Heren hoofdklasse 1965

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1965 Dirk Talsma Weidum Weidum 8 8 5 0 45
2 1965 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 9 4 6 3 41
3 1965 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 11 2 3 0 40
4 1965 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 9 3 5 3 38
5 1965 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 6 7 4 3 36
6 1965 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 8 4 2 5 34
7 1965 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 6 4 6 2 32
8 1965 Johannes Westra Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum 3 6 5 1 26
9 1965 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 3 7 2 1 25
10 1965 Sikke Sikkema Franeker Franeker 5 4 1 1 24
11 1965 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 3 5 5 0 24
12 1965 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 6 2 1 0 23
13 1965 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 4 4 3 2 23
14 1965 Daan Scheepstra Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 3 4 4 0 21
15 1965 Gerrit Langerak Sneek Sneek 2 4 2 0 16
16 1965 Rinnie Kuiper Makkum Makkum 2 4 1 0 15
17 1965 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 2 3 3 2 15
18 1965 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 1 2 8 0 15
19 1965 Jan W Koopal Engelum Engelum 2 2 4 0 14
20 1965 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 2 3 1 0 13
21 1965 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 2 2 3 1 13
22 1965 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 2 1 4 0 12
23 1965 Piet de Groot Franeker Franeker 3 0 2 1 11
24 1965 Foppe de Vries Kimswerd, Franeker, St-Annaparochie Kimswerd, Franeker, St.-Annaparochie 2 1 3 0 11
25 1965 Klaas Cuperus Franeker Franeker 1 3 2 0 11
26 1965 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 1 1 4 0 9
27 1965 Pier de Groot Warga, Franeker, Bergum Wergea, Franeker, Bergum 1 2 1 1 8
28 1965 Jacob (Jappie) Visser Stiens Stiens 0 1 5 0 7
29 1965 Jan Meijer Ried, Nes (Dong) Irnsum Ried, Nes (Dong.) Irnsum 1 0 3 0 6
30 1965 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 0 2 2 0 6
31 1965 Piet Schuil Harlingen, Purmerend, Sneek Harlingen, Purmerend, Sneek 0 2 2 0 6
32 1965 Henk Seerden Franeker Franeker 0 1 4 0 6
33 1965 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 0 1 4 0 6
34 1965 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 0 0 5 0 5
35 1965 Gerrit Dijkstra Huizum, Warga, Oudebildtzijl Huizum, Wergea, Oudebildtzijl 1 0 1 0 4
36 1965 Bauke Scheffer Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 1 0 1 0 4
37 1965 Hobbe Meijer Peins Peins 0 2 0 0 4
38 1965 Piet Tuinman Baard Baard 1 0 0 0 3
39 1965 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 0 1 1 0 3
40 1965 Romke Toering Oosterlittens Oosterlittens 0 1 1 0 3
41 1965 Sipke van der Wal Holwerd, Leeuwarden Holwerd, Leeuwarden 0 1 1 0 3
42 1965 Piet Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
43 1965 Jan Faber Peins Peins 0 1 0 0 2
44 1965 Johannes Baggelaar Peins Peins 0 1 0 0 2
45 1965 Jan Terpstra Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
46 1965 Broer Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
47 1965 Albert Schotanus Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
48 1965 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 1 0 0 2
49 1965 Thom Dijkstra Huizum, Berlikum Huizum, Berltsum 0 0 2 0 2
50 1965 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 0 0 2 0 2
51 1965 Pier Koopmans Weidum Weidum 0 0 1 0 1
52 1965 Arp Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
53 1965 Jan Sijtsma Ried, Huizum Ried, Huizum 0 0 1 0 1
54 1965 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
55 1965 Tamme van der Berg Hallum Hallum 0 0 1 0 1
56 1965 Hein van der Zee Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
57 1965 Coen Mollema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
58 1965 Willem de Vries Engelum Engelum 0 0 1 0 1
59 1965 Auke Radelaar Engelum Engelum 0 0 1 0 1
60 1965 Anne Tienstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
61 1965 Acronius Hettinga Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1