Heren hoofdklasse 1953

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1953 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 12 7 7 1 57
2 1953 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 11 1 9 7 44
3 1953 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 11 1 6 0 41
4 1953 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 6 9 5 0 41
5 1953 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 6 7 6 0 38
6 1953 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 6 3 9 2 33
7 1953 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 4 6 5 0 29
8 1953 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 3 5 10 1 29
9 1953 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 5 4 3 3 26
10 1953 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 5 3 4 2 25
11 1953 Jan Schouten Huizum Huizum 3 3 8 0 23
12 1953 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 1 7 6 0 23
13 1953 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 5 1 5 0 22
14 1953 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 4 2 5 1 21
15 1953 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 2 3 9 0 21
16 1953 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 0 7 5 0 19
17 1953 Jouke Tolsma Arum Arum 1 6 3 0 18
18 1953 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 2 4 3 0 17
19 1953 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 5 4 0 17
20 1953 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 1 2 6 0 13
21 1953 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 3 1 1 3 12
22 1953 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 3 1 0 0 11
23 1953 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 1 3 1 0 10
24 1953 Sikke Bouwma Franeker Franeker 1 2 2 0 9
25 1953 Jan Galema Harlingen Harlingen 2 0 2 0 8
26 1953 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 0 3 0 0 6
27 1953 Jacobus (Koos) Hoitsma Berlikum Berltsum 1 1 0 0 5
28 1953 Cees Wiersma Akkerwoude, Holwerd, Dokkum Akkerwoude, Holwerd, Dokkum 0 1 3 0 5
29 1953 Jan de Haan Bolsward Bolsward 1 0 1 0 4
30 1953 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 1 0 1 0 4
31 1953 Jaap Edelenbosch Huizum Huizum 0 2 0 0 4
32 1953 Albert Rinia Makkum Makkum 0 1 2 0 4
33 1953 Thijs Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
34 1953 Klaas Meijerhof Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 1 0 0 1 3
35 1953 Sietse Travaille Ried Ried 1 0 0 0 3
36 1953 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 0 0 3 0 3
37 1953 Jan Faber Peins Peins 0 1 0 0 2
38 1953 Aebe Haima Dongjum, Assen, Groningen, Weidum Dongjum, Assen, Groningen, Weidum 0 1 0 0 2
39 1953 Auke de Jong Harlingen, Franeker Harlingen, Franeker 0 1 0 0 2
40 1953 Anne Yntema Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
41 1953 Adrianus (Janus) Paassen Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 0 2 0 2
42 1953 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 2 0 2
43 1953 Durk Lemstra Makkum Makkum 0 0 2 0 2
44 1953 Cornelis (Cees) Langerak Franeker, Sneek Franeker, Sneek 0 0 1 0 1
45 1953 Jan Venema Achlum Achlum 0 0 1 0 1
46 1953 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 0 0 1 0 1
47 1953 Jan de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
48 1953 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 0 0 1 0 1
49 1953 Frans Monsma Weidum Weidum 0 0 1 0 1
50 1953 Appie van Dijk Franeker, Utrecht Franeker, Utrecht 0 0 1 0 1
51 1953 Marcel Cleemput Belgie België 0 0 1 0 1
52 1953 Roger Ceuterick Belgie België 0 0 1 0 1
53 1953 Oscar van Holymissen Belgie België 0 0 1 0 1