Heren hoofdklasse 1948

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1948 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 9 4 3 0 38
2 1948 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 8 5 4 3 38
3 1948 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Warga, Kimswerd St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Wergea, Kimswerd 8 4 4 1 36
4 1948 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 8 3 3 1 33
5 1948 Aebe Haima Dongjum, Assen, Groningen, Weidum Dongjum, Assen, Groningen, Weidum 5 8 2 0 33
6 1948 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 7 3 5 4 32
7 1948 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 5 7 2 1 31
8 1948 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 5 3 4 2 25
9 1948 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 5 3 2 0 23
10 1948 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 3 6 1 1 22
11 1948 Douwe Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 4 3 3 0 21
12 1948 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 2 5 2 0 18
13 1948 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 2 2 6 0 16
14 1948 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 1 3 3 0 12
15 1948 Sjoerd Rijpstra Beetgum, Winsum Beetgum, Winsum 1 2 4 0 11
16 1948 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 1 5 0 10
17 1948 Riemer Reinalda Winsum, Zuidhorn, Menaldum Winsum, Zuidhorn, Menaldum 0 4 2 0 10
18 1948 Jouke Tolsma Arum Arum 2 1 1 0 9
19 1948 Johannes Zijlstra Kimswerd, Dongjum, Creil, Joure Kimswerd, Dongjum, Creil, Joure 2 1 1 2 9
20 1948 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 1 1 4 0 9
21 1948 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 0 1 7 0 9
22 1948 Klaas Pekel Ried Ried 1 2 0 0 7
23 1948 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 0 3 1 0 7
24 1948 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 2 0 0 0 6
25 1948 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 1 0 3 0 6
26 1948 Foppe Visser Franeker, Ried Franeker, Ried 0 2 2 0 6
27 1948 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 0 2 2 0 6
28 1948 Klaas Posthumus Beers, Deinum, Leeuwarden, St-Jacobiparochie Bears, Deinum, Leeuwarden, St.-Jacobiparochie 0 2 1 0 5
29 1948 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 1 3 0 5
30 1948 Marten van der Hem Rauwerd, Huizum, Leeuwarden Rauwerd, Huizum, Leeuwarden 0 1 2 0 4
31 1948 Frans Colot Belgie België 1 0 0 0 3
32 1948 Jean Couvreur Frankrijk Frankrijk 1 0 0 0 3
33 1948 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
34 1948 Jan de Groot Weidum Weidum 1 0 0 0 3
35 1948 Sietse Travaille Ried Ried 0 1 1 0 3
36 1948 Piet de Groot Arum Arum 0 0 3 0 3
37 1948 Marcel Mozin Frankrijk Frankrijk 0 1 0 0 2
38 1948 Claude Couvreur Frankrijk Frankrijk 0 1 0 0 2
39 1948 Charles Vincineaux Belgie België 0 1 0 0 2
40 1948 Jan Faber Peins Peins 0 1 0 0 2
41 1948 Klaas Falkena Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
42 1948 Dirk de Vries Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
43 1948 Pieter Gjaltema Peins Peins 0 0 2 0 2
44 1948 Jan Schouten Huizum Huizum 0 0 2 0 2
45 1948 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 0 0 2 0 2
46 1948 Sj Hoppinga Engelum Engelum 0 0 1 0 1
47 1948 Tj Bekius Engelum Engelum 0 0 1 0 1
48 1948 Albert Libertiaux Belgie België 0 0 1 0 1
49 1948 Herman Nota Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
50 1948 Jan de Haan Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
51 1948 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
52 1948 Jacob Meijer Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
53 1948 Anne Yntema Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
54 1948 Pier Koopmans Weidum Weidum 0 0 1 0 1
55 1948 Th Dijkstra Weidum Weidum 0 0 1 0 1
56 1948 Sietse de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
57 1948 R Schaafsma Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
58 1948 G Norbruis Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
59 1948 D Dijkstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
60 1948 Marten Koopal Huizum Huizum 0 0 1 0 1
61 1948 Jaap Edelenbosch Huizum Huizum 0 0 1 0 1
62 1948 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 0 0 1 0 1
63 1948 Gerrit Rijpstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
64 1948 Ritske van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
65 1948 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 0 0 1 0 1
66 1948 Jouke van der Duim Leeuwarden, Warga Leeuwarden, Wergea 0 0 1 0 1
67 1948 Jelle Hoekstra Pietersbierum, Sexbierum, Franeker Pietersbierum, Sexbierum, Franeker 0 0 1 0 1
68 1948 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 0 0 1 0 1
69 1948 Pieter de Boer Peins, Herbaijum Peins, Herbaijum 0 0 1 0 1