Heren hoofdklasse 1963

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1963 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 10 4 5 0 43
2 1963 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 8 6 4 5 40
3 1963 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 10 3 2 6 38
4 1963 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 8 4 5 2 37
5 1963 Jaap Pander Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 3 7 9 1 32
6 1963 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 4 7 5 3 31
7 1963 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 7 3 0 1 27
8 1963 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 6 3 1 0 25
9 1963 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 2 5 6 0 22
10 1963 Klaas Cuperus Franeker Franeker 1 6 7 0 22
11 1963 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 3 4 4 0 21
12 1963 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 2 4 6 2 20
13 1963 Dirk Talsma Weidum Weidum 3 2 6 1 19
14 1963 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 3 2 3 0 16
15 1963 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 2 3 4 0 16
16 1963 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 2 2 4 1 14
17 1963 Sikke Sikkema Franeker Franeker 1 3 5 0 14
18 1963 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 1 2 7 0 14
19 1963 Gerrit Dijkstra Huizum, Warga, Oudebildtzijl Huizum, Wergea, Oudebildtzijl 3 1 2 0 13
20 1963 Daan Scheepstra Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 1 2 6 0 13
21 1963 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 0 4 3 0 11
22 1963 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 2 1 2 0 10
23 1963 Johannes Zijlstra Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum Kimswerd, Achlum, Joure, Creil, Dongjum 1 2 2 0 9
24 1963 Foppe de Vries Kimswerd, Franeker, St-Annaparochie Kimswerd, Franeker, St.-Annaparochie 0 3 3 0 9
25 1963 Roel Hoekstra Ternaard, Engelum Ternaard, Engelum 2 0 2 1 8
26 1963 Jan Poepjes (Sijtsinga) Stiens Stiens 0 2 4 0 8
27 1963 Johannes Westra Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum 1 2 0 0 7
28 1963 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 1 1 1 0 6
29 1963 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 1 1 0 0 5
30 1963 Henk Seerden Franeker Franeker 0 1 3 0 5
31 1963 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 0 1 0 4
32 1963 Pier Koopmans Weidum Weidum 1 0 1 0 4
33 1963 Albert Rinia Makkum Makkum 0 1 2 0 4
34 1963 Jan W Koopal Engelum Engelum 0 1 2 0 4
35 1963 Sikke Olivier Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
36 1963 Heero Bultje Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
37 1963 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 1 0 0 1 3
38 1963 Koop Jansen Hijum, St-Annaparochie, Leeuwarden Hijum, St.-Annaparochie, Leeuwarden 0 1 0 0 2
39 1963 Bart Noordenbos Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 2 0 2
40 1963 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 0 0 2 0 2
41 1963 Rienk Miedema Stiens Stiens 0 0 2 0 2
42 1963 Frans Helfrich Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 0 1 0 1
43 1963 Jan Faber Peins Peins 0 0 1 0 1
44 1963 Piet de Groot Franeker Franeker 0 0 1 0 1
45 1963 Anne Beetstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
46 1963 Paulus Aukema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
47 1963 Wietse de Haan Leeuwarden, Engelum Leeuwarden, Engelum 0 0 1 0 1
48 1963 Hampie Kamstra Sneek Sneek 0 0 1 0 1
49 1963 Joop Rienstra Sneek Sneek 0 0 1 0 1
50 1963 Jacob (Jappie) Visser Stiens Stiens 0 0 1 0 1
51 1963 Gabe-Jan van Popta 0 0 0 0 0