Heren hoofdklasse 1975

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1975 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 12 8 4 5 56
2 1975 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 7 7 9 3 44
3 1975 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 11 5 0 0 43
4 1975 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 10 4 5 2 43
5 1975 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 7 5 8 1 39
6 1975 Bert Rinia Makkum Makkum 6 6 8 2 38
7 1975 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 7 4 7 1 36
8 1975 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 6 5 6 2 34
9 1975 Dirk Talsma Weidum Weidum 5 8 3 0 34
10 1975 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 7 5 2 1 33
11 1975 Johannes Westra Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum 6 5 3 0 31
12 1975 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 4 4 3 0 23
13 1975 Gerrit Okkinga Oostderend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 3 5 4 0 23
14 1975 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Grouw, Deinum, Warga Zweins, Winsum, Grou, Deinum, Wergea 3 5 2 3 21
15 1975 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 1 6 6 0 21
16 1975 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 3 4 2 0 19
17 1975 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 4 1 2 1 16
18 1975 Geert Schiphof Berlikum Berltsum 4 1 2 0 16
19 1975 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 3 1 5 3 16
20 1975 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 1 4 5 1 16
21 1975 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 1 4 5 0 16
22 1975 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 1 4 3 0 14
23 1975 Klaas Herrema Joure, Poppingawier Joure, Poppingawier 2 2 3 0 13
24 1975 Piet de Jong Wommels Wommels 2 2 2 0 12
25 1975 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 0 3 6 0 12
26 1975 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 2 1 3 0 11
27 1975 Rein Ferwerda Drachten, Augustinesga Drachten, Augustinusga 2 1 2 0 10
28 1975 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 1 3 0 0 9
29 1975 Wilco Kolthof Buitenpost Buitenpost 0 2 5 0 9
30 1975 Lammert Breuker Marssum Marssum 0 2 3 0 7
31 1975 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 2 0 4
32 1975 Jan Posseth Marssum Marssum 1 0 0 0 3
33 1975 Jacob Nieuwenburg Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
34 1975 Henk de Vries Giekerk Giekerk 1 0 0 0 3
35 1975 Wiebe van Dijk Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
36 1975 Klaas Bouma Stiens Stiens 1 0 0 0 3
37 1975 Thijs Bartsma Bolsward Bolsward 0 1 1 0 3
38 1975 Joop Greuter Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
39 1975 Oebele Anema Weidum Weidum 0 1 1 0 3
40 1975 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 0 0 3 0 3
41 1975 Andre Roosenburg Franeker Franeker 0 1 0 0 2
42 1975 Simon de Groot Arum Arum 0 1 0 0 2
43 1975 Henk Hellinga Bolsward, Makkum Bolsward, Makkum 0 1 0 0 2
44 1975 Jetze Nagel Makkum Makkum 0 1 0 0 2
45 1975 Jan Monsma Lekkum, Leeuwarden, Arum Lekkum, Leeuwarden, Arum 0 1 0 0 2
46 1975 Jan Faber Vrouwenparochie, Leeuwarden, Oudebildtzijl Vrouwenparochie, Leeuwarden, Oudebildtzijl 0 0 2 0 2
47 1975 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 0 0 2 0 2
48 1975 Tjeerd van der Kooi Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
49 1975 Ane Jan Anema Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
50 1975 Piet Tuinman Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
51 1975 Eppie Heins Wommels Wommels 0 0 1 0 1
52 1975 Piet Roorda Joure Joure 0 0 1 0 1
53 1975 Geert Hoekstra Joure Joure 0 0 1 0 1
54 1975 Tonnie de Vries Bolsward, Winsum Bolsward, Winsum 0 0 1 0 1
55 1975 Eddy van der Leij Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
56 1975 Anne Bootsma Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
57 1975 Rintje Rekker Franeker Franeker 0 0 1 0 1
58 1975 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
59 1975 Jan van der Molen Franeker Franeker 0 0 1 0 1
60 1975 Oene Hiemstra Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
61 1975 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
62 1975 Piet van Kooten St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
63 1975 Gerard Tanja St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1