Heren hoofdklasse 1956

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1956 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 10 6 3 2 45
2 1956 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 9 4 3 5 38
3 1956 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 8 4 5 1 37
4 1956 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 4 4 13 0 33
5 1956 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 6 4 6 0 32
6 1956 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 7 3 3 1 30
7 1956 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 4 7 4 1 30
8 1956 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 7 2 4 2 29
9 1956 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 3 5 10 2 29
10 1956 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 4 4 8 2 28
11 1956 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 1 7 8 0 25
12 1956 Jouke Tolsma Arum Arum 5 2 5 1 24
13 1956 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 3 4 4 2 21
14 1956 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 3 1 8 3 19
15 1956 Auke de Jong Harlingen, Franeker Harlingen, Franeker 2 5 3 0 19
16 1956 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 1 4 8 0 19
17 1956 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 3 1 5 1 16
18 1956 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 1 5 3 0 16
19 1956 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 2 3 3 0 15
20 1956 Albert Rinia Makkum Makkum 1 3 6 0 15
21 1956 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 4 1 0 0 14
22 1956 Piet Kamminga Menaldum Menaldum 3 0 4 0 13
23 1956 Sikke Bouwma Franeker Franeker 3 0 3 0 12
24 1956 Cor Hoekstra Franeker Franeker 2 2 2 0 12
25 1956 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 0 5 2 0 12
26 1956 Piet Zwart Warga Wergea 1 1 5 0 10
27 1956 Jan Galema Harlingen Harlingen 1 2 2 0 9
28 1956 Jaap Pander Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 2 5 0 9
29 1956 Pieter de Haan Akkerwoude, Holwerd Akkerwoude, Holwerd 0 3 2 0 8
30 1956 Hiele de Haan Holwerd Holwerd 1 0 4 0 7
31 1956 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Weidum, Assen Dongjum, Groningen, Weidum, Assen 1 0 4 1 7
32 1956 Jan Venema Achlum Achlum 1 0 4 0 7
33 1956 Cees Wiersma Dokkum, Akkerwoude, Holwerd Dokkum, Akkerwoude, Holwerd 1 1 0 0 5
34 1956 Sipke Vis Minnertsga Minnertsga 0 1 3 0 5
35 1956 Hendrik Gjaltema Schalsum Schalsum 1 0 1 0 4
36 1956 Durk Lemstra Makkium Makkum 1 0 1 0 4
37 1956 Douwe Miedema Berlikum Berltsum 0 2 0 0 4
38 1956 Frits Larooi Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
39 1956 Jan Faber Peins Peins 0 1 1 0 3
40 1956 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 0 1 1 0 3
41 1956 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 0 1 0 0 2
42 1956 Marten Koopal Huizum Huizum 0 1 0 0 2
43 1956 Jolt Oostra Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
44 1956 Adrianus (Janus) Paassen Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 1 0 0 2
45 1956 Cor de Jong Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
46 1956 Freerk Haanstra Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
47 1956 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 0 0 2 0 2
48 1956 Cor Binsma Huizum Huizum 0 0 1 0 1
49 1956 Heero Bultje Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
50 1956 Siebe van Loon Beetgum, Ried Beetgum, Ried 0 0 1 0 1
51 1956 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 0 0 1 0 1
52 1956 Jan Dijkstra Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
53 1956 Siebe Smedinga Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
54 1956 Wiebe Wieling Wier Wier 0 0 1 0 1
55 1956 Eeltje Smidstra Wier Wier 0 0 1 0 1
56 1956 Anne Bouma Stiens Stiens 0 0 1 0 1
57 1956 G Plantinga Stiens Stiens 0 0 1 0 1
58 1956 J Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
59 1956 Jan Wijbenga St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
60 1956 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amstelveen, Amsterdam Witmarsum, Amstelveen, Amsterdam 0 0 1 0 1