Heren hoofdklasse 1959

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1959 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 10 4 1 6 39
2 1959 Albert Rinia Makkum Makkum 8 3 7 1 37
3 1959 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 8 4 4 3 36
4 1959 Jaap Pander Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 5 5 6 3 31
5 1959 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 6 4 4 1 30
6 1959 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 5 4 6 1 29
7 1959 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 5 3 5 0 26
8 1959 Jan Faber Peins Peins 4 4 5 0 25
9 1959 Foppe de Vries Kimswerd, St-Annaparochie, Franeker Kimswerd, St.-Annaparochie, Franeker 3 5 4 2 23
10 1959 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 4 2 5 2 21
11 1959 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 3 4 4 1 21
12 1959 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 4 3 1 0 19
13 1959 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 3 2 5 0 18
14 1959 Piet Schuil Harlingen, Purmerend, Sneek Harlingen, Purmerend, Sneek 2 4 4 0 18
15 1959 Heero Bultje Harlingen Harlingen 3 2 3 0 16
16 1959 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 2 3 4 0 16
17 1959 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 2 1 7 0 15
18 1959 Jan Galema Harlingen Harlingen 1 5 2 1 15
19 1959 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 3 1 2 1 13
20 1959 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 1 3 4 0 13
21 1959 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 1 3 3 0 12
22 1959 Freerk Haanstra Bolsward Bolsward 1 2 5 0 12
23 1959 Pier Koopmans Weidum Weidum 1 2 4 0 11
24 1959 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 2 1 2 1 10
25 1959 Cor Hoekstra Franeker Franeker 0 3 4 0 10
26 1959 Jouke Tolsma Arum Arum 1 2 2 0 9
27 1959 Teake Post Kimswerd Kimswerd 0 4 1 0 9
28 1959 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 0 2 5 0 9
29 1959 Jan Hoekstra St-Annaparochie, Sneek St.-Annaparochie, Sneek 2 0 1 0 7
30 1959 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 2 0 1 0 7
31 1959 Koop Jansen Hijum, St-Annaparochie, Leeuwarden Hijum, St.-Annaparochie, Leeuwarden 1 1 2 0 7
32 1959 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 1 1 2 0 7
33 1959 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 1 1 2 0 7
34 1959 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 2 0 0 1 6
35 1959 Bennie van Dijk Harlingen Harlingen 0 1 4 0 6
36 1959 Elias T. Zijlstra Witmarsum, Amsteveen, Amsterdam Witmarsum, Amsteveen, Amsterdam 1 0 2 0 5
37 1959 Gerrit Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 1 0 4
38 1959 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 0 2 0 0 4
39 1959 Sake Faber Berlikum Berltsum 0 1 2 0 4
40 1959 Jan Rodenhuis Huins, Leeuwarden, St-Annaparochie Húns, Leeuwarden, St.-Annaparochie 1 0 0 0 3
41 1959 Herman Zijlstra Akkerwoude Akkerwoude 1 0 0 0 3
42 1959 Piet Brommer Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
43 1959 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 1 1 0 3
44 1959 Henk Seerden Franeker Franeker 0 1 1 0 3
45 1959 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
46 1959 Adrianus (Janus) Paassen Huizum Huizum 0 1 0 0 2
47 1959 Sietse Travaille Ried Ried 0 1 0 0 2
48 1959 Jan S Stelpstra Huizum Huizum 0 1 0 0 2
49 1959 Siep Walstra Huizum Huizum 0 1 0 0 2
50 1959 Klaas Pekel Ried Ried 0 1 0 0 2
51 1959 Jan Wijbenga St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
52 1959 Gerrit Porte Oude Leije Oude Leije 0 1 0 0 2
53 1959 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 0 0 2 0 2
54 1959 Sikke Bouwma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
55 1959 Douwe Miedema Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
56 1959 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
57 1959 Marten Koopal Huizum Huizum 0 0 1 0 1
58 1959 Folkert Smid Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
59 1959 Bauke Scheffer Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 0 0 1 0 1
60 1959 M Jorna Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
61 1959 Piet de Groot Franeker Franeker 0 0 1 0 1