Heren hoofdklasse 1964

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1964 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 11 4 1 5 42
2 1964 Dirk Talsma Weidum Weidum 8 5 7 2 41
3 1964 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 7 3 7 1 34
4 1964 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 6 5 6 2 34
5 1964 Sikke Sikkema Franeker Franeker 7 3 3 1 30
6 1964 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 5 4 7 0 30
7 1964 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 7 2 4 3 29
8 1964 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 6 2 3 1 25
9 1964 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 4 2 6 1 22
10 1964 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 4 4 1 1 21
11 1964 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 4 2 4 2 20
12 1964 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 3 2 3 1 16
13 1964 Daan Scheepstra Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 3 1 5 2 16
14 1964 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 2 4 2 0 16
15 1964 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 2 3 4 0 16
16 1964 Klaas Cuperus Franeker Franeker 3 2 2 0 15
17 1964 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 2 3 2 0 14
18 1964 Johannes Westra Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum 1 4 3 0 14
19 1964 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 1 3 5 0 14
20 1964 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 3 0 4 1 13
21 1964 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 2 1 5 0 13
22 1964 Jaap Pander Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 1 2 6 1 13
23 1964 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 2 3 0 1 12
24 1964 Foppe de Vries Kimswerd, Franeker, St-Annaparochie Kimswerd, Franeker, St.-Annaparochie 2 2 1 1 11
25 1964 Klaas van Wieren Marssum, Berlikum, Menaldum Marssum, Berltsum, Menaldum 1 3 1 0 10
26 1964 Jan W Koopal Engelum Engelum 0 4 2 0 10
27 1964 Piet Tuinman Baard Baard 2 1 0 0 8
28 1964 Bart Noordenbos Beetgumermolen Beetgumermolen 1 1 3 0 8
29 1964 Rienk Miedema Stiens Stiens 0 2 4 0 8
30 1964 Gerrit Dijkstra Huizum, Warga, Oudebildtzijl Huizum, Wergea, Oudebildtzijl 0 2 4 0 8
31 1964 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 2 0 1 1 7
32 1964 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 0 3 1 0 7
33 1964 Gerrit Langerak Sneek Sneek 0 2 3 0 7
34 1964 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 1 1 1 0 6
35 1964 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 0 3 0 6
36 1964 Oebele Anema Weidum Weidum 0 2 2 0 6
37 1964 Thom Dijkstra Huizum, Berlikum Huizum, Berltsum 0 2 2 0 6
38 1964 Jacob (Jappie) Visser Stiens Stiens 0 2 2 0 6
39 1964 Dreeuwes Smedinga Midlum, Harlingen Midlum, Harlingen 1 1 0 0 5
40 1964 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 0 2 1 0 5
41 1964 Pier Koopmans Weidum Weidum 0 1 3 0 5
42 1964 Hobbe Meijer Peins Peins 0 2 0 0 4
43 1964 Cornelis (Cees) Langerak Sneek, Franeker Sneek, Franeker 0 1 1 0 3
44 1964 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 0 0 3 0 3
45 1964 Piet de Groot Franeker Franeker 0 1 0 0 2
46 1964 Henk Seerden Franeker Franeker 0 1 0 0 2
47 1964 Rintje Hiemstra Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
48 1964 Hein van der Zee Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
49 1964 Tiete de Boer Dronrijp, Velzen Dronrijp, Velzen 0 1 0 0 2
50 1964 Anne Bouma Stiens Stiens 0 1 0 0 2
51 1964 Rob Sepp Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
52 1964 Piet Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 0 2 0 2
53 1964 Tamme van der Berg Hallum Hallum 0 0 1 0 1
54 1964 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 0 0 1 0 1
55 1964 Germ Gjaltema Peins Peins 0 0 1 0 1
56 1964 Willem de Groot Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
57 1964 Watze Bootsma Wommels Wommels 0 0 1 0 1