Heren hoofdklasse 1951

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1951 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 5 5 7 1 32
2 1951 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 6 1 9 0 29
3 1951 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 7 1 4 4 27
4 1951 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 7 1 4 1 27
5 1951 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 6 2 4 0 26
6 1951 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 4 4 4 3 24
7 1951 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 6 1 3 1 23
8 1951 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 4 4 3 0 23
9 1951 Adrianus (Janus) Paassen Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 4 3 5 0 23
10 1951 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 4 2 3 0 19
11 1951 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 3 2 6 1 19
12 1951 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 1 7 2 0 19
13 1951 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 5 0 2 3 17
14 1951 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 3 2 3 1 16
15 1951 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 2 2 5 0 15
16 1951 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 5 1 1 14
17 1951 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 4 3 0 14
18 1951 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 0 5 4 0 14
19 1951 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Dongjum, Joure, Creil Kimswerd, Achlum, Dongjum, Joure, Creil 1 4 2 0 13
20 1951 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 1 3 2 0 11
21 1951 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 2 3 0 10
22 1951 Sjouke Helfrich St-Jacobiparochie, Wijnaldum, Warga, Kimswerd St.-Jacobiparochie, Wijnaldum, Wergea, Kimswerd 1 2 2 0 9
23 1951 Pieter de Boer Peins, Herbaijum Peins, Herbaijum 1 2 2 0 9
24 1951 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 0 3 3 0 9
25 1951 Albert Rinia Makkum Makkum 2 0 1 1 7
26 1951 Sjoerd Rijpstra Winsum, Beetgum Winsum, Beetgum 1 1 2 0 7
27 1951 Jan de Groot Weidum Weidum 1 1 2 0 7
28 1951 Jouke Tolsma Arum Arum 0 2 3 0 7
29 1951 Jan Faber Peins Peins 1 1 1 0 6
30 1951 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 0 0 5 0 5
31 1951 Klaas Meijerhof Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 2 0 0 4
32 1951 Auke Bergsma Wier Wier 0 2 0 0 4
33 1951 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 0 1 2 0 4
34 1951 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 0 1 2 0 4
35 1951 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 1 0 0 0 3
36 1951 Frans Monsma Weidum Weidum 1 0 0 0 3
37 1951 Jacobus (Koos) Hoitsma Berlikum Berltsum 0 1 1 0 3
38 1951 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
39 1951 Foppe Visser Franeker, Ried Franeker, Ried 0 1 1 0 3
40 1951 Bauke van Loon Beetgum Beetgum 0 0 3 0 3
41 1951 Piet de Groot Arum Arum 0 1 0 0 2
42 1951 Marten Kingma Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp 0 1 0 0 2
43 1951 Sietse van der Ploeg Dongjum Dongjum 0 1 0 0 2
44 1951 J Andringa Dongjum Dongjum 0 1 0 0 2
45 1951 Thijs Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
46 1951 Jan S Stelpstra Huizum Huizum 0 1 0 0 2
47 1951 Jan Venema Achlum Achlum 0 0 1 0 1
48 1951 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 1951 Jan Schouten Huizum Huizum 0 0 1 0 1
50 1951 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
51 1951 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 0 0 1 0 1
52 1951 Pieter Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
53 1951 Jacob Meijer Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
54 1951 Johannes Kolthof Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
55 1951 Frits Larooi Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
56 1951 Pieter Gjaltema Peins Peins 0 0 1 0 1
57 1951 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
58 1951 R de Wit Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1