Heren hoofdklasse 1967

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1967 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 10 9 3 0 51
2 1967 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 14 3 1 7 49
3 1967 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 8 8 7 3 47
4 1967 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 10 6 4 3 46
5 1967 Johannes Westra Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum 11 4 4 2 45
6 1967 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 6 10 4 2 42
7 1967 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 10 3 4 2 40
8 1967 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 4 9 6 0 36
9 1967 Dirk Talsma Weidum Weidum 4 6 7 0 31
10 1967 Sikke Sikkema Franeker Franeker 7 1 5 2 28
11 1967 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 3 4 10 1 27
12 1967 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 3 4 9 0 26
13 1967 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 2 3 9 0 21
14 1967 Piet de Groot Franeker Franeker 3 4 3 0 20
15 1967 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 4 2 3 3 19
16 1967 Jacob (Jappie) Visser Stiens Stiens 0 5 4 0 14
17 1967 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 2 1 4 2 12
18 1967 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 5 2 0 12
19 1967 Piet Tuinman Baard Baard 2 1 2 0 10
20 1967 Klaas Cuperus Franeker Franeker 2 0 4 0 10
21 1967 Pier de Groot Warga, Franeker, Bergum Wergea, Franeker, Bergum 0 4 2 0 10
22 1967 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 1 2 1 0 8
23 1967 Tamme van der Berg Hallum Hallum 1 1 3 0 8
24 1967 Gerrit Dijkstra Huizum, Warga, Oudebildtzijl Huizum, Wergea, Oudebildtzijl 0 2 2 0 6
25 1967 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 0 1 4 0 6
26 1967 Henk Volbeda Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
27 1967 Gerrit Halbesma Harlingen Harlingen 0 0 5 0 5
28 1967 Piet Schuil Harlingen, Purmerend, Sneek Harlingen, Purmerend, Sneek 1 0 1 0 4
29 1967 Oebele Anema Weidum Weidum 0 2 0 0 4
30 1967 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 0 1 2 0 4
31 1967 Gerard van der Meer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 2 0 4
32 1967 Jan Tamminga Beers, Heerenveen Bears, Heerenveen 0 0 4 0 4
33 1967 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 1 0 0 0 3
34 1967 Geert Oostra Baard Baard 1 0 0 0 3
35 1967 Gerrit Langerak Sneek Sneek 0 1 1 0 3
36 1967 Jos van Wieren Marssum Marssum 0 0 3 0 3
37 1967 Johan D Jansen Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
38 1967 Bauke Hallema Roordahuizum Roordahuizum 0 1 0 0 2
39 1967 Wilco Kolthof St-Jacobiparochie, Buitenpost St.-Jacobiparochie, Buitenpost 0 1 0 0 2
40 1967 Gerrit Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
41 1967 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 0 1 0 0 2
42 1967 Piet Westra Brantgum Brantgum 0 1 0 0 2
43 1967 Anne Bouma Stiens Stiens 0 1 0 0 2
44 1967 Jan Monsma Lekkum, Leeuwarden, Arum Lekkum, Leeuwarden, Arum 0 0 2 0 2
45 1967 Sipke van der Wal Holwerd Holwerd 0 0 2 0 2
46 1967 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
47 1967 Jan W Koopal Engelum Engelum 0 0 1 0 1
48 1967 Lammert Breuker Marssum Marssum 0 0 1 0 1
49 1967 Marten van der Leest sr Stiens Stiens 0 0 1 0 1
50 1967 Edzer de Boer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
51 1967 Hiele Beetstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
52 1967 Leendert Ferwerda St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
53 1967 Arjen Toering Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
54 1967 Romke Toering Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1