Heren hoofdklasse 1957

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1957 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 6 8 2 2 36
2 1957 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 7 4 5 2 34
3 1957 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 5 5 4 2 29
4 1957 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 3 7 5 0 28
5 1957 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 6 3 2 0 26
6 1957 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 4 4 5 4 25
7 1957 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 2 5 9 0 25
8 1957 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 6 2 3 1 25
9 1957 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 6 1 4 1 24
10 1957 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 4 4 3 3 23
11 1957 Piet Schuil Harlingen, Purmerend, Sneek Harlingen, Purmerend, Sneek 3 3 8 1 23
12 1957 Jaap Pander Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 2 5 7 0 23
13 1957 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 5 2 3 2 22
14 1957 Jan Venema Achlum Achlum 3 3 6 0 21
15 1957 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 2 4 7 0 21
16 1957 Heero Bultje Harlingen Harlingen 0 6 9 0 21
17 1957 Jouke Tolsma Arum Arum 3 3 3 0 18
18 1957 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 4 1 3 1 17
19 1957 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 2 3 4 1 16
20 1957 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amstelveen, Amsterdam Witmarsum, Amstelveen, Amsterdam 3 1 4 1 15
21 1957 Douwe Miedema Berlikum Berltsum 2 2 5 0 15
22 1957 Albert Rinia Makkum Makkum 2 2 4 0 14
23 1957 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 3 1 1 0 12
24 1957 Henk Seerden Franeker Franeker 2 1 2 0 10
25 1957 Sikke Bouwma Franeker Franeker 1 3 1 0 10
26 1957 Sake Faber Berlikum Berltsum 3 0 0 1 9
27 1957 Cor Hoekstra Franeker Franeker 1 2 2 0 9
28 1957 Jan Faber Peins Peins 1 1 4 1 9
29 1957 Auke de Jong Harlingen, Franeker Harlingen, Franeker 0 2 3 0 7
30 1957 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 1 0 3 0 6
31 1957 Sipke Vis Minnertsga Minnertsga 1 1 0 0 5
32 1957 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 1 0 0 5
33 1957 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 0 2 1 0 5
34 1957 Foppe de Vries Kimswerd, St-Annaparochie, Franeker Kimswerd, St.-Annaparochie, Franeker 0 1 3 0 5
35 1957 Hendrik Gjaltema Schalsum Schalsum 1 0 1 0 4
36 1957 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 1 0 1 0 4
37 1957 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 1 0 1 0 4
38 1957 Piet Zwart Warga Wergea 0 1 2 0 4
39 1957 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 0 4 0 4
40 1957 Adrianus (Janus) Paassen Huizum Huizum 1 0 0 0 3
41 1957 Marten Kingma Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp Leeuwarden, Menaldum, Dronrijp 1 0 0 0 3
42 1957 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 0 1 1 0 3
43 1957 Jan Schouten Huizum Huizum 0 1 0 0 2
44 1957 Jan Galema Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
45 1957 Klaas Nauta Schalsum Schalsum 0 1 0 0 2
46 1957 Cor de Jong Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
47 1957 Jan Buwalda Arum Arum 0 0 2 0 2
48 1957 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Weidum, Assen Dongjum, Groningen, Weidum, Assen 0 0 2 0 2
49 1957 Wiebe Wieling Wier Wier 0 0 2 0 2
50 1957 Jan de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
51 1957 Folkert Hiddinga Weidum Weidum 0 0 1 0 1
52 1957 Jan Ferwerda Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
53 1957 Sietse Travaille Ried Ried 0 0 1 0 1
54 1957 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
55 1957 R Dijkstra Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
56 1957 Jan de Haan Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
57 1957 Piet Posseth Ried Ried 0 0 1 0 1
58 1957 Enne Rijpma Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1