Heren hoofdklasse 1947

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1947 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 10 5 3 3 43
2 1947 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 7 6 4 3 37
3 1947 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 7 6 3 3 36
4 1947 Pieter de Haan Holwerd, Akkerwoude Holwerd, Akkerwoude 7 6 2 1 35
5 1947 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 8 1 7 3 33
6 1947 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 5 5 5 1 30
7 1947 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 7 2 4 0 29
8 1947 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 6 3 5 2 29
9 1947 Sjoerd Rijpstra Beetgum, Winsum Beetgum, Winsum 4 6 5 0 29
10 1947 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 4 6 5 2 29
11 1947 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 7 2 3 0 28
12 1947 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 5 4 5 3 28
13 1947 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 5 3 6 0 27
14 1947 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 3 6 5 0 26
15 1947 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Warga, Kimswerd St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Wergea, Kimswerd 3 4 8 0 25
16 1947 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 3 5 3 0 22
17 1947 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 3 3 4 0 19
18 1947 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 1 3 6 0 15
19 1947 Foppe Visser Ried, Franeker Ried, Franeker 2 2 3 0 13
20 1947 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 1 3 3 0 12
21 1947 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 2 2 1 0 11
22 1947 Dirk de Vries Sexbierum Sexbierum 2 1 3 1 11
23 1947 Piet de Groot Arum Arum 2 1 2 1 10
24 1947 Jouke van der Duim Leeuwarden, Warga Leeuwarden, Wergea 1 2 3 0 10
25 1947 Piet Hoekstra Sexbierum, Pietersbierum Sexbierum, Pietersbierum 0 4 2 0 10
26 1947 Theo van Dijk Leeuwarden Leeuwarden 0 3 4 0 10
27 1947 Klaas Stoffels Leeuwarden Leeuwarden 0 1 7 0 9
28 1947 Jan de Groot Weidum Weidum 2 1 0 0 8
29 1947 Klaas Posthumus Beers, Deinum, Leeuwarden, St-Jacobiparochie Bears, Deinum, Leeuwarden, St.-Jacobiparochie 0 1 6 0 8
30 1947 Anne Yntema Witmarsum Witmarsum 2 0 1 0 7
31 1947 Douwe Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 0 2 3 0 7
32 1947 Gerrit Rijpstra Beetgum Beetgum 0 2 3 0 7
33 1947 Johannes Zijlstra Kimswerd, Joure, Dongjum, Creil Kimswerd, Joure, Dongjum, Creil 1 1 1 0 6
34 1947 Klaas Pekel Ried Ried 1 0 3 0 6
35 1947 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 1 1 0 0 5
36 1947 Cees Wiersma Akkerwoude, Holwerd, Dokkum Akkerwoude, Holwerd, Dokkum 1 0 2 0 5
37 1947 Jelle Hoekstra , Pietersbierum, Sexbierum, Franeker Pietersbierum, Sexbierum, Franeker 0 2 1 0 5
38 1947 Klaas Zwart Berlikum, St-Annaparochie Berltsum, St.-Annaparochie 0 2 1 0 5
39 1947 Marten van der Hem Rauwerd, Huizum, Leeuwarden Rauwerd, Huizum, Leeuwarden 0 1 3 0 5
40 1947 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 1 0 1 0 4
41 1947 Barend van der Veen Warga Wergea 1 0 1 0 4
42 1947 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 0 1 2 0 4
43 1947 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 1 0 0 0 3
44 1947 Tjerk Zijlstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 1 0 0 0 3
45 1947 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 1 1 0 3
46 1947 Jouke Tolsma Arum Arum 0 1 1 0 3
47 1947 Marten Kingma Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp 0 1 1 0 3
48 1947 B de Vos Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
49 1947 Riemer Reinalda Winsum, Zuidhorn, Menaldum Winsum, Zuidhorn, Menaldum 0 0 3 0 3
50 1947 Auke Bergsma Wier Wier 0 1 0 0 2
51 1947 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
52 1947 Ritske van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
53 1947 J Volbeda Weidum Weidum 0 1 0 0 2
54 1947 Douwe Rienstra Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
55 1947 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 0 0 1 0 1
56 1947 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 0 0 1 0 1
57 1947 D Bouma Warga Wergea 0 0 1 0 1
58 1947 W Schaafsma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
59 1947 Meindert Hiemstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
60 1947 Sj de Graaf Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
61 1947 Piet Kamminga Metslawier, Menaldum Metslawier, Menaldum 0 0 1 0 1
62 1947 H van der Berg Arum Arum 0 0 1 0 1
63 1947 Johannes Brunia Arum Arum 0 0 1 0 1
64 1947 Auke van der Zee Wierum Wierum 0 0 1 0 1
65 1947 D Kuipers Buitenpost Buitenpost 0 0 1 0 1
66 1947 Elias T. Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
67 1947 Pieter Gjaltema Peins Peins 0 0 1 0 1
68 1947 Jelle Stellingwerf Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
69 1947 Klaas Zijlstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
70 1947 Tjipke de Jong Minnertsga, Wier Minnertsga, Wier 0 0 1 0 1