Heren hoofdklasse 1950

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1950 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 12 5 3 3 49
2 1950 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 9 7 3 5 44
3 1950 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 8 6 3 3 39
4 1950 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 7 6 5 0 38
5 1950 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 6 5 4 0 32
6 1950 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 6 3 6 1 30
7 1950 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 6 4 3 1 29
8 1950 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Warga, Kimswerd St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Wergea, Kimswerd 3 5 6 0 25
9 1950 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 5 2 5 0 24
10 1950 Adrianus (Janus) Paassen Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 4 3 5 0 23
11 1950 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 3 3 0 18
12 1950 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Dongjum, Joure, Creil Kimswerd, Achlum, Dongjum, Joure, Creil 2 4 4 1 18
13 1950 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 3 0 5 0 14
14 1950 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 1 3 4 1 13
15 1950 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 2 2 2 1 12
16 1950 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 1 2 5 0 12
17 1950 Jan de Groot Weidum Weidum 2 1 3 0 11
18 1950 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 1 2 3 0 10
19 1950 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 0 4 2 0 10
20 1950 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 0 3 4 0 10
21 1950 Foppe Visser Franeker, Ried Franeker, Ried 0 3 4 0 10
22 1950 Piet de Groot Arum Arum 1 3 0 0 9
23 1950 Sjoerd Rijpstra Winsum, Beetgum Winsum, Beetgum 1 2 2 1 9
24 1950 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 1 2 2 0 9
25 1950 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 2 5 0 9
26 1950 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen 1 2 0 0 7
27 1950 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 1 1 2 0 7
28 1950 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 1 0 4 0 7
29 1950 Lammert Heeringa Holwerd Holwerd 1 0 4 0 7
30 1950 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 1 0 3 0 6
31 1950 Aebe Haima Dongjum, Assen, Groningen, Weidum Dongjum, Assen, Groningen, Weidum 0 2 1 0 5
32 1950 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 0 1 3 0 5
33 1950 Sietse Travaille Ried Ried 1 0 1 0 4
34 1950 Bauke van Loon Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
35 1950 Frans Monsma Weidum Weidum 1 0 0 0 3
36 1950 Edward Ravets Belgie België 1 0 0 0 3
37 1950 Maurice Colot Belgie België 1 0 0 0 3
38 1950 Jean Couvreur Frankrijk Frankrijk 1 0 0 0 3
39 1950 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 1 0 0 1 3
40 1950 Gerrit Rijpstra Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
41 1950 Jan Venema Achlum Achlum 0 1 1 0 3
42 1950 G Bosga Achlum Achlum 0 1 0 0 2
43 1950 Johannes Bouma Arum Arum 0 1 0 0 2
44 1950 Jozef van der Perre Belgie België 0 1 0 0 2
45 1950 Albert Dumont Belgie België 0 1 0 0 2
46 1950 Jacques Couvreur Frankrijk Frankrijk 0 1 0 0 2
47 1950 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
48 1950 Klaas Nauta Schalsum Schalsum 0 0 2 0 2
49 1950 Marten Kingma Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp 0 0 2 0 2
50 1950 Auke Bergsma Wier Wier 0 0 2 0 2
51 1950 Jan van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
52 1950 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
53 1950 Sijbe Sijpersma Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
54 1950 R Heidema Ried Ried 0 0 1 0 1
55 1950 W van der Ploeg Ried Ried 0 0 1 0 1
56 1950 Wiebe Wieling Wier Wier 0 0 1 0 1
57 1950 Piet Kamminga Menaldum, Metslawier Menaldum, Metslawier 0 0 1 0 1
58 1950 Xavier de Boeck Belgie België 0 0 1 0 1
59 1950 Joze Feraille Belgie België 0 0 1 0 1
60 1950 Raymond van den Berck Frankrijk Frankrijk 0 0 1 0 1
61 1950 Dirk Ganzinga Wommels Wommels 0 0 1 0 1
62 1950 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
63 1950 Rinse Leistra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
64 1950 Sake Faber Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
65 1950 Klaas Pekel Ried Ried 0 0 1 0 1
66 1950 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 0 0 1 0 1