Eeltje Smidstra Wier Wier 0 0 2 0 2
59 1946 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
60 1946 Bauke Wiersma Wier, Berlikum Wier, Berltsum 0 0 2 0 2
61 1946 Cornelis (Cees) Kamminga Arum Arum 0 0 2 0 2
62 1946 Frans van der Vliet Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 0 2 0 2
63 1946 G Werkhoven Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
64 1946 Johannes Brunia Arum Arum 0 0 1 0 1
65 1946 Dirk P Keizer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
66 1946 Marten Kingma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 0 0 1 0 1
67 1946 Piet Kamminga Menaldum, Metslawier Menaldum, Metslawier 0 0 1 0 1
68 1946 A Zoethout Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
69 1946 W van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
70 1946 A Boutsma Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
71 1946 J Wiersma Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
72 1946 Johannes Lens Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
73 1946 G Mulder Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
74 1946 P Dijkstra Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
75 1946 Klaas Nauta Schalsum Schalsum 0 0 1 0 1
76 1946 Johannes Seerden Franeker Franeker 0 0 1 0 1
77 1946 J Bouma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
78 1946 Jacob Wobma Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
79 1946 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
80 1946 Jan van Dijk Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
81 1946 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1