Heren hoofdklasse 1976

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1976 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 14 6 7 9 61
2 1976 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Grouw, Deinum, Warga Zweins, Winsum, Grou, Deinum, Wergea 10 9 3 2 51
3 1976 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 9 5 4 1 41
4 1976 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 8 6 4 6 40
5 1976 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 7 7 5 0 40
6 1976 Dirk Talsma Weidum Weidum 6 8 4 0 38
7 1976 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 6 6 8 1 38
8 1976 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 6 6 5 1 35
9 1976 Johannes Westra Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum 5 5 8 1 33
10 1976 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 6 2 8 0 30
11 1976 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 3 5 7 1 26
12 1976 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 4 2 5 0 21
13 1976 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 3 4 3 0 20
14 1976 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, Marssum, St-Annaparochie Wommels, Burgwerd, Marssum, St.-Annaparochie 1 6 5 1 20
15 1976 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 4 3 1 0 19
16 1976 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 3 1 5 1 16
17 1976 Bert Rinia Makkum Makkum 2 4 2 1 16
18 1976 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 3 4 0 16
19 1976 Jan van der Molen Franeker Franeker 2 3 4 0 16
20 1976 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 1 4 5 1 16
21 1976 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 1 3 7 0 16
22 1976 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 3 0 6 0 15
23 1976 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 2 1 6 0 14
24 1976 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 1 2 7 0 14
25 1976 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 3 2 0 0 13
26 1976 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 2 2 3 0 13
27 1976 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 3 4 0 13
28 1976 Robert van Wieren Marssum, Sr-Jacobiparochie Marssum, Sr.-Jacobiparochie 1 1 6 0 11
29 1976 Klaas Herrema Joure, Poppingawier Joure, Poppingawier 2 1 2 1 10
30 1976 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 2 0 0 0 6
31 1976 Tjeerd van der Kooi Leeuwarden Leeuwarden 2 0 0 0 6
32 1976 Klaas Bouma Stiens Stiens 1 0 1 0 4
33 1976 Sjoerd D Janzen Oosterbierum, Stitswerd, Berlikum Oosterbierum, Stitswerd, Berltsum 0 2 0 0 4
34 1976 Bote van Noord St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 2 0 4
35 1976 Wilco Kolthof Buitenpost Buitenpost 0 1 1 0 3
36 1976 Sjonnie Nota Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
37 1976 Rein Ferwerda Drachten, Augustinusga Drachten, Augustinusga 0 1 0 0 2
38 1976 Bouke de Groot Baard Baard 0 1 0 0 2
39 1976 Geert Oostra Baard Baard 0 1 0 0 2
40 1976 Eppie Heins Wommels Wommels 0 1 0 0 2
41 1976 Hessel Hovenga Wommels Wommels 0 1 0 0 2
42 1976 Simon de Groot Arum Arum 0 1 0 0 2
43 1976 Sjors Hempenius Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 1 0 0 2
44 1976 Geert Schiphof Berlikum Berltsum 0 0 2 0 2
45 1976 Andre Roosenburg Franeker Franeker 0 0 2 0 2
46 1976 Eelco van den Akker Nij Beets Nij Beets 0 0 1 0 1
47 1976 Johannes Andela Winsum Winsum 0 0 1 0 1
48 1976 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 0 0 1 0 1
49 1976 Thijs Bartsma Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
50 1976 Gerrit Walstra Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
51 1976 Anske de Boer Franeker Franeker 0 0 1 0 1
52 1976 Jan Posseth Marssum Marssum 0 0 1 0 1