Heren hoofdklasse 1962

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1962 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 12 6 4 0 52
2 1962 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 10 4 2 1 40
3 1962 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 10 3 4 8 40
4 1962 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 6 3 4 1 28
5 1962 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 6 3 3 4 27
6 1962 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 5 3 2 0 23
7 1962 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 5 2 4 2 23
8 1962 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 3 5 4 2 23
9 1962 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 4 2 5 1 21
10 1962 Jaap Pander Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 4 2 5 0 21
11 1962 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 4 3 2 1 20
12 1962 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 3 2 6 2 19
13 1962 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 1 7 2 0 19
14 1962 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 4 1 3 1 17
15 1962 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 2 4 3 0 17
16 1962 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 3 2 3 2 16
17 1962 Albert Rinia Makkum Makkum 2 5 0 0 16
18 1962 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 3 1 4 1 15
19 1962 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 1 2 8 0 15
20 1962 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 2 2 4 0 14
21 1962 Sikke Sikkema Franeker Franeker 3 0 3 0 12
22 1962 Albert Veldkamp Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 2 1 4 0 12
23 1962 Johannes Stavinga Poppingawier Poppingawier 0 5 2 0 12
24 1962 Huite Zijlstra Bolsward, Witmarsum Bolsward, Witmarsum 0 4 3 0 11
25 1962 Piet de Groot Franeker Franeker 0 3 4 0 10
26 1962 Koop Jansen Hijum, St-Annaparochie, Leeuwarden Hijum, St.-Annaparochie, Leeuwarden 1 2 2 0 9
27 1962 Jouke Tolsma Arum Arum 0 4 0 0 8
28 1962 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 0 3 1 0 7
29 1962 Klaas Cuperus Franeker Franeker 1 1 1 0 6
30 1962 Pier Koopmans Weidum Weidum 1 1 1 0 6
31 1962 Sake Faber Berlikum Berltsum 0 2 2 0 6
32 1962 Sikke Bouwma Franeker Franeker 0 1 4 0 6
33 1962 Anne Broersma Baard, Oosterlittens Baard, Oosterlittens 1 1 0 0 5
34 1962 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 1 0 0 5
35 1962 Jan Venema Achlum Achlum 1 1 0 0 5
36 1962 Piet Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 1 3 0 5
37 1962 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 0 2 1 0 5
38 1962 Dirk Talsma Weidum Weidum 1 0 1 0 4
39 1962 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 0 2 0 0 4
40 1962 Paulus Aukema Makkum Makkum 0 2 0 0 4
41 1962 Foppe de Vries Kimswerd, Franeker, Sr-Annaparochie Kimswerd, Franeker, Sr.-Annaparochie 0 1 2 0 4
42 1962 Jan Poepjes (Sijtsinga) Stiens Stiens 0 0 4 0 4
43 1962 Henk Seerden Franeker Franeker 0 0 3 0 3
44 1962 Elias T. Zijlstra Amsterdam, Amstelveen, Witmarsum Amsterdam, Amstelveen, Witmarsum 0 1 0 0 2
45 1962 Bart Noordenbos Beetgumermolen Beetgumermolen 0 1 0 0 2
46 1962 Cornelis (Cees) Langerak Sneek, Franeker Sneek, Franeker 0 0 1 0 1
47 1962 Joop Rienstra Sneek Sneek 0 0 1 0 1
48 1962 Wietse de Haan leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 1962 Sietse Ronner Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
50 1962 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 0 0 1 0 1
51 1962 Cees Wiersma Dokkum, Akkerwoude, Holwerd Dokkum, Akkerwoude, Holwerd 0 0 1 0 1