Heren hoofdklasse 1955

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1955 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 13 3 4 5 49
2 1955 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 9 3 7 2 40
3 1955 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 8 4 7 2 39
4 1955 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 7 3 3 2 30
5 1955 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 6 4 4 1 30
6 1955 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 5 3 8 2 29
7 1955 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 3 5 7 2 26
8 1955 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 5 2 5 2 24
9 1955 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 4 3 6 1 24
10 1955 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 4 3 6 0 24
11 1955 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 4 1 7 1 21
12 1955 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 2 5 3 0 19
13 1955 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 2 4 4 0 18
14 1955 Jan Venema Achlum Achlum 3 3 2 1 17
15 1955 Sikke Bouwma Franeker Franeker 1 5 3 0 16
16 1955 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 1 4 4 1 15
17 1955 Pieter de Boer Peins, Herbaijum Peins, Herbaijum 1 3 6 0 15
18 1955 Jouke Tolsma Arum Arum 1 3 6 0 15
19 1955 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 5 5 0 15
20 1955 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 2 2 4 0 14
21 1955 Albert Rinia Makkum Makkum 2 3 1 0 13
22 1955 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 2 2 3 0 13
23 1955 Auke de Jong Harlingen, Franeker Harlingen, Franeker 2 2 2 0 12
24 1955 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 1 3 3 0 12
25 1955 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 2 1 3 0 11
26 1955 Jan Galema Harlingen Harlingen 0 2 7 0 11
27 1955 Jan Faber Peins Peins 1 2 2 0 9
28 1955 Johannes de Groot Tzum Tzum 2 0 2 0 8
29 1955 Ele van der Meij Berlikum Berltsum 1 2 1 1 8
30 1955 Cor Binsma Huizum Huizum 1 1 3 0 8
31 1955 Piet Kamminga Menaldum Menaldum 0 2 4 0 8
32 1955 Cees Wiersma Holwerd, Akkerwoude, Dokkum Holwerd, Akkerwoude, Dokkum 0 2 3 0 7
33 1955 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 1 0 0 5
34 1955 Jan de Haan Bolsward Bolsward 0 2 0 0 4
35 1955 Jaap Pander Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 1 2 0 4
36 1955 Jan Schouten Huizum Huizum 0 0 4 0 4
37 1955 Jan Buwalda Arum Arum 1 0 0 0 3
38 1955 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 1 0 0 0 3
39 1955 Foppe de Vries Kimswerd, St-Annaparochie, Franeker Kimswerd, St.-Annaparochie, Franeker 1 0 0 0 3
40 1955 Sipke Vis Minnertsga Minnertsga 0 0 3 0 3
41 1955 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 0 1 0 0 2
42 1955 Jacob Boersma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
43 1955 Petrus (Pe) Greijdanus Stiens Stiens 0 1 0 0 2
44 1955 Anne Bouma Stiens Stiens 0 1 0 0 2
45 1955 B van Smeden Franeker Franeker 0 1 0 0 2
46 1955 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 0 0 2 0 2
47 1955 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 0 0 2 0 2
48 1955 Jan de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
49 1955 Adrianus (Janus) Paassen Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
50 1955 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 0 0 1 0 1
51 1955 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 0 0 1 0 1
52 1955 Jan Wallendal St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
53 1955 Douwe Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
54 1955 Theun de Bruin Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
55 1955 H Kramer Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
56 1955 Frans Monsma Weidum Weidum 0 0 1 0 1
57 1955 Jan Dijkstra Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1