Heren hoofdklasse 1960

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1960 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 9 4 6 0 41
2 1960 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 8 3 7 4 37
3 1960 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 6 3 7 4 31
4 1960 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 7 2 2 3 27
5 1960 Albert Rinia Makkum Makkum 4 4 5 2 25
6 1960 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 4 3 7 1 25
7 1960 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 2 7 5 2 25
8 1960 Koop Jansen Hijum, St-Annaparochie, Leeuwarden Hijum, St.-Annaparochie, Leeuwarden 4 2 7 1 23
9 1960 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 3 6 2 0 23
10 1960 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 3 5 4 3 23
11 1960 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 4 3 3 0 21
12 1960 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 5 2 1 0 20
13 1960 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 3 4 2 1 19
14 1960 Sikke Bouwma Franeker Franeker 3 3 4 1 19
15 1960 Jaap Pander Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 2 2 9 0 19
16 1960 Freerk Haanstra Bolsward Bolsward 2 5 2 0 18
17 1960 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 2 5 2 1 18
18 1960 Bennie van Dijk Harlingen Harlingen 2 3 6 0 18
19 1960 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 2 3 6 0 18
20 1960 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 2 2 7 0 17
21 1960 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 2 4 2 1 16
22 1960 Jouke Tolsma Arum Arum 2 3 3 0 15
23 1960 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 3 2 1 1 14
24 1960 Sake Faber Berlikum Berltsum 3 1 2 0 13
25 1960 Pier Koopmans Weidum Weidum 1 4 2 0 13
26 1960 Piet Schuil Harlingen, Purmerend, Sneek Harlingen, Purmerend, Sneek 2 1 3 0 11
27 1960 Piet de Groot Franeker Franeker 2 2 0 0 10
28 1960 Jan Faber Peins Peins 1 1 5 0 10
29 1960 Foppe de Vries Kimswerd, St-Annaparochie, Franeker Kimswerd, St.-Annaparochie, Franeker 0 4 2 0 10
30 1960 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 2 1 1 0 9
31 1960 Henk Seerden Franeker Franeker 1 2 1 0 8
32 1960 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 1 1 3 0 8
33 1960 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 0 2 4 0 8
34 1960 Heero Bultje Harlingen Harlingen 2 0 1 0 7
35 1960 Meindert van der Weerd Arum, Bolsward Arum, Bolsward 1 1 0 0 5
36 1960 Gerrit Porte Oude Leije Oude Leije 1 1 0 0 5
37 1960 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
38 1960 Sikke Sikkema Franeker Franeker 1 0 1 1 4
39 1960 Jan van der Meer Pingjum, Den Helder Pingjum, Den Helder 0 1 2 0 4
40 1960 Elias T. Zijlstra Amsterdam, Witmarsum, Amstelveen Amsterdam, Witmarsum, Amstelveen 0 1 2 0 4
41 1960 Paulus Aukema Makkum Makkum 1 0 0 0 3
42 1960 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 0 0 0 3
43 1960 Sietse Travaille Ried Ried 1 0 0 0 3
44 1960 Piet Posseth Ried Ried 1 0 0 0 3
45 1960 Herman Zijlstra Akkerwoude Akkerwoude 1 0 0 0 3
46 1960 Cor Hoekstra Franeker Franeker 0 0 3 0 3
47 1960 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 0 1 0 0 2
48 1960 Klaas Hibma Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp Peins, Makkum, Franeker, Dronrijp 0 1 0 0 2
49 1960 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 0 1 0 0 2
50 1960 Henk Brouwers Hallum Hallum 0 1 0 0 2
51 1960 Bauke Scheffer Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 0 1 0 0 2
52 1960 Jan Monsma Leeuwarden, Lekkum, Arum Leeuwarden, Lekkum, Arum 0 0 2 0 2
53 1960 Jolt Oostra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 2 0 2
54 1960 Klaas Wassenaar Wier, Baflo Wier, Baflo 0 0 1 0 1
55 1960 A Hoekstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
56 1960 Henk Efde Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
57 1960 Tjebbe Efde Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
58 1960 Enne Rijpma Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
59 1960 Tj Bouma Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1