Heren hoofdklasse 1949

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1949 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 12 5 2 4 48
2 1949 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 9 5 3 0 40
3 1949 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 6 6 1 0 31
4 1949 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 5 2 8 1 27
5 1949 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 5 3 3 2 24
6 1949 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 4 5 1 1 23
7 1949 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 6 2 0 0 22
8 1949 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 3 4 5 1 22
9 1949 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 4 2 3 1 19
10 1949 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 4 2 3 1 19
11 1949 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 3 2 4 0 17
12 1949 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 5 0 1 1 16
13 1949 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 2 4 2 0 16
14 1949 Foppe Visser Ried, Franeker Ried, Franeker 2 4 1 0 15
15 1949 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Warga, Kimswerd St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Wergea, Kimswerd 2 1 7 0 15
16 1949 Sjoerd Rijpstra Beetgum, Winsum Beetgum, Winsum 2 3 1 0 13
17 1949 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 2 2 3 1 13
18 1949 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 1 3 4 0 13
19 1949 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 2 6 0 13
20 1949 Johannes Zijlstra Kimswerd, Dongjum, Creil, Joure Kimswerd, Dongjum, Creil, Joure 2 0 6 2 12
21 1949 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 1 2 4 1 11
22 1949 Aebe Haima Dongjum, Assen, Groningen, Weidum Dongjum, Assen, Groningen, Weidum 2 1 1 0 9
23 1949 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 1 1 4 0 9
24 1949 Klaas Pekel Ried Ried 2 0 2 0 8
25 1949 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 1 2 1 0 8
26 1949 Sietse Travaille Ried Ried 1 1 2 0 7
27 1949 Auke van der Zee Wierum Wierum 0 3 0 0 6
28 1949 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 0 3 0 0 6
29 1949 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen 0 2 2 0 6
30 1949 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 0 2 2 0 6
31 1949 Klaas Zwart Berlikum, St-Annaparochie Berltsum, St.-Annaparochie 1 1 0 1 5
32 1949 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 0 2 1 0 5
33 1949 Douwe Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 0 1 3 0 5
34 1949 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 0 1 3 0 5
35 1949 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 1 0 1 0 4
36 1949 Dirk de Vries Sexbierum Sexbierum 1 0 1 0 4
37 1949 Jouke Tolsma Arum Arum 1 0 1 0 4
38 1949 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 1 0 1 0 4
39 1949 Pieter Gjaltema Peins Peins 0 2 0 0 4
40 1949 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 0 2 0 0 4
41 1949 Pieter de Boer Peins, Herbaijum Peins, Herbaijum 0 2 0 0 4
42 1949 Jan Faber Peins Peins 0 1 1 0 3
43 1949 Auke Bergsma Wier Wier 0 0 3 0 3
44 1949 A Sertin Belgie België 0 1 0 0 2
45 1949 Xavier de Boeck Belgie België 0 1 0 0 2
46 1949 Louis Mattens Belgie België 0 1 0 0 2
47 1949 Piet Hoekstra Sexbierum, Pietersbierum Sexbierum, Pietersbierum 0 1 0 0 2
48 1949 Elias T. Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
49 1949 Anne Yntema Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
50 1949 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
51 1949 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 0 2 0 2
52 1949 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 2 0 2
53 1949 Wiebe Wieling Wier Wier 0 0 1 0 1
54 1949 Sipke Vis Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
55 1949 Piet Kamminga Menaldum, Metslawier Menaldum, Metslawier 0 0 1 0 1
56 1949 R Schaafsma Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
57 1949 S Jellema Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
58 1949 Douwe Poelstra Schalsum Schalsum 0 0 1 0 1
59 1949 J de Jong Schalsum Schalsum 0 0 1 0 1
60 1949 Klaas Nauta Schalsum Schalsum 0 0 1 0 1
61 1949 Piet de Groot Arum Arum 0 0 1 0 1
62 1949 Marten Kingma Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp 0 0 1 0 1
63 1949 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 0 0 1 0 1
64 1949 Cees Wiersma Akkerwoude, Holwerd, Dokkum Akkerwoude, Holwerd, Dokkum 0 0 1 0 1
65 1949 Riemer Reinalda Winsum, Zuidhorn, Menaldum Winsum, Zuidhorn, Menaldum 0 0 1 0 1
66 1949 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
67 1949 Klaas Posthumus Beers, Deinum, St-Jacobiparochie, Leeuwarden Bears, Deinum, St.-Jacobiparochie, Leeuwarden 0 0 1 0 1
68 1949 Bauke Wiersma Wier, Berlikum Wier, Berltsum 0 0 1 0 1
69 1949 Jan de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
70 1949 Ynze Kuperus Wijnaldum, Franeker Wijnaldum, Franeker 0 0 1 0 1