Heren hoofdklasse 1954

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1954 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 9 6 4 3 43
2 1954 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 6 8 8 0 42
3 1954 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 7 6 7 4 40
4 1954 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 7 5 8 2 39
5 1954 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 5 8 8 0 39
6 1954 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 5 5 8 0 33
7 1954 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 5 4 6 1 29
8 1954 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 5 1 10 0 27
9 1954 Marten van der Leest Stiens Stiens 4 4 6 2 26
10 1954 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 4 4 5 2 25
11 1954 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 4 4 2 2 22
12 1954 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 4 3 4 2 22
13 1954 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 4 1 6 0 20
14 1954 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 1 5 5 1 18
15 1954 Sikke Bouwma Franeker Franeker 3 1 6 1 17
16 1954 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 1 3 8 0 17
17 1954 Albert Rinia Makkum Makkum 4 0 2 1 14
18 1954 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 2 2 3 0 13
19 1954 Cees Wiersma Akkerwoude, Holwerd, Dokkum Akkerwoude, Holwerd, Dokkum 3 0 1 0 10
20 1954 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 1 3 1 0 10
21 1954 Johannes de Groot Tzum Tzum 1 2 3 0 10
22 1954 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 0 4 2 0 10
23 1954 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 1 2 2 0 9
24 1954 Jan Venema Achlum Achlum 0 2 5 0 9
25 1954 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 2 1 0 8
26 1954 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 1 1 2 0 7
27 1954 Pieter de Boer Peins, Herbaijum Peins, Herbaijum 1 0 4 0 7
28 1954 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 3 1 0 7
29 1954 Jan Schouten Huzium Huzium 0 2 3 0 7
30 1954 Durk Lemstra Makium Makkum 2 0 0 0 6
31 1954 Piet Kamminga Menaldum Menaldum 1 1 1 0 6
32 1954 Jan Galema Harlingen Harlingen 1 0 3 0 6
33 1954 Auke de Jong Harlingen, Franeker Harlingen, Franeker 1 1 0 0 5
34 1954 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 0 2 1 0 5
35 1954 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 1 0 1 0 4
36 1954 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 1 0 1 0 4
37 1954 Jouke Tolsma Arum Arum 0 1 2 0 4
38 1954 Jan de Haan Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
39 1954 Cor Binsma Huizum Huizum 1 0 0 0 3
40 1954 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen 1 0 0 1 3
41 1954 Anne van der Meulen Berlikum Berltsum 0 1 1 0 3
42 1954 Marten Kingma Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp 0 1 0 0 2
43 1954 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 0 1 0 0 2
44 1954 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 2 0 2
45 1954 Anne Broersma Oosterlittens, Baard Oosterlittens, Baard 0 0 1 0 1
46 1954 Jan Faber Peins Peins 0 0 1 0 1
47 1954 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
48 1954 Johannes Zwart Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
49 1954 Piet Helfrich Terzool Terzool 0 0 1 0 1
50 1954 Klaas Meijerhof Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 0 1 0 1