Heren hoofdklasse 1952

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1952 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 9 7 5 6 46
2 1952 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 8 5 5 0 39
3 1952 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 7 5 5 3 36
4 1952 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 9 2 4 0 35
5 1952 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 4 7 3 0 29
6 1952 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 3 6 6 1 27
7 1952 Albert Veldkamp Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 3 7 3 1 26
8 1952 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 5 3 4 1 25
9 1952 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 4 4 4 1 24
10 1952 Jan Rodenhuis Huins, St-Annaparochie, Leeuwarden Húns, St.-Annaparochie, Leeuwarden 4 3 5 0 23
11 1952 Jouke Tolsma Arum Arum 2 5 4 0 20
12 1952 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 1 5 6 0 19
13 1952 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Creil, Dongjum, Joure Kimswerd, Achlum, Creil, Dongjum, Joure 3 2 4 0 17
14 1952 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 3 3 1 0 16
15 1952 Jan Schouten Huizum Huizum 1 5 3 1 16
16 1952 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 2 3 2 0 14
17 1952 Aebe Haima Assen, Dongjum, Groningen, Weidum Assen, Dongjum, Groningen, Weidum 2 2 4 1 14
18 1952 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 1 4 3 1 14
19 1952 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 3 6 0 12
20 1952 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 2 1 3 0 11
21 1952 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 2 0 3 0 9
22 1952 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 2 0 2 1 8
23 1952 Adrianus (Janus) Paassen Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 2 0 2 0 8
24 1952 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 1 0 5 1 8
25 1952 Pieter de Boer Peins, Herbaijum Peins, Herbaijum 0 3 2 0 8
26 1952 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 2 0 0 1 6
27 1952 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 1 0 3 0 6
28 1952 Sjoerd Rijpstra Winsum, Beetgum Winsum, Beetgum 0 2 1 0 5
29 1952 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 1 0 1 0 4
30 1952 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 1 0 1 0 4
31 1952 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 0 1 2 0 4
32 1952 Albert Rinia Makkum Makkum 0 1 2 0 4
33 1952 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
34 1952 Marten Kingma Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp 1 0 0 0 3
35 1952 Piet Schuil Purmerend, Sneek, Harlingen Purmerend, Sneek, Harlingen 1 0 0 0 3
36 1952 Jan Galema Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
37 1952 J Schoot Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
38 1952 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 0 1 1 0 3
39 1952 Jacobus (Koos) Hoitsma Berlikum Berltsum 0 1 1 0 3
40 1952 Cees Wiersma Akkerwoude, Holwerd, Dokkum Akkerwoude, Holwerd, Dokkum 0 1 1 0 3
41 1952 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amstelveen, Amsterdam Witmarsum, Amstelveen, Amsterdam 0 1 1 0 3
42 1952 D Wiersma Makkum Makkum 0 1 1 0 3
43 1952 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 0 0 3 0 3
44 1952 Piet de Groot Arum Arum 0 1 0 0 2
45 1952 Janus Bijsterveld Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
46 1952 Jan de Haan Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
47 1952 Sake Faber Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
48 1952 Sietse van der Ploeg Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
49 1952 Jan de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
50 1952 Douwe Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
51 1952 Klaas Meijerhof Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
52 1952 Jan Faber Peins Peins 0 0 1 0 1
53 1952 Frans Monsma Weidum Weidum 0 0 1 0 1
54 1952 J Stienstra Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
55 1952 Cor Binsma Huizum Huizum 0 0 1 0 1