Heren hoofdklasse 1973

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1973 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 10 13 2 5 58
2 1973 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 12 2 5 1 45
3 1973 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 4 13 6 0 44
4 1973 Dirk Talsma Weidum Weidum 9 3 7 6 40
5 1973 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 8 2 9 3 37
6 1973 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 8 2 6 3 34
7 1973 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 6 3 8 2 32
8 1973 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 2 8 7 0 29
9 1973 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 6 2 4 0 26
10 1973 Andre Roosenburg Franeker Franeker 4 5 4 0 26
11 1973 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 3 6 4 0 25
12 1973 Johannes Westra Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum 3 6 4 0 25
13 1973 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 3 5 3 1 22
14 1973 Lammert Breuker Marssum Marssum 3 5 3 1 22
15 1973 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 3 4 3 0 20
16 1973 Bert Rinia Makkum Makkum 3 1 7 0 18
17 1973 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 3 2 4 1 17
18 1973 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 2 3 4 0 16
19 1973 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 2 2 6 1 16
20 1973 Sikke Sikkema Franeker Franeker 2 2 5 0 15
21 1973 Oebele Anema Weidum Weidum 2 3 2 0 14
22 1973 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 1 3 5 0 14
23 1973 Hendrikus (Rikus) Kramer Winsum Winsum 2 3 1 0 13
24 1973 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 2 2 1 0 11
25 1973 Geert Schiphof Berlikum Berltsum 2 2 0 0 10
26 1973 Jan van der Molen Franeker Franeker 1 2 3 0 10
27 1973 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 1 2 3 0 10
28 1973 Douwe Wiersma Berlikum Berltsum 2 0 0 0 6
29 1973 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 1 1 1 0 6
30 1973 Anske de Boer Franeker Franeker 0 2 2 0 6
31 1973 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 1 0 2 0 5
32 1973 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 0 1 0 4
33 1973 Jan Monsma Lekkum, Leeuwarden, Arum Lekkum, Leeuwarden, Arum 0 0 4 0 4
34 1973 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 1 0 0 0 3
35 1973 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 1 3
36 1973 Anne Bootsma Bolsward Bolsward 0 1 1 0 3
37 1973 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 0 1 1 0 3
38 1973 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 0 0 3 0 3
39 1973 Wilco Kolthof Buitenpost Buitenpost 0 1 0 0 2
40 1973 Thijs Bartsma Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
41 1973 Jan Prins Franeker Franeker 0 1 0 0 2
42 1973 Piet de Jong Wommels Wommels 0 0 2 0 2
43 1973 Simon de Groot Arum Arum 0 0 2 0 2
44 1973 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 0 0 2 0 2
45 1973 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
46 1973 Gerrit Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
47 1973 Eddy Veltman Franeker Franeker 0 0 1 0 1
48 1973 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 0 0 1 0 1
49 1973 Theo de Jong Sneek Sneek 0 0 1 0 1
50 1973 Dirk van der Bij Marssum Marssum 0 0 1 0 1
51 1973 Piet Tuinman Baard Baard 0 0 1 0 1
52 1973 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 0 0 1 0 1
53 1973 Cees van der Veen Akkerwoude Akkerwoude 0 0 1 0 1
54 1973 Willem de Haan Akkerwoude, Veenwouden Akkerwoude, Veenwouden 0 0 1 0 1
55 1973 Pier Wierda Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
56 1973 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 0 0 1 0 1