Heren hoofdklasse 1961

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1961 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 12 6 3 3 51
2 1961 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 12 1 3 5 41
3 1961 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 8 6 5 1 41
4 1961 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 5 11 0 3 37
5 1961 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 8 4 4 0 36
6 1961 Albert Rinia Makkum Makkum 6 4 6 1 32
7 1961 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 4 3 8 3 26
8 1961 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 2 8 3 0 25
9 1961 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 4 4 4 2 24
10 1961 Koop Jansen Hijum, St-Annaparochie, Leeuwarden Hijum, St.-Annaparochie, Leeuwarden 6 1 3 1 23
11 1961 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 5 1 6 0 23
12 1961 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 3 6 2 1 23
13 1961 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 3 6 2 0 23
14 1961 Sikke Bouwma Franeker Franeker 3 2 7 0 20
15 1961 Jaap Pander Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 3 3 4 1 19
16 1961 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 0 8 3 0 19
17 1961 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 3 1 6 0 17
18 1961 Huite Zijlstra Witmarsum, Bolsward Witmarsum, Bolsward 2 3 3 0 15
19 1961 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 2 2 4 0 14
20 1961 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 2 1 6 0 14
21 1961 Sake Faber Berlikum Berltsum 1 3 5 0 14
22 1961 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 1 3 3 1 12
23 1961 Jouke Tolsma Arum Arum 2 1 3 1 11
24 1961 Foppe de Vries Kimswerd, St-Annaparochie, Franeker Kimswerd, St.-Annaparochie, Franeker 1 1 6 1 11
25 1961 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 1 1 5 1 10
26 1961 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 0 3 3 0 9
27 1961 Piet de Groot Franeker Franeker 1 0 4 0 7
28 1961 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 0 2 3 0 7
29 1961 Bauke Scheffer Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 1 1 1 0 6
30 1961 Henk Seerden Franeker Franeker 1 0 3 0 6
31 1961 Elias T. Zijlstra Amsterdam, Witmarsum, Amsteveen Amsterdam, Witmarsum, Amsteveen 1 1 0 0 5
32 1961 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 0 2 1 0 5
33 1961 Bennie van Dijk Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
34 1961 Paulus Aukema Makkum Makkum 0 1 2 0 4
35 1961 Rintje Rekker Marssum Marssum 1 0 0 0 3
36 1961 Sikke Sikkema Franeker Franeker 0 1 1 0 3
37 1961 Piet Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 1 1 0 3
38 1961 Jan van der Meer Pingjum, Den Helder Pingjum, Den Helder 0 1 1 0 3
39 1961 Jan Faber Peins Peins 0 0 3 0 3
40 1961 Jappie Klazinga Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
41 1961 Simon Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
42 1961 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 0 0 2 0 2
43 1961 Piet Posseth Ried Ried 0 0 2 0 2
44 1961 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 0 0 1 0 1
45 1961 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 0 0 1 0 1
46 1961 Pier Koopmans Weidum Weidum 0 0 1 0 1
47 1961 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 0 0 1 0 1
48 1961 Uiltje Tolsma Roordahuizum Roordahuizum 0 0 1 0 1
49 1961 R de Vries Weidum Weidum 0 0 1 0 1
50 1961 Jolt Oostra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
51 1961 Harm de Kroon Ried Ried 0 0 1 0 1
52 1961 Sietse Travaille Ried Ried 0 0 1 0 1