Heren hoofdklasse 1966

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1966 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 11 9 3 2 54
2 1966 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 9 6 9 4 48
3 1966 Dirk Talsma Weidum Weidum 10 6 4 1 46
4 1966 Johannes Westra Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum 7 7 9 0 44
5 1966 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 8 5 3 2 37
6 1966 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 7 5 6 4 37
7 1966 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 5 5 4 3 29
8 1966 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 4 5 5 2 27
9 1966 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 4 4 5 1 25
10 1966 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 6 1 4 0 24
11 1966 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 4 4 3 0 23
12 1966 Sikke Sikkema Franeker Franeker 5 3 1 0 22
13 1966 Daan Scheepstra Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 5 1 3 2 20
14 1966 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 3 3 3 0 18
15 1966 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 1 5 5 1 18
16 1966 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 2 3 4 0 16
17 1966 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 1 3 7 0 16
18 1966 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 2 3 2 1 14
19 1966 Jos van Wieren Marssum Marssum 2 2 2 0 12
20 1966 Jan Tamminga Beers, Heerenveen Bears, Heerenveen 1 3 1 0 10
21 1966 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 1 2 3 0 10
22 1966 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 1 1 5 0 10
23 1966 Jacob (Jappie) Visser Stiens Stiens 0 2 5 0 9
24 1966 Piet de Groot Franeker Franeker 0 2 5 0 9
25 1966 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 1 1 3 0 8
26 1966 Klaas Cuperus Franeker Franeker 0 3 2 0 8
27 1966 Piet Tuinman Baard Baard 0 3 1 0 7
28 1966 Henk Volbeda Leeuwarden Leeuwarden 1 1 1 0 6
29 1966 Jan Monsma Lekkum, Leeuwarden, Arum Lekkum, Leeuwarden, Arum 1 1 1 1 6
30 1966 Martinus Santema Oosterlittens, Groningen Oosterlittens, Groningen 0 1 4 0 6
31 1966 Gerrit Langerak Sneek Sneek 1 1 0 1 5
32 1966 Gerrit Dijkstra Huizum, Warga, Oudebildtzijl Huizum, Wergea, Oudebildtzijl 1 0 2 0 5
33 1966 Sjoerd Tjeerdema Arum, Witmarsum Arum, Witmarsum 1 0 2 0 5
34 1966 Sipke van der Wal Holwerd Holwerd 0 2 1 0 5
35 1966 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 0 2 1 0 5
36 1966 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 1 0 1 0 4
37 1966 Wilco Kolthof St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
38 1966 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
39 1966 Gerrit Halbesma Harlingen Harlingen 0 1 2 0 4
40 1966 Tamme van der Berg Hallum Hallum 1 0 0 0 3
41 1966 Hein van der Zee Sexbierum Sexbierum 1 0 0 0 3
42 1966 Piet Schuil Harlingen, Purmerend, Sneek Harlingen, Purmerend, Sneek 1 0 0 0 3
43 1966 Wijtse Vlietstra Franeker Franeker 0 1 1 0 3
44 1966 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 0 1 0 0 2
45 1966 Jan W Koopal Engelum Engelum 0 1 0 0 2
46 1966 Gerrit Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
47 1966 Wieger Velstra Baard Baard 0 1 0 0 2
48 1966 Foppe de Vries Kimswerd, Franeker, St-Annaparochie Kimswerd, Franeker, St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
49 1966 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 0 0 1 0 1
50 1966 Oebele Anema Weidum Weidum 0 0 1 0 1
51 1966 Pier Koopmans Weidum Weidum 0 0 1 0 1
52 1966 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
53 1966 Andries de Jong Weidum Weidum 0 0 1 0 1
54 1966 Tonnie de Vries Bolsward, Winsum Bolsward, Winsum 0 0 1 0 1
55 1966 Freerk Haanstra Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
56 1966 Willem de Groot Stiens Stiens 0 0 1 0 1
57 1966 Douwe van der Weide Weidum Weidum 0 0 1 0 1
58 1966 Corrie de Vries Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
59 1966 Hendrikus (Rikus) Kramer Franeker Franeker 0 0 1 0 1