Heren hoofdklasse 1958

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1958 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 8 6 4 4 40
2 1958 Piet Schuil Harlingen, Purmerend, Sneek Harlingen, Purmerend, Sneek 10 2 4 1 38
3 1958 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 8 3 6 3 36
4 1958 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 6 3 5 3 29
5 1958 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 5 4 6 0 29
6 1958 Jaap Pander Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 4 5 4 2 26
7 1958 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 4 2 10 1 26
8 1958 Foppe de Vries Kimswerd, St-Annaparochie, Franeker Kimswerd, St.-Annaparochie, Franeker 6 0 2 1 20
9 1958 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 3 4 3 0 20
10 1958 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 2 5 4 0 20
11 1958 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 4 2 3 2 19
12 1958 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 3 3 4 2 19
13 1958 Albert Rinia Makkum Makkum 3 3 3 2 18
14 1958 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 3 3 3 1 18
15 1958 Cor Hoekstra Franeker Franeker 3 2 3 0 16
16 1958 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 2 4 2 0 16
17 1958 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 2 4 2 0 16
18 1958 Jan Galema Harlingen Harlingen 2 3 3 0 15
19 1958 Jan Faber Peins Peins 2 2 5 1 15
20 1958 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 2 3 1 0 13
21 1958 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 1 4 1 0 12
22 1958 Heero Bultje Harlingen Harlingen 1 2 5 0 12
23 1958 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 1 4 0 0 11
24 1958 Jouke Tolsma Arum Arum 1 3 1 0 10
25 1958 Henk Seerden Franeker Franeker 1 2 3 0 10
26 1958 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 2 3 0 10
27 1958 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 1 1 5 0 10
28 1958 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen Witmarsum, Amsterdam, Amstelveen 0 2 5 0 9
29 1958 Sake Faber Berlikum Berltsum 1 1 3 0 8
30 1958 Freerk Haanstra Bolsward Bolsward 1 1 2 0 7
31 1958 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 7 0 7
32 1958 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 1 1 1 0 6
33 1958 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 2 2 0 6
34 1958 Herman Zijlstra Akkerwoude Akkerwoude 1 1 0 0 5
35 1958 Enne Rijpma Kimswerd Kimswerd 1 1 0 0 5
36 1958 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 1 1 0 0 5
37 1958 Teake Post Kimswerd Kimswerd 1 0 2 0 5
38 1958 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 1 0 1 0 4
39 1958 Cees Wiersma Dokkum, Akkerwoude, Holwerd Dokkum, Akkerwoude, Holwerd 1 0 1 0 4
40 1958 Jan Wijbenga St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 2 0 0 4
41 1958 Jan Schouten Huizum Huizum 0 1 2 0 4
42 1958 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 1 0 0 0 3
43 1958 Sikke Bouwma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
44 1958 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 0 1 1 0 3
45 1958 Jan Buwalda Arum Arum 0 1 1 0 3
46 1958 Koop Jansen Hijum, St-Annaparochie, Leeuwarden Hijum, St.-Annaparochie, Leeuwarden 0 1 0 0 2
47 1958 Auke de Jong Harlingen, Franeker Harlingen, Franeker 0 1 0 0 2
48 1958 Jan Venema Achlum Achlum 0 0 2 0 2
49 1958 Sipke van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
50 1958 Piet Dijkstra Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
51 1958 Jolt Oostra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
52 1958 Tj de Vries Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
53 1958 M Jorna Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1